Interni akti

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2019-2024

ИНФОРМАТОР О РАДУ

СТАТУТ МУЗИЧКА 2024

СТАТУТ музичке школе 2022.

Одлука – овлашћено лице за родну равноправност

ЦЕНОВНИК 2023

Dokument o vrednovanju internog stručnog usaršavanja

 

ИЗВЕШТАЈИ

Finansijski izveštaj za 2023. godinu

Извештај о самовредновању 2022-23

Извештај о раду школе за шк. 2022-2023. годину

Извештај директора за школску 2022/23. годину

Извештај директора за школску 2021/2022.

Извештај о раду школе за школе 2021/2022.

Извештај о раду школе 2020/2021.

Извештај директора 2020/2021.

Извештај директора 2018/19.

Izveštaj rada direktora za školsku 2017/18

Годишњи извештај о раду школе 2018/19. 
Godišnji izveštaj o radu škole 2017/18

 

ПЛАНОВИ

FINANSIJSKI PLAN II IZMENA ZA 2023. GOD.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Годишњи план рада за школску 2023-2024

План мера за отклањање неравноправности- Анекс ГПР

Годишњи план рада за школску 2022/2023.

Годишњи план рада 2019/20.

 

ПРОГРАМИ

Школски програм Музичке школе Суботица 2022-2026

Годишњи програм рада 2021/2022.

Школски програм – 2018-2022.

годишњи програм рада 2018/19.

 

ПОСЛОВНИЦИ

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Saveta roditelja

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правила понашања 2023

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ СУБОТИЦА 2024

ПРАВИЛНИК-О-ВИДЕО-НАДЗОРУ 2024

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама 2024

ПРАВИЛНИК O ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА 2024

Правилник о заштити података о личности 2024

Pravilnik o saradnji

Pravilnik o uređenju javnih nabavki

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje MŠ 2022

ПРОЦЕДУРЕ

Procedura izdavanje putnih naloga 2024

Procedura koriscenje sluzbenih telefona 2024

Procedura koriscenje sredstava za reprezentaciju i poklone 2024

Procedura o nacinu vodjenja evidencije o prisustvu na radu 2024

Procedura upotreba sluzbenog vozila 2024

 

 

 

Comments are closed.