Osnovna muzička škola

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU portebno je položiti PRIJEMNI ISPIT – proveru muzičkih sposobnosti, koja će se održati 29. i 30. avgusta 2022. godine od 16-19h.

 • Nakon položenog ispita učenik bira instrument koji će svirati u narednoj školskoj godini.

Program prijemnog ispita:    

 1. pevanje jedne dečje pesmice po izboru,
 2. ponavljanje zadatog ritma tapšanjem
 3. ponavljanje/pevanje zadate melodije.

Potrebna dokumenta

Roditelji treba da donesu sledeća dokumenata na dan polaganja prijemnog ispita:

 1. Formular prijave – možete preuzeti ovde: Prijava-za-I-OMŠ-2022-2023
 2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima prijemnog ispita u iznosu od 500,00 dinara

*Konkurs za I razred osnovne muzičke škole je raspisan za instrumente svih odseka: gudački, duvački, trzački, klavirski, odsek harmonike, tradicionalnog i solo pevanja, i orgulje.uplatnica

Rang listu primljenih učenika možete videti na oglasnoj tabli škole od 31. avgusta 2022. godine.

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

 

UPIS

Upis u muzičku školu će se obaviti:

– za I razred muzičke škole 29. i 30.avgusta 2022.godine, između 16-19h u učionici br. 2
-za sve ostale razrede osnovne muzičke škole 29. i 30. 2022.godine, između 16-19h u sekretarijatu škole

 

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: ПРИЈАВА-ЗА-УПИС
 2. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara
 3. Đačka knjižica ili svedočanstvo Muzičke škole (za prošlogodišnje učenike muzičke škole);
 4. Original izvod iz matične knjige rođenih (za učenike koji prvi put upisuju muzičku školu)

uplatnica_upis

NAPOMENA: lekarsko uverenje specijaliste fonijatra – biće potrebno samo kandidatima koji steknu pravo upisa na odsek za solo pevanje i tradicionalno pevanje, i nije potrebno priložiti prilikom prijavljivanja za prijemni ispit, već pri upisu.

***

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….1000,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………800,00 dinara

 

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

U slučaju slobodnih mesta u pripremnom razredu organizovaće se drugi krug prijemnog ispita u toku avgusta tekuće godine.

Comments are closed.