Stručni organi

Pedagoški kolegijum

Članovi

 

Stručna veća

Nastavničko veće

Odeljensko veće

 

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete

Stručno veće nastavnika teoretskih predmeta

Stručno veće nastavnika klavira

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Stručno veće nastavnika trzačkih instrumenata

Stručno veće nastavnika harmonike

Stručnog veća nastavnika duvačkih instrumenata, solo i tradicionalnog pevanja

Stručnog veća nastavnika udaračkih instrumenata i džez muzike

 

 

Timovi

Tim za izradu godišnjeg programa rada škole

Članovi

Godišnji program rada 2017/18

 

Tim za samovrednovanje

Članovi

Regulativa

 

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Koordinator: Vereš Karolina

Članovi

Regulativa

 

Tim za inkluzivno obrazovanje dece sa posebnim potrebama

Koordinator: Jovanović Žaki Alisa

Članovi

 

Tim za podršku učenicima i prilagođavanju školskom životu

Koordinator: Vereš Karolina

Članovi

 

Tim za karijerno vođenje i savetovanje

Koordinator

Članovi

 

Tim za izradu programa saradnje sa porodicom

Koordinator

Članovi

 

Tim za izradu programa zaštite životne sredine

Koordinator: Njari Erika

Članovi

 

Tim za izradu programa školskog sporta

Koordinator: Torbica Vojka

Članovi

 

Tim za izradu programa izleta i ekskurzija SMŠ

Članovi

 

Tim za izradu programa izleta i ekskurzija OMŠ

Članovi

 

Tim za izradu programa saradnje sa lokalnom samoupravom

Koordinator: Dragana Nikolić

Članovi

 

Stručni aktivi

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Koordinator: Jovanić Žaki Alisa

Članovi

Školski razvojni plan

 

Stručni aktiv za razvoj Školskog programa

Koordinator: Vereš Karolina

Članovi

Comments are closed.