Zenei előadó – népzene

♪ Hogyan iratkozhatunk az népzene szakra?

Minden diák, aki befejezi az alsófokú zeneiskolát a népzenei szakon, felvételizhet a középfokú zeneiskolába erre az oktatási területre. A felvételire jelentkezhet akkor is, ha előzőleg nem fejezett (vagy nem fejezte be az) alapfokú zeneiskolát a tanuló,  de ekkor különbözeti vizsgát kell tenni az alapfokú zeneiskolának megfelelő szintű tananyagból.
Az Iskola minden tanévben előkészítő oktatást szervez szolfézsból és zeneelméletből. Ezzel kapcsolatban az Iskola szakszolgálatánál lehet érdeklődni telefonon, valamint a honlapon.

A felvételi vizsga két részből áll:
• főtárgy vizsga
• szolfézs

A felvételi vizsga anyaga a következőket tartalmazza: főtárgyból az alapfokú zeneiskola befejező osztályának a tanterve által előírt tananyag, míg a szolfézs vizsga anyagát az alapfokú zeneiskola tanterve által előírt teljes tananyag képezi.

♪ Mik a zenei előadó – népzene oktatási terület jellemzői?

A középfokú zeneiskolában ezen a szakon az oktatás négy évig tart.
Főtárgy a népi ének, vagy népi hangszer.
Szaktantárgyként az etnomuzikológiát, a néprajzot tanulják, valamint néptáncot és népi együtteseket. Az népzenei szak tanulói ismerkednek a magyar, szerb és a Balkán-félsziget lakosainak hagyományos népzenéjével, néptáncaival, énekes hagyományaival.
A tanulók megtanulják a népdalok lejegyzését is (melografia), valamint megismerik a népdalgyűjtés alapelveit, a gyűjtött anyag feldolgozását; a különböző néprajzi tájegységek stilisztikai jellemzőit.
Tanulmányaik ideje alatt alkalmuk nyílik több rendezvényen, fesztiválokon, találkozókon, versenyeken részt venni.

♪ Milyen lehetőségek nyílnak a középiskola befejezése után?

A sikeres érettségi vizsga után a tanulók
zenei előadó – népzene oklevelet kapnak.
A középfokú zeneiskola befejezése után a tanulók általában a zeneakadémiák etnomuzikológia tanszékein folytatják a tanulmányaikat Belgrádban, Újvidéken vagy Budapesten.
Más egyetemeken is tanulhatnak tovább, amennyiben leteszik az előírt felvételi vizsgákat.
Egyetemi tanulmányaik befejeztével munkába állhatnak a különböző művelődési közösségekben, a médiák népművelődéssel foglalkozó szakosztályain, de munkatársak lehetnek olyan intézményekben, melyek a népi kultúra megőrzésével foglalkoznak; vagy zenei oktatók is lehetnek.

Hozzászólások lezárva.