Stručni saradnici

pepsi

Jovanić Žaki Alisa – pedagog

Igaz Lidia – psiholog

Lekić Ladocki Janka – psiholog (zamena)

Zsiga Szilvia – bibliotekar

Pravilnik o programu rada stručnih saradnika

Comments are closed.