II pripremni razred

Pre upisa:

Za upis u II pripremni razred portebno je položiti PRIJEMNI ISPIT – proveru muzičkih sposobnosti.

Provera muzičkih sposobnosti za II pripremni i 1.razred osnovne muzičke škole obaviće se 4-5. juna 2024. godine u učionici br.2 muzičke škole,od 10-12h i/ili od 16-19h.

Program prijemnog ispita:    

  1. pevanje jedne dečje pesmice po izboru,
  2. ponavljanje zadatog ritma tapšanjem
  3. ponavljanje/pevanje zadate melodije.

Potrebna dokumenta

Roditelji treba da donesu sledeća dokumenata na dan polaganja prijemnog ispita:

  1. Formular prijave možete preuzeti ovde: Prijava-u-drugi pripremni- 2024-2025
  2. Dokaz o plaćenim troškovima prijemnog ispita u iznosu od 700,00 dinara

 

*Konkurs za II pripremni razred je raspisan za instrumente svih odseka: gudački, duvački, trzački, klavirski, odsek harmonike i orgulje.

Rezultati prijemnih ispita i raspored učenika po instrumentima biće objavljeni na oglasnim tablama u školi 20. juna 2024. godine, ili se interesovati na telefon 024/553-837 i na muzickasu@gmail.com

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

Nakon rezultata prijemnog ispita sledi upis.

Upis:

Upis u narednu školsku godinu je planiran za 27. i 28. jun 2024. godine,od 8-12h i od 16-19h.

Za tačno vreme upisa, pratite naše društvene mreže i web stranicu.

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti ovde: ПРИЈАВА-ЗА-УПИС  ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.
  2. Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2500,00 dinara

 

NAPOMENA: lekarsko uverenje specijaliste fonijatra – biće potrebno samo kandidatima koji steknu pravo upisa na odsek za solo pevanje i tradicionalno pevanje, i nije potrebno priložiti prilikom prijavljivanja za prijemni ispit, već pri upisu.***

 

MESEČNI TROŠKOVI – II PRIPREMNI RAZRED:

DONATORSKI DINAR………………………………….1200,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………1000,00 dinara

Važno obaveštenje!

Muzička škola je prešla na novi program poslovanja od 2024.godine i dobila nove račune. Ono što je izuzetno važno jeste da ispravno popunite model i poziv na broj (odobrenje). Takođe, kao i do sada, na uplatnicu treba upisati ime i prezime deteta. Za sve dodatne informacije javite se računovodstvu škole.
 INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

 

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

U slučaju slobodnih mesta u pripremnom razredu organizovaće se drugi krug prijemnog ispita u toku avgusta tekuće godine.

Srdačno vas očekujemo!

Comments are closed.