Odsek za tradicionalno pevanje

Pored odseka za klasičnu muziku, postoji i odsek za tradicionalno pevanje. Školovanje u osnovnoj muzičkoj školi za tradicionalno pevanje traje četiri godine. Ovaj odsek se upisuje sa 10 godina i stariji, nakon polaganja provere sposobnosti (dve tradicionalne pesme).

Učenici imaju časove pevanja, grupnog pevanja, klavira i solfeđa. U poslednjoj godini se uči i teorija muzike.

Na časovima tradicionalnog pevanja učenici savladavaju osnovne karakteristike i stilove vokalne muzičke tradicije sa područja Srbije, putem izvođenja jednoglasnih i dvoglasnih primera. Učenici uz pomoć svojih nastavnika preslušavaju terenske snimke tradicionalnih pesama, služe se notnom literaturom.

  • Zbog čega da upišemo dete u Muzičku školu?

Bavljenje muzikom utiče na formiranje ličnosti: na stvaranje radnih navika i samodiscipline, jača volju i hrabrost, bistri ukus, pospešuje inteligenciju, uzdiže emocije, oplemenjuje dušu.

  • Gde nastupaju učenici odseka tradicionalnog pevanja?

Učenici nastupaju kao solisti na javnim časovima klase, odseka i na učeničkim koncertima u Koncertnoj sali Škole. Oni učestvuju i u kulturnom životu grada Subotice (otvaranja izložbi, nastupi u Biblioteci, na festivalima itd).

  • Da li idu na takmičenja?

Pogledajte uspeh učenika ovog odseka – Rezultati takmičenja

IMG_1806

 

Comments are closed.