Pedagoški kolegijum

Pedagoški kolegijum čine direktor, pomoćnici direktora, stručni saradnici i rukovodioci stručnih veća za oblast predmeta.

Comments are closed.