Azok a diákok részére akik nem fejezték be az alapfokú zeneiskolát

 

Az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsga (különbözeti vizsga)

A különbözeti vizsga pontos időpontját időben közöljük.

Az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsgát (különbözeti vizsga) előzőleg minden olyan diáknak le kell tennie, akik a zenei középiskolába szeretnének iratkozni, de előzőleg nem fejezték be az alapfokú zeneiskolát. A letett különbözeti vizsga előfeltétele a felvételi vizsgának.

 

Okmányok átadása

Az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsga bejelentéséhez szükséges okmányok:
1. Jelentkezési ív az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsga letételére (átvehető az iskola titkárságán vagy letölthető: Jelentkezési ív az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsgára

2. A különbözeti vizsga költségeinek befizetéséről szóló utalvány 3.000,00 dinárról

un_oms1***

AZ ALAPFOKÚ ZENEI OKTATÁS SZINTJÉNEK MEGFELELŐ VIZSGA (KÜLÖNBÖZETI VIZSGA) letétele

A vizsga a következő tantárgyakból áll:

 • főtárgy (hangszer, szóló- vagy népi ének)
 • szolfézs
 • zeneelmélet

***

A FELVÉTELI VIZSGA BEJELENTÉSE

A felvételi vizsga bejelentéséhez szükséges okmányok:

I. Az általános iskolából:

 1. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VI. osztályból
 2. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VII. osztályból
 3.  Bizonylat, hogy az általános iskola VIII. osztályos tanulója
 4. Az általános iskolában kapott kód (amit az általános iskolában egy bizonylaton adnak ki)

II. Születési anyakönyvi kivonat

III. Kitöltött jelentkezési ív a felvételi vizsgára (átvehető a titkárságon, vagy letölthető: JELENTKEZÉSI LAPFELVÉTELI.

IV. A felvételi vizsga költségeinek befizetéséről szóló utalvány 2000,00 dinárról

un_oms2

MINDEN OKMÁNYT EREDETI VAGY HITELESÍTETT MÁSOLATKÉNT KELL ÁTADNI

AZ A JELENTKEZŐ, AKINEK NINCS MEG MINDEN OKMÁNYA, AMI A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ SZÜKSÉGES, NEM TEHET FELVÉTELI VIZSGÁT.

*

A HIÁNYZÓ OKMÁNYOK ÁTADÁSA

I. Az általános iskolából:

 1. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VIII. osztályból
 2. Bizonylat az általános iskolai oktatásban és nevelésben letett záróvizsgáról
 3. Bizonyítvány az általános iskolai oktatás és nevelés befejezéséről

***

A zenei munkatárs – elméleti oktatási területen a következő felvételi van:

 • szolfézs – diktandó,
 • szolfézs – dallam- és ritmusgyakorlatok,
 • zeneelmélet – teszt.

A zenei előadó – klasszikus zene, zenei előadó – jazz zene és zenei előadó – népzene oktatási területeken pedig a következő felvételi van:

 • szóbeli vizsga szolfézsból zeneelmélettel,
 • főtárgy (hangszer vagy ének).

* Azok a tanulók, akik két oktatási területre jelentkeznek, két vizsgát kell bejelenteniük (két jelentkezési ívet kitölteni és két csekket befizetni) .

***

BEÍRATKOZÁS

A beíratkozáshoz szükséges okiratok a rendes tanulók részére:

 1. Beíratkozási jelentkezési ív (ПРИЈАВА-ЗА-УПИС)
 2. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a tanuló egészségi állapota megfelel a kijelölt oktatási területen való tanuláshoz (a szólóének szakosnak otorinolaringológus-fonológus szakvéleménye is szükséges)
 3. A beiratkozás költségeinek befizetéséről szóló utalvány 2500,00 dinárról

MINDEN OKMÁNYNAK EREDETINEK VAGY HITELESÍTETT MÁSOLATNAK KELL LENNIE

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Hozzászólások lezárva.