Stručna veća

Stručna veća

Nastavničko veće

Odeljenjsko veće

 

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete

Stručno veće nastavnika teoretskih predmeta

Stručno veće nastavnika klavira

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Stručno veće nastavnika trzačkih instrumenata

Stručno veće nastavnika harmonike

Stručnog veća nastavnika duvačkih instrumenata, solo i tradicionalnog pevanja

Stručnog veća nastavnika udaračkih instrumenata i džez muzike

Comments are closed.