Vanredno školovanje

Osnovna muzička škola

Učenici mogu sticati osnovno muzičko obrazovanje i u svojstvu vanrednih učenika.

Oni polažu prijemni ispit – proveru sposobnosti, kao i redovni učenici.

Vanredni učenici snose troškove prijemnog ispita, upisa i ispita.

Status vanrednog učenika stiče se upisom, a upis je obavezan za svaki razred. Učenici se upisuju pre početka školske godine, odnosno, nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.

Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije. Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole.

Vanredni učenici imaju pravo na nastupanje na javnim časovima. Oni mogu učestvovati i na takmičenjima, ali pre toga treba da program za takmičenje odsviraju pred komisijom, koja će odlučiti da li je učenik zaista spreman za takmičenje ili ne.

 

Polaganje vanrednih ispita

Termini za polaganje vanrednih ispita:

Ispitni rok Prijave Ispiti
januarski
junski

 

Više o upisu OVDE

 

Srednja muzička škola

Status redovnog i vanrednog učenika u srednjoj muzičkoj školi

Učenik koji pohađa srednju muzičku školu ima svojstvo redovnog učenika ako je prilikom upisivanja prvog razreda bio mlađi od 17 godina.
Vanredni učenici su oni koji upisuju prvi razred srednje škole i stariji su od 17 godina. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 2.) Izuzeci su lica iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađi od 17 godina. Oni mogu da stiču srednje obrazovanje u svojstvu vanrednog učenika, ako opravdaju nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 3.)
Redovan učenik u srednjoj muzičkoj školi može uporedo da pohađa i drugi obrazovni profil, ali samo kao vanredan učenik, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 2.)
Učenici koji se pored srednje muzičke škole uporedo školuju i u drugoj srednjoj školi, imaju status redovnog učenika u obe škole. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 1.)

Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici. Upis je obavezan za svaki sledeći razred.
Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.
Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije. Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Srednju muzičku školu.
Vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.

Polaganje vanrednih ispita

U jednom ispitnom roku može se prijaviti najviše tri predmeta.
Rokovi za polaganje vanrednih ispita:

Ispitni rok Prijava ispita Ispiti
oktobarski
februarski
aprilski
junski
avgustovski o

Više o upisu OVDE

 

 

Comments are closed.