Instrukcije za plaćanje

Važno obaveštenje!

Muzička škola je prešla na novi program poslovanja od 2024.godine i dobila nove račune. Ono što je izuzetno važno jeste da ispravno popunite model i poziv na broj (odobrenje). Takođe, kao i do sada, na uplatnicu treba upisati ime i prezime deteta. Za sve dodatne informacije javite se računovodstvu škole.

 

UPLATNICA ZA DONACIJU ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

UPLATNICA ZA IZNALJMLJIVANJE INSTRUMENTA

UPLATNICA ZA DONACIJU ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE

UPIS

UPISVANREDNI UČENICI

PROVERA SPOSOBNOSTIOSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

PRIJEMNI ISPITSREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

DIFERENCIJALNI ISPIT

 

 

Comments are closed.