Za učenike koji nisu završili OMŠ

ISPIT ZA NIVO OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA (DIFERENCIJALNI ISPIT)

Tačan datum diferencijalnog ispita će biti blagovremeno objavljen.

 

Ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit) polažu svi učenici koji žele da upišu srednju muzičku školu, a nisu prethodno završili osnovnu muzičku školu. Položen diferencijalni ispit je preduslov za izlazak na prijemni ispit.

 

Za prijavu ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja obavezna dokumentacija je:

1.Prijava za polaganje ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde:  PRIJAVA ZA DIFERENCIJALNI ISPIT

2. Dokaz o uplati troškova diferencijalnog ispita u iznosu od 3.000 dinara

 

POLAGANJE ISPITA za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja

Polažu se sledeći predmeti:

 • glavni predmet (instrument, solo ili tradicionalno pevanje)
 • solfeđo
 • teorija muzike

***

PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA

Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 3. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 4. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)


II  
Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)

III Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: prijava-za-polaganje-prijemnog-ispita 2024

IV Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

 

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

***

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice).

***

 UPIS

Upis u muzičke i baletske škole obaviće se 24. juna 2024.godine, od 8-15h.

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis  ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.  ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 4000,00 dinara

 

***

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….800,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………1000,00 dinara

Važno obaveštenje!

Muzička škola je prešla na novi program poslovanja od 2024.godine i dobila nove račune. Ono što je izuzetno važno jeste da ispravno popunite model i poziv na broj (odobrenje). Takođe, kao i do sada, na uplatnicu treba upisati ime i prezime deteta. Za sve dodatne informacije javite se računovodstvu škole.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

 

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

 

 

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Comments are closed.