Stručni aktivi

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Koordinator: Jovanić Žaki Alisa

Članovi

Školski razvojni plan

 

Stručni aktiv za razvoj Školskog programa

Koordinator: Vereš Karolina

Članovi

Školski program (2018-2022)

Comments are closed.