Távhallgatói oktatás

Alapfokú zeneiskola

A diákok távhallgatóként is megszerezhetik a az alapfokú zenei képesítést.
Ahogyan a rendes tanulóknak, a távhallgató tanulóknak is tenniük kell képességvizsgát valamint felvételi vizsgát.
A távhallgató tanulók kötelesek fizetni a felvételi vizsga, a beiratkozás és a vizsgák költségeit.
A távhallgató tanulói státust a diákok a beiratkozással szerezhetik meg, ami kötelező minden osztályban. A tanulókat az iskolaév megkezdése előtt kell beíratni, vagy az osztály befejezése után az adott vizsgaidőszakban.
A távhallgató tanulók nem járnak az előadásokra, azonban jogukban áll konzultációkon részt venni. A távhallgató tanuló akkor fejezi be az adott osztályt, amikor lerakott minden vizsgát ebből az osztályból, amit az alapfokú zeneiskola oktatási terveit tartalmazó szabályzat előír (Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja).
A távhallgató tanulóknak jogában áll a nyílt órákon való szereplés. Részt vehetnek a különböző versenyeken is, azonban ezeket megelőzően az előadandó programjukat egy szakbizottság előtt elő kell adniuk, hogy az véleményezve a tanuló produkcióját megállapíthassa, valóban kész-e a tanuló a versenyre vagy nem.

Távhallgatói vizsgák

A távhallgató tanulókra vonatkozó vizsgaidőszakok:

Vizsgaidőszak Jelentkezés Vizsgák
Januári 2020.01.10. 2020.01.15-től
Júniusi 2020.05.11. Az alapfokú zeneiskola vizsgáinak időrendje szerint

A vizsgabejelentéshez szükséges okmányok:

  1. Kitöltött jelentkezési ív (az iskola titkárságán vehető át)
  2. A vizsgaköltségek befizetéséről szóló postai utalvány 2.000,00 dinárról

vs2

Középfokú zeneiskola

A rendes és a távhallgató tanulók státusa a középfokú zeneiskolában
Rendes tanuló lehet a zenei középiskolában az, aki az első osztályba való beiratkozás pillanatában még nem töltötte be a 17. életévét.
Távhallgató tanulók lehetnek azok, akik a középfokú zeneiskola első osztályába való beiratkozás pillanatában már elmúltak 17 évesek (Törvény az oktatási és nevelési rendszer alapjairól, 91. szakaszának 2. bekezdése alapján). Kivételt képezhetnek ez alól a 17 évtől fiatalabb, érzékeny társadalmi csoportokba tartozó és a kivételes tehetséggel rendelkező tanulók. Ezek, mint távhallgató tanulók is, megszerezhetik a középfokú zenei képzést, amennyiben igazolni tudják, hogy nem áll lehetőségükben a folyamatos oktatásra járniuk – a minisztérium jóváhagyása mellett (Törvény az oktatási és nevelési rendszer alapjairól, 91. szakaszának 3. bekezdése alapján)
A középfokú zeneiskola rendes hallgatója a választott oktatási profilon kívül más szakra is beiratkozhat, de már csak mint távhallgató tanuló, és így köteles a távhallgatói oktatás teljes költségeit fizetni (Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről 42. szakaszának 2. bekezdése alapján).
Azok a tanulók, akik a középfokú zeneiskolán kívül más középiskolába is járnak, mindkét iskola rendes tanulóinak számítanak (Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről 42. szakaszának 1. bekezdése alapján).

A középfokú zeneiskola távhallgató tanulóinak ugyanazok a kötelezettségei az első osztályba való iratkozáskor, mint a rendes tanulóknak: le kell tenniük ugyanabban a vizsgaidőszakban a felvételi vizsgát, amikor a rendes hallgatók is. A beiratkozás minden újabb osztályba kötelező.
A távhallgató tanulók kötelesek fizetni a beiratkozás és a vizsgák költségeit.
A távhallgató tanulók nem járnak az előadásokra, azonban jogukban áll konzultációkon részt venni. A távhallgató tanuló akkor fejezi be az adott osztályt, amikor lerakott minden vizsgát ebből az osztályból, amit a középfokú zeneiskola oktatási terveit tartalmazó szabályzatok írnak elő.
A középfokú zeneiskola távhallgató tanulóknak jogában áll ugyanolyan feltételek mellett, mint az alapfokú zeneiskola távhallgatóinak, a nyílt órákon való szereplés, vagy a különböző versenyeken való részvétel.

Távhallgatói vizsgák

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb három tantárgyból lehet a vizsgát bejelenteni.
A távhallgató tanulókra vonatkozó vizsgaidőszakok:

Vizsgaidőszak Jelentkezés Vizsgák
Októberi 2019.10.01. 2019.10.15.
Februári 2020.02.03. 2020.02.10.
Áprilisi 2020.04.06. 2020.04.21.
Júniusi 2020.05.29. Az iskola vizsgáinak időrendje szerint
Augusztusi 2020.08.17. 2020.08.24-től

 

A vizsgabejelentéshez szükséges okmányok:
1. Kitöltött jelentkezési ív (az iskola titkárságán vehető át)
2. A vizsgaköltségek befizetéséről szóló postai utalvány – az összeg pedig:

A TÁVHALLGATÓI OKTATÁS KÖLTSÉGEI:
SZÓBELI VIZSGA ……………………………………………….. 5.000,00 dinár
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI VIZSGA ………………………….7.000,00 dinár

Hozzászólások lezárva.