Nastavnici

Stručno veće nastavnika klavira

Rukovodilac stručnog veća nastavnika klavira u OMŠ: Papilion Judit

Rukovodilac stručnog veća nastavnika klavira u SMŠ: Biro Tirjung Ildiko

 

Nastavnici:

Aleksandrović Duško

Bačlia Tompa Brigita

Barlai Edit

Biro Tirjung Ildiko

Biro Viola

Čeh Salaš Angela

Der Milovanović Andrea

Glončak Karapandžić Tara

Mate Kristina

Mirkov Stes Mirna

Nemet Đerđ

Papilion Judit

Pankalujić Saška

Repić Maja

Stefanović Krecul Marija

Šoti-Sobonja Emeke

Stojičić Tijana

Mandarić Nataša

Vizin Kornelije – orgulje

Vrbanec Ana – klavirštimer

 

***

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Rukovodilac stručnog veća: Nadežda Stanojević

Nastavnici violine:

Bičkei Zita

Međeri Marija

Kiš Tamaš

Stanojević Nadežda

Stefanović Slobodan

Žiga Pal

 

Nastavnici violončela:

Kučera Vereb Đerđi

Molnar Viktor

Sebenji Žužana

 

Nastavnik kontrabasa:

Sič David

 

***

Stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata

Rukovodilac stručnog veća duvačkih instrumenata: Kondić Lazar

Nastavnici klarineta:

Kondić Lazar

Nađ Timea

Radović Miloš

 

Nastavnici flaute:

Molnar Vincer Kristina

Vojnić Hajduk Renata

Trebaticki Jelena

 

Nastavnik saksofona: Macura Nikola

Nastavnik trube: Gužvanj Lenard

Nastavnik trombona: Vojnić Tunić Žolt

Nastavnik horne: Anišić Bela

Nastavnik fagota: Sič Mihalj

Nastavnik oboe: Sič Mihalj

 

***

Stručno veće nastavnika solo pevanja

Rukovodilac stručnog veća solo pevanja: Marković Tamara

Nastavnice solo pevanja:

Herodek Eva

Marković Tamara

***

Stručno veće nastavnika odseka za tradicionalnu muziku

Rukovodilac stručnog veća odseka tradicionalne muzike: Štricki Seg Tamara

Nastavnice tradicionalnog pevanja:

Šarkezi Noemi

Šticki Seg Tamara

Nedeljković Jovana

Sibila Mora Meznerič

Nastavnica narodnih igara na mađarskom jeziku:

Brezovszki Tamara

***

Stručno veće nastavnika trzačkih instrumenata

Rukovodilac stručnog veća: Srđević Marko

 

Nastavnici gitare:

Balažević Ištvan

Ostojić Ljiljana

Milović Petar

Srđević Marko

*

Nastavnici tambure:

Berta Sonja

Pridraški Milan

Temunović Mira

Temunović Vojislav

***

Stručno veće nastavnika harmonike

Rukovodilac stručnog veća: Lukić Aleksandar

 

Nastavnici harmonike:

Idić Miroslav

Lošić Ilijana

Lukić Aleksandar

harmonika***

Stručno veće nastavnika udaračkih instrumenata i džez muzike

Rukovodilac stručnog veća: Evetović Goran

 

Nastavnik udaračkih instrumenata i džez bubnjeva: Evetović Goran

Nastavnik džez klavira: Varga Ivan

Nastavnica džez pevanja: Dudaš Beata

Nastavnik džez gitare i malog ansambla: Cindel Norbert

Nastavnik džez bas gitare: Sič David

 

***

Stručno veće nastavnika stručnih teoretskih predmeta

Rukovodilac nastavnika stručnih teoretskih predmeta: Čikoš Kristina

 

Nastavnice teoretskih predmeta u OMŠ:

Jakšić Melanija

Racić Nevena

Romić Hiba Elizabeta

Kostadinović Nataša

Takač Eva

Rustemović Lejla

 

*

Nastavnici teoretskih predmeta u SMŠ:

Čikoš Kristina

Tot Agneš

Ivanković Radaković Branko

Mandarić Nataša

Milosavljević Nina

Stefanović Konstantin

Tikvicki Emina

Vaš Silvia

 

*

Nastavnici teoretskih predmeta na obrazovnom profilu tradicionalne muzike:

Štricki Seg Tamara – etnologija, etnomuzikologija, narodne igre, narodni ansambli

Brezovski Tamara – narodne igre

Mora Meznerič Sibila – etnologija, etnomuzikologija

 

Nastavnici teoretskih predmeta džez muzike:

Dudaš Beata – razvijanje sluha

 

Nastavnici opšte obrazovnih predmeta

Vuković Marinko – srpski jezik i književnost, srpski jezik kao nematernji

Varga Atila – mađarski jezik i književnost

Ardalić Marta – engleski jezik

Škobo Mirjana – engleski jezik

Mandić Zorica – francuski i italijanski jezik

Krstić Ana – italijanski jezik

Tselios Tunde – istorija s istorijom kulture i civilizacije

Kujundžić Marijan – sociologija, građansko vaspitanje, filozofija

Čonka Ferenc – informatika, fizika

Sotin Vladimir – informatika

Vuković Dejan – fizičko vaspitanje

Katančić Vladimir – fizičko vaspitanje

Budanović Leonora – psihologija

Tot Der Feldi Ilona – verska nastava

Kovač Ivana – verska nastava

Stojanović Nenad – verska nastava

Manojlović Svetlana – matematika

Biro Viola – matematika

 

Comments are closed.