Učenik generacije

Učenik generacije u školskoj 2022/23. godini u srednjoj muzičkoj školi:
Katarina Ivanković Radaković, klasa Čikoš Kristina

Učenik generacije u školskoj 2022/23. godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Jelena Popović, klasa Mate Kristina

Učenik generacije u školskoj 2021/22. godini u srednjoj muzičkoj školi:
Zvekić Danijela, klasa Emeke Šoti Sobonja

Učenik generacije u školskoj 2021/22. godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Jović Sara, klasa Tara Glončak Karapandžić

Učenik generacije u školskoj 2020/21. godini u srednjoj muzičkoj školi:
Mate Colić, klasa Gužvanj Lenard

Učenik generacije u školskoj 2020/21. godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Jovan Tomić, klasa Papilion Judita

Učenica generacije u školskoj 2019/20 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Mačković Ivana, klasa Sonja Berta

Učenica generacije u školskoj 2019/20 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Vukov Lucija, klasa Kristina Molnar

Učenica generacije u školskoj 2018/19 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Matković Kristina, klasa Mate Kristina

Učenica generacije u školskoj 2018/19 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Ana Kerleta, klasa Mirna Mirkov Stes

Učenica generacije u školskoj 2017/18 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Balint Anita, klasa Ildiko Biro Tirjung

Učenica generacije u školskoj 2017/18 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Zvekić Danijela, klasa, Emeke Šoti Sobonja

Comments are closed.