Zenei munkatárs – elmélet

♪ Hogyan iratkozhatunk a zenei munkatárs – elméleti szakra?

Minden tanuló, aki befejezi az alapfokú zeneiskolát valamilyen szakon, jelentkezhet ezen oktatási területen felvételi vizsgára, ami akkor is lehetséges, ha előzőleg nem fejezett (vagy nem fejezte be az) alapfokú zeneiskolát, de ebben az esetben előbb különbözeti vizsgát kell tenni az alapfokú zeneiskola szintjének megfelelő tananyagból.
Az Iskola minden tanévben előkészítő oktatást szervez szolfézsból és zeneelméletből. Ezzel kapcsolatban a szakszolgálatnál lehet érdeklődni telefonon, valamint az Iskola honlapján.

Felvételizni két tantárgyból kell:
• zeneelmélet – teszt
• szolfézs – diktandó, dallam- és ritmusgyakorlatok

♪ Az elméleti szak jellemzői:

Az oktatás ezen az oktatási területen négy évig tart.
Főtárgy a szolfézs.
Az iskoláztatásuk során a tanulók a következő szaktantárgyakat tanulják: zeneelmélet, kórus, kóruspartitúra-játszás, összhangzattan, zenetörténet, ellenpont, népzenetudomány, zenei formák, bevezetés a zeneszerzésbe, és így tovább. A szaktantárgyak mellett diákjainknak általános tantárgyai is vannak, mint amilyen az: anyanyelv, angol nyelv, második idegen nyelv, számítástechnika, történelem kultúra- és civilizációtörténettel, szociológia, filozófia, pszichológia és testnevelés. A tanulás mellett hangversenyek, fellépések a zenekarral vagy az iskola énekkarával, utazások, tanulmányi kirándulások, találkozók, versenyek vannak.
♪ Milyen lehetőségek nyílnak a középiskola befejezése után?
A sikeres érettségi vizsga után a tanulók
zenei munkatárs – elméleti szakos oklevelet kapnak.
A középfokú zeneiskola elméleti szakának befejezése után több lehetőség van a továbbtanulásra. Diákjaink sikeresen teszik le a felvételi vizsgákat, és kerülnek be a szerbiai, vagy külföldi zeneakadémiákra. Lehetőség van a továbbtanulásra a következő zenei szakirányok felé: zenepedagógia, zeneszerzés, karvezetés, zenetudomány, népzenetudomány.
Az átjárhatóság biztosított más felsőfokú intézmények felé is, az egyetemeken előírt felvételi vizsgával.
A befejezett egyetemi tanulmányok után a médiaházakban, művelődési szervezetekben dolgozhatnak, vagy mint tanárok oktatási intézményekben.

Hozzászólások lezárva.