Alapfokú zeneiskola második ciklusa

Az Alapfokú oktatásról és nevelésről szóló törvény (“Szerb Köztársaság Közlönye”, 55/2013.,101/2017., 27/2018, 10/2019, 129/2021, 129/2021 sz.) 57. szakaszának 2. bekezdése szerint: az a tanuló, aki nem fejezte be az alapfokú zenei, illetve balett iskolai képzés első ciklusát, tudásfelmérő vizsga teljesítését követően íratkozhat a második képzési ciklusba.

ELVÁRÁSOK A TUDÁSFELMÉRŐ VIZSGÁN

Szolfézs azoknak a diákoknak, akik a következő hangszerekre jeletkeznek: hegedű, brácsa, gordonka, fuvola, zongora, harmonika, gitár, tambura, orgona, nagybőgő, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, ütős hangszerek.

Hangszer szerinti elvárások

A jelentkező, aki a tudásfelmérő vizsgára jelentkezik, köteles a vizsgabizottságnak átadni az addig átvett és elsajátított tananyagot, hogy a bizottság fel tudja becsülni a jelentkező képességeit és az addigi tudásszintjét, ami előfeltétele a további iskoláztatásnak. (Az átvett művek kottái legyenek a diáknál).

Az addig átvett tananyag összhangban kell, hogy legyen az adott hangszerre vonatkozó megadott irodalommal és a minimum tananyaggal, ami az első ciklus utolsó osztályára vonatkozó tantervben előre van látva.

A tudásfelmérő vizsgát bizottság előtt kell letenni.

A vizsgajegyek megfontolt, átfogó értékelést adnak a diák továbbtanulási lehetőségéről. Az elért eredmények alapján a diákok rangsorolva lesznek és ezután íratkozhatnak be az alapfokú zeneiskola második ciklusába.

Megjegyzés:

A vizsgabizottságnak joga van kérni (kérheti, de nem kötelező) a tudásfelmérő vizsga alkalmával, hogy a vizsgaanyagon kívül is kérdezzen a jelentkezőtől az átvett tananyagból, méghozzá:

  • két etűdöt,
  • egy polifon művet
  • egy szabadon választott művet.

Minden külön kért mű lejátszása kottákból is lehetséges.

***

Az okmányok átadása a képességfelmérő vizsgához

Szükséges okmányok:

  1. Jelentkezési ív (az iskola titkárságán kapható vagy itt letölthető: Jelentkezési ív a masodik ciklusaba
  2. Bármely olyan hivatalos dokumentum fénymásolata, amely tartalmazza az egyik szülő/gondviselő személyi azonosító számát (JMBG) és a diák személyi azonosító számát (JMBG) (csak azoknak a diákoknak kell, akik először íratkoznak iskolánkba)
  3. A felvételi vizsga költségeinek befizetéséről szóló utalvány 700,00 dinárról

 

A felvételi vizsga eredményét 2023. június 20-án jelentetjük meg az iskola hirdetőtábláján vagy érdeklődhetnek a 024/553-837-as telefonszámon és a muzickasu@gmail.com e-mail címen.

A felvételiről szóló információkat nem tehetjük közzé az iskola honlapján a Személyi adatok védelméről szóló törvény alapján – a SZ.K. Hivatalos Lapjának 97/2008., és 1004/2009. – valamint a törvény 68/2012 számának USI 107/2012 határozata alapján.

 

IRATKOZÁS

Az iratkozás 2023. június 28-án és 29-én lesz, 8-12 és 16-19 óráig.

A beiratkozásához szükséges okmányok:

  1. Beiratkozási jelentkezési ív (az Iskola titkárságán kapható vagy itt letölthető Beiratkozási ív – Prijava za UPIS u skolsku godinu)
  2. A beiratkozás költségeinek befizetéséről szóló utalvány 2500,00 dinárról

*

HAVI ILLETÉKEK – ALAPFOKÚ ZENEISKOLA:

TANULMÁNYI ADOMÁNY…………………………………1200,00 dinár

HANGSZERKÖLCSÖNZÉS………………………………………….1000,00 dinár

Fontos éretsítés!

A zeneiskola a 2024-es évtől új üzleti programra váltott és új számlaszámokat kapott. Ami rendkívül fontos, hogy helyesen töltse ki a modellt és a hivatkozási számot (jóváhagyást). Valamint a korábbiakhoz hasonlóan a gyermek nevét és vezetéknevét is fel kell írni a fizetési bizonylatra. További információkért forduljon az iskola számviteli osztályához.

 

*ÉRTESÍTÉS – IRATKOZÁS:

A család harmadik és minden további gyermeke után a szülő mentesül az iskolai tanulmányi adomány fizetése alól az általános és középiskolában is. (Ehhez beiratkozáskor fel kell mutatni az első, illetve a második gyermek születési anyakönyvi kivonatát is.)

Az egyedülálló szülők, valamint a veszélyeztetett társadalmi csoportba tartozó, szociálisan veszélyeztetett családok az iskola igazgatójának határozatával mentesülhetnek a tanulmányi adomány fizetési kötelezettsége alól, amennyiben kérelmet adnak át megfelelő bizonyítékok benyújtásával.

A tanulmányi adomány fizetése alól mentesülő szülők az iratkozási díjat fizetik, de havi adományt nem fizetnek.

A hangszer bérleti díja mindig díjköteles. A tanulmányi adomány fizetése alól mentesülő szülők a hangszer bérleti díját fizetik.

 

 

Hozzászólások lezárva.