Osnovna muzička škola

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU portebno je položiti PRIJEMNI ISPIT – proveru muzičkih sposobnosti, koji će se održati 4. i 5. juna 2024. godine, od 10-12h i/ili od 16-19h.

  • Nakon položenog ispita učenik bira instrument koji će svirati u narednoj školskoj godini.

Program prijemnog ispita:

  1. pevanje jedne dečje pesmice po izboru,
  2. ponavljanje zadatog ritma tapšanjem
  3. ponavljanje/pevanje zadate melodije.

Potrebna dokumenta

Roditelji treba da donesu sledeća dokumenata na dan polaganja prijemnog ispita:

  1. Formular prijave – možete preuzeti ovde: Prijava-za-I-OMŠ-2024-2025
  2. Dokaz o plaćenim troškovima prijemnog ispita u iznosu od 700,00 dinara

 

*Konkurs za I razred osnovne muzičke škole je raspisan za instrumente svih odseka: gudački, duvački, trzački, klavirski, odsek harmonike, tradicionalnog i solo pevanja, i orgulje.

Rezultati prijemnog ispita i raspored učenika po instrumentima biće objavljeni na oglasnim tablama škole 20. juna 2024. godine, ili se interesovati na tel. 024/553-837, ili putem e-pošte – muzickasu@gmail.com

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

Nakon položenog prijemnog ispita sledi UPIS.

UPIS

Upis u muzičku školu će se obaviti 27-28. juna 2024. godine, između 8-12h i 16-19h u sekretarijatu škole

 

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: ПРИЈАВА-ЗА-УПИС  ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.
  2. Đačka knjižica ili svedočanstvo Muzičke škole (za prošlogodišnje učenike muzičke škole);
  3. Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  4. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2500,00 dinara

 

NAPOMENA: lekarsko uverenje specijaliste fonijatra – biće potrebno samo kandidatima koji steknu pravo upisa na odsek za solo pevanje i tradicionalno pevanje, i nije potrebno priložiti prilikom prijavljivanja za prijemni ispit, već pri upisu.

***

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….1200,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………1000,00 dinara

Važno obaveštenje!

Muzička škola je prešla na novi program poslovanja od 2024.godine i dobila nove račune. Ono što je izuzetno važno jeste da ispravno popunite model i poziv na broj (odobrenje). Takođe, kao i do sada, na uplatnicu treba upisati ime i prezime deteta. Za sve dodatne informacije javite se računovodstvu škole.

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

 

Comments are closed.