Muzičko zabavište i I pripremni razred

Upis u muzičko zabavište i I pripremni razred traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena i vrši se bez prijemnog ispita (provere sposobnosti). Broj polaznika je ograničen.

Upis se vrši u učionici br.3, od 10-12h i/ili od 16-19h,  4-5. juna 2024.

Muzičko zabavište upisuju deca koja će od septembra 2024. godine krenuti u predškolsko obrazovanje.

Prvi pripremni upisuju deca koja će od septembra 2024. godine krenuti u prvi razred osnovne škole.

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (popunjava se u školi) ili je možete doneti čitko popunjenu Prijava-za-zabavište- 2024-2025
  2. Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2500,00 dinara

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….1200,00 dinara

Ova odluka primenjuje se od 01.06.2023.godine.

Važno obaveštenje!

Muzička škola je prešla na novi program poslovanja od 2024.godine i dobila nove račune. Ono što je izuzetno važno jeste da ispravno popunite model i poziv na broj (odobrenje). Takođe, kao i do sada, na uplatnicu treba upisati ime i prezime deteta. Za sve dodatne informacije javite se računovodstvu škole.
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

*OBAVEŠTENJE

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta (1000din.) se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

U slučaju slobodnih mesta u muzičkom zabavištu i I pripremnom razredu, organizovaće se drugi krug prijema dece u toku avgusta tekuće godine.

Comments are closed.