Muzičko zabavište i I pripremni razred

Upis u muzičko zabavište i I pripremni razred traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena i vrši se bez prijemnog ispita (provere sposobnosti). Broj polaznika je ograničen.

Muzičko zabavište upisuju deca koja će od septembra 2021. godine krenuti u predškolsko obrazovanje.

Prvi pripremni upisuju deca koja će od septembra 2021. godine krenuti u prvi razred osnovne škole.

 

Postanite učenik Muzičke škole Subotica!

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete popuniti ovde: Prijava za upis)
  2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis*

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….1000,00 dinara

 

* Na osnovu cenovnika koji je doneo Školski odbor del. br. 810/14, treće i svako naredno dete ne plaća školarinu ni upis (prilikom upisa doneti na uvid Izvode iz matične knjige rođenih za prvo i drugo dete)

U slučaju slobodnih mesta u muzičkom zabavištu i I pripremnom razredu, organizovaće se drugi krug prijema dece u toku avgusta tekuće godine.

Comments are closed.