Versenyek

2023/2024

REPUBLIČKA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Lana Vlaović
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 93.7 II OMŠ Nataša Kostadinović
Anastasija Kovač
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike II 82 II OMŠ Nataša Kostadinović
Mladen Đurđevski 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98 III OMŠ Nataša Kostadinović
Petra Romić 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 94.5 III OMŠ Nataša Kostadinović
Mia Pavić
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 94 III OMŠ Nataša Kostadinović
Nikolija Milanko
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike II 81 III OMŠ Nataša Kostadinović
Jana Čuljković 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike III 75 III OMŠ Nataša Kostadinović
Ognjen Orelj 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 99 IV OMŠ Nataša Kostadinović
Elena Đurđevski
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98 IV OMŠ Nataša Kostadinović
Aron Bakota
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 100 V OMŠ Nataša Kostadinović
Marija Bajović 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 97.5 VI OMŠ Nataša Kostadinović
Una Vukmirica 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 93 VI OMŠ Nataša Kostadinović
Jovana Buha
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 94 VI OMŠ Nataša Kostadinović
 Vivien Domanić
31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike II 81 VI OMŠ Nataša Kostadinović
Aron Bakota 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo I 97.5 V OMŠ Nataša Kostadinović
Teodora Popović 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 100 I SMŠ Branko Ivanković Radaković
Iva Gabrić 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike II 83 III SMŠ Lejla Rustemović
Đorđe Marković 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike II 89 I SMŠ Branko Ivanković Radaković
Teodora Popović 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo II 81.66 I SMŠ Branko Ivanković Radaković
Iva Gabrić 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – solfeđo II 88 I SMŠ Branko Ivanković Radaković
Leona Juhas 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 97.5 III SMŠ Kristina Čikoš
Martina Cvijin 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 91 I SMŠ Nina Milosavljević
Katalin Nadi 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 99 II SMŠ Nina Milosavljević
Evelin Silađi 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 96 II SMŠ Nina Milosavljević
Reka Kavai 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 95 II SMŠ Nina Milosavljević
Iva Gabrić 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98 III SMŠ Nina Milosavljević
Kristina Stankov 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98 III SMŠ Nina Milosavljević
Lucija Vukov 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98 IV SMŠ Nina Milosavljević
Ema Trifković 31. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike – teorija muzike I 98.5 IV SMŠ Nina Milosavljević
Iva Gabrić 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija I 92.5 III SMŠ Nina Milosavljević
Majda Marković 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija I 93.5 III SMŠ Nina Milosavljević
Matija Evetović 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija I 90 III SMŠ Nina Milosavljević
Ema Trifković 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija II 82 IV SMŠ Nina Milosavljević
Leona Juhas 31. republičko takmičenje iz harmonije i muzičkih oblika – harmonija II 83 III SMŠ Silvija Milinov
Astrid Molnar Dokić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 99.17 II pripremni Lenard Gužvanj Aleksandrović Duško
Aleksa Marjanović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 96 II pripremni Lenard Gužvanj Aleksandrović Duško
Petar Tomović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 92,33 II OMŠ Lenard Gužvanj Aleksandrović Duško
Hardi Emil Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 97 V OMŠ Sič Mihalj Aleksandrović Duško
Uroš Čaprić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 97 II OMŠ Sič Mihalj Aleksandrović Duško
Matija Evetović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 94 III SMŠ Nikola Domanj Bíró Viola
Eva Hardi Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
Pohvala 72 III OMŠ Anišić Bela Bíró Viola
Nikola Pavić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
Pohvala 72 IV OMŠ Anišić Bela Bíró Viola
TRE FARFALLE

Sara Jović, klavir (2.SMŠ), Kristina Stankov, flauta (3.SMŠ), Lucija Vukov, flauta (4.SMŠ)

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 97.25 Timea Nađ
ZLATOVEZ

Jana Kuljić, (3.OMŠ), Anđela Maksimović, (4.OMŠ), Anastasija Simunović, (4.OMŠ), Anamarija Kuntić, (4.OMŠ), Mirna Šešum, (3.OMŠ), Anđela Drakulić, (3.OMŠ)

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 96 Tamara Štricki Seg
BISER

Nikolina Ćalić, (2.OMŠ), Nina Peić, (1.OMŠ), Anđela Bogdanović, (2.OMŠ), Milica Stjepanović, (2.OMŠ), Anja Simonović, (1.OMŠ), Ela Kucukoli, (1.OMŠ), Emanuela Vukmanov Šimokov, (2.OMŠ), Tara Tašković, (1.OMŠ)

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 93.67 Tamara Štricki Seg
Emanuela Vukmanov Šimokov Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 89.33 II OMŠ Tamara Štricki Seg
Nina Peić  Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 85 I OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Bogdanović  Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 78.33 II OMŠ Tamara Štricki Seg
Nikolina Ćalić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 84 II OMŠ Tamara Štricki Seg
Jana Kuljić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 89.33 III OMŠ Tamara Štricki Seg
Mirna Šešum Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 85.67 III OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Maksimović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 80 IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Drakulić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 78.33 III OMŠ Tamara Štricki Seg
Anastasija Simunović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 78.33 IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Anamarija Kuntić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 78.33 IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Tamara Banić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 89.67 IV SMŠ Tamara Štricki Seg
Bom Bombona

Anastasija Subašić, sopran, Rebeka Jurić, mecosopran,    Reka Kavai, klavir

Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 93 II SMŠ Eva Herodek
Gvozdenov Krisztián Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 85,33 I OMŠ Radetić Adam Németh György
Sara Jović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I

laureat

99.67 II SMŠ Glončak Karapandžić Tara
Stankov Kristina Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 84 III SMŠ Molnar V. Kristina Duško Aleksandrović
Lucija Vukov Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 92,67 IV SMŠ Molnar V. Kristina Duško Aleksandrović
Leon Lišćević Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 86,67 I OMŠ Draško Korać Németh György
Marko Stojaković Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 97,33 I OMŠ Draško Korać Németh György
Nikolija Milanko Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 92,67 III OMŠ Nađ Timea Vizin Kornelije
Kosta Samardžija Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 90,33 I OMŠ Nađ Timea Der Milovanović Andrea
Šimonji Emeše Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 95,17 I OMŠ Nađ Timea Der Milovanović Andrea
Petar Jelić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 85 I OMŠ Németh György
Teodora Tompa Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 98,33 IV OMŠ Lazar Kondić
Lav Milovanović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 98 I OMŠ Lazar Kondić
Spasoje Đurković Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
I 95 II OMŠ Lazar Kondić
Konstantin Reveš Sabo Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 94,17 I OMŠ Miloš Radović
Jana Čuljković Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 94 III OMŠ Jelena Trebaticki
Lazar Asković Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 94 IV OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Vivien Domanić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 92,67 VI OMŠ Lazar Kondić
Oleg Kopunović Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 90,33 III OMŠ Lazar Kondić
Višnja Prćić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 90 II OMŠ Andrea Der Milovanović
Anastasija Subašić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 88,67 II SMŠ Aleksandra Ušumović
Novak Marković Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 86,67 I OMŠ Tijana Stojičić
Jovana Buha Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 86,33 VI OMŠ Andrea Der Milovanović
Nevena Džamić Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 86 IV OMŠ Jelena Trebaticki
Teodora Burnać Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
II 85,33 IV OMŠ Jelena Trebaticki
Reka Kavai Republičko takmičenje
muzičkih i baletskih škola srbije 2024.
III 80,33 II SMŠ Biro Tirjung Ildiko

MEĐUNARODNA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Željana Racić “Barokne klavirske kompozicije” Srebrna nagrada III OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Marija Milanko “Barokne klavirske kompozicije” Srebrna nagrada V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Iskra Popović “Barokne klavirske kompozicije” Zlatna nagrada II pripremni Kristina Mate
Emilia Tonković “Barokne klavirske kompozicije” Srebrna nagrada II OMŠ Kristina Mate
Kiš Virag “Barokne klavirske kompozicije” Srebrna nagrada IV OMŠ Kristina Mate
Jelena Popović “Barokne klavirske kompozicije” Zlatna nagrada I SMŠ Kristina Mate
Nina Peić “Srpska tradicionalna pesma” I 98 I OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Drakulić “Srpska tradicionalna pesma” I 93 III OMŠ Tamara Štricki Seg
Mirna Šešum “Srpska tradicionalna pesma” I 93 III OMŠ Tamara Štricki Seg
Biseri (Nina Peić, Ela Kucukoli, Emanuela Vukmanov Šimokov, Nikolina Ćalić, Anđela Bogdanović i Milica Stjepanović) “Srpska tradicionalna pesma” II 84 I i II OMŠ Tamara Štricki Seg
Sara Jović Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I

laureat

99 II SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Iskra Popović Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 95 Kristina Mate
Kosta Nimčević Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 92 Tijana Stojičić
Kristóf Kosányi Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 92 Andrea Der Milovanović
Ida Gogolák Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 95 Bacslia Tompa Brigitta
Petar Jellić Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 95 Németh György
Petra Moravčić Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 92 Tijana Stojičić
Novak Marković Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 91 Tijana Stojičić
Emilija Tonković Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 95 Mate Kristina
Helena Vojnić Tunić Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 92 III OMŠ Bíró Tirjung Ildikó
Višnja Prćić Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 92 II OMŠ Andrea Der Milovanović
Miljana Bajčetić Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 91 II OMŠ Bíró Tirjung Ildikó
Kalina Ðoković Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 86 Mirna Mirkov Stes
Katarina Vukadinović Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 80 Mirna Mirkov Stes
Viktor Laslo Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 80 Mirna Mirkov Stes
Lazar Asković Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 95 IV OMŠ Bíró Tirjung Ildikó
Mihaela Ifković Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 85 Mirna Mirkov Stes
Elena Ðurđevski Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 83 Bácslia Tompa Brigitta
Jelena Popović Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 I 91 Mate Kristina
Jovana Buha Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 89 VI OMŠ Andrea Der Milovanović
Réka Kávai Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 81 IV SMŠ Bíró Tirjung Ildikó
Leona Juhász Međunarodni festival mladih pijanista  PIANISSIMO 2023 II 80 Papilion Judit
Zlatovez (Anastasija Simunović, Anamarija Kuntić, Anđela Drakulić, Mirna Šešum) “Srpska tradicionalna pesma” II 84 III i IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Anastasija Subašić Takmičenje solo pevača “Nikola Cvejić” II II SMŠ Aleksandra Ušumović
Marko Stojaković Međunarodno takmičenje Saxperience I 95.8 II pripremni Draško Korać
Iskra Popović “Memorijal Matusja Blum” I II pripremni Kristine Mate
Emilija Tonković “Memorijal Matusja Blum” I II niži Kristine Mate
Kristijan Gvozdenov
“Femus” – saksofon I I OMŠ Adam Radetić Németh György
Marko Stojaković “Femus”- saksofon I II pripremni Draško Korać Németh György
Leon Lišćević “Femus” – saksofon I 96,33 II OMŠ Draško Korać Németh György
Luka Perčić “Femus” – saksofon II 87 II SMŠ Draško Korać Németh György
Reves Sabo Konstantin “Femus” -klarinet II I OMŠ Miloš Radović Duško Aleksandrović
Lucija Vukov “Femus” – flauta I 95 IV SMŠ Kristina Molnar Duško Aleksandrović
Kristina Stankov “Femus” – flauta II 87 III SMŠ Kristina Molnar Duško Aleksandrović
Sara Jović PAART međunarodno takmičenje pijanista laureat II SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Elena Đurđevski PAART međunarodno takmičenje pijanista I 90 IV OMŠ Brigitta Tompa Bacslia
Gogolák Ida PAART međunarodno takmičenje pijanista I 97 II OMŠ Brigitta Tompa Bacslia
Kristian Gvozdenov International Music Competition – The Music of America III I OMŠ Adam Radetić
Sara Jović
Međunarodno pijanističko takmičenje “Davorin Jenko” I II SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Lav Milovanovic Međunarodno pijanističko takmičenje “Isidor Bajić” I-1 99,67 II pripremni Lazar Kondić Danijela Zvekić
Tompa Teodora Međunarodno pijanističko takmičenje “Isidor Bajić” I-4 93 IV OMŠ Lazar Kondić Danijela Zvekić
Domanić Vivien Međunarodno pijanističko takmičenje “Isidor Bajić” I-1 97 VI OMŠ Lazar Kondić Danijela Zvekić
Nikolija Milanko Međunarodno pijanističko takmičenje “Isidor Bajić” II-1 88,75 III OMŠ Timea Nadj Kornelije Vizin
Kristina Stankov Međunarodno pijanističko takmičenje “Dani muzike u Bačkoj Topoli I 95 III SMŠ Krisztina Molnár
Lucija Vukov Međunarodno pijanističko takmičenje “Dani muzike u Bačkoj Topoli I 96 IV SMŠ Krisztina Molnár
Sara Jović Međunarodno pijanističko takmičenje “The Music of America I II SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Prćić Višnja 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 100

zlatna medalja

II OMŠ Andrea Der Milovanović
Buha Jovana 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 96

zlatna medalja

VI OMŠ Andrea Der Milovanović
Petra Zarić 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 99 II OMŠ Milena Radović Duško Aleksandrović
Leorenta Ćenaj 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike II 85 III SMŠ Milena Radović Bíró Viola
Stojaković Marko 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 96,33 II pripremni Draško Korać Németh György
Maksimović Miona 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 92,33 II OMŠ Draško Korać Németh György
Leon Lišćević 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 91,66 II OMŠ Draško Korać Németh György
Una Maličević 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

zlatna medalja

95 II pripremni Biro Tirjung Ildiko
Nonna Kirillova 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

zlatna medalja

95 II pripremni Biro Tirjung Ildiko
Miljana Bajčetić 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

zlatna medalja

99 II OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Lazar Asković 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

zlatna medalja

98 IV OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Kávai Réka 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

 

92 II SMŠ Biro Tirjung Ildiko
Ida Gogolak 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

 

92 II OMŠ Brigitta Tompa Bacslia
Đurđevski Elena 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike II

 

85 IV OMŠ Brigitta Tompa Bacslia
Mladen Đurđevski 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike – Nebeske strune I

 

94 III OMŠ Ljiljana Ostojić
Čaprić Uroš 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

 

91,66 I OMŠ Sič Mihalj
Duško Aleksandrović
Hardi Emil 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I

 

91 V OMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Milovanović Lav Međunarodni festival “Isidor Bajić” I

 

99,67 I pripremni  Lazar Kondić Milovanović Der Andrea
Teodora Tompa Međunarodni festival “Isidor Bajić” I

 

93 IV OMŠ  Lazar Kondić Danijela Zvekić
Domanić Vivijen Međunarodni festival “Isidor Bajić” I

 

97  VI OMŠ   Lazar Kondić Danijela Zvekić
Juhas Leona Međunarodni takmičenje “Muzički momenti” II 89 III SMŠ Papilion Judit
Stankov Kristina Međunarodni takmičenje “Femus” II 87 III SMŠ Molnar V. Kristina Duško Aleksandrović
Lucija Vukov Međunarodni takmičenje “Femus” I 95 IV SMŠ Molnar V. Kristina Duško Aleksandrović
Emilia Tonković Međunarodni takmičenje za mlade klaviriste “Damir Sekošan” I nagrada,

i specijalna nagrada

II OMŠ Mate Kristina
Sara Jović Međunarodno takmičenje pijanista “Elsa Pozzoli” III nagrada i specijalna nagrada za najbolje izvođenje zadatog programa II SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Jelić Petar IV. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny I I OMŠ Németh György
Jelić Petar 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike I 97 I OMŠ Németh György
Jelić Petar Orbetello Piano Competition – Italija II 84 I OMŠ Németh György
Maksim Erolenko IV. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny I IV OMŠ Németh György
Maksim Erolenko 16. međunarodna manifestacija  “Dani muzike II 88 IV OMŠ Németh György

OSTALA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Tamara Banić Trka za srećnije detinjstvo III IV SMŠ Vladimir Katančić
Mila Bal Maravić Trka za srećnije detinjstvo II IV SMŠ Vladimir Katančić
Ekipno-

Jovan Tomić,

Miloš Matković

Gradsko takmičenje u stonom tenisu III III SMŠ

II SMŠ

Vladimir Katančić
Miloš Matković Gradsko takmičenje u stonom tenisu II II SMŠ Vladimir Katančić
Miloš Matković Okružno takmičenje u stonom tenisu II II SMŠ Vladimir Katančić
Nádi Katalin Memorijal pisca Danijela Papa 2023 I II MŠ Gabriella Lodi
Nádi Katalin “Kősziklánk az ősi magyar dal” u Bačkoj Topoli I II OMŠ Lea Ledenjak
Dalkötő ( Nádi Katalin, Apró Boglárka, Bozsik Kitti, Góli Zsuzsanna, Margit Andrea) “Kősziklánk az ősi magyar dal” u Bačkoj Topoli I OMŠ Lea Ledenjak
Hajvert Zalán “Kősziklánk az ősi magyar dal” u Bačkoj Topoli II III OMŠ Lea Ledenjak
Andrej Tompa Memorijal Dušan Protić I 93 II SMŠ Goran Evetović Mirni Mirkov Stes
Ana Perčić XX Festival Vojvođanske tambure I 93 IV OMŠ Mira Temunović
Anđela Horvacki XX Festival Vojvođanske tambure I 98.66 V OMŠ Mira Temunović
Danica Ivković XX Festival Vojvođanske tambure II 82 III OMŠ Berta Sonja Tara Glončak Karapandžić
Iva Molnar XX Festival Vojvođanske tambure I 94.33 III SMŠ Mira Temunović
Marija Cvijin XX Festival Vojvođanske tambure I 92 I SMŠ Berta Sonja Tara Glončak Karapandžić
Marta Sudarević XX Festival Vojvođanske tambure II 87.33 V OMŠ Berta Sonja Tara Glončak Karapandžić
Marta Vukmanov Šimokov XX Festival Vojvođanske tambure III 78.66 V OMŠ Berta Sonja Tara Glončak Karapandžić
Palfi Peter XX Festival Vojvođanske tambure I 100 III SMŠ Vojislav Temunović
Trio Tamburine XX Festival Vojvođanske tambure I 95 KAMERNI SASTAV OMŠ Sonja Berta
Dečiji tamburaški orkestar MŠ Subotica XX Festival Vojvođanske tambure I 98.33 ORKESTAR   MŠS Mira Temunović
Miloš Matković,

Jovan Tomić

Gradsko prvenstvo u stonom tenisu III II SMŠ,

III SMŠ

Vladimir Katančić
Miloš Matković Gradsko prvenstvo u stonom tenisu II II SMŠ Vladimir Katančić
Miloš Matković Okružno prvenstvo u stonom tenisu II III SMŠ Vladimir Katančić
Mila Bal Maravić Trka za srećnije detinjstvo II IV SMŠ Vladimir Katančić
Tamara Bal Banić Trka za srećnije detinjstvo III IV SMŠ Vladimir Katančić

ŠKOLSKA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Janja Nalčić Prvo školsko takmičenje udarača II I OMŠ Goran Evetović Mirna Mirkov Stes
Filip Poljaković Prvo školsko takmičenje udarača II V OMŠ Goran Evetović Mirna Mirkov Stes
Nina Peić GLASni dan / HANGos NAP I I OMŠ Tamara Štricki Seg
Anja Simonović GLASni dan / HANGos NAP III I OMŠ Tamara Štricki Seg
Emanuela Vukmanov Šimokov GLASni dan / HANGos NAP I II OMŠ Tamara Štricki Seg
Nikolina Ćalić GLASni dan / HANGos NAP I II OMŠ Tamara Štricki Seg
Milica Stjepanović GLASni dan / HANGos NAP II II OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Bogdanović GLASni dan / HANGos NAP I II OMŠ Tamara Štricki Seg
Staša Mitrić GLASni dan / HANGos NAP II II OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Drakulić GLASni dan / HANGos NAP II III OMŠ Tamara Štricki Seg
Mirna Šešum GLASni dan / HANGos NAP II III OMŠ Tamara Štricki Seg
Jana Kuljić GLASni dan / HANGos NAP II III OMŠ Tamara Štricki Seg
Anamarija Kuntić GLASni dan / HANGos NAP II IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Anastasija Simunović GLASni dan / HANGos NAP I IV OMŠ Tamara Štricki Seg
BISER GLASni dan / HANGos NAP II I i II OMŠ Tamara Štricki Seg
ZLATOVEZ GLASni dan / HANGos NAP II III i IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Nevena Jovanović GLASni dan / HANGos NAP pohvala I SMŠ Tamara Štricki Seg
Marija Lukić GLASni dan / HANGos NAP pohvala I SMŠ Tamara Štricki Seg
Tamara Banić GLASni dan / HANGos NAP II IV SMŠ Tamara Štricki Seg
Nádi Katalin GLASni dan / HANGos NAP I

laureat

II OMŠ Lea Ledenyák
Hajvert Zalán GLASni dan / HANGos NAP II III OMŠ Lea Ledenyák
Nagy Zsóka GLASni dan / HANGos NAP III III OMŠ Lea Ledenyák
Apró Boglárka GLASni dan / HANGos NAP I III OMŠ Lea Ledenyák
Bozsik Kitti GLASni dan / HANGos NAP III IV SMŠ Lea Ledenyák
Kovács Kristóf GLASni dan / HANGos NAP II IV SMŠ Lea Ledenyák
Liliom csoport GLASni dan / HANGos NAP I Lea Ledenyák
Dalkötő GLASni dan / HANGos NAP I

laureat

Lea Ledenyák
Herodek Júlia Prvo školsko takmičenje duvača I 98 I OMŠ Sič Mihalj Herodek Eva
Čaprić Uroš Prvo školsko takmičenje duvača I 91 II OMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Hardi Emil Prvo školsko takmičenje duvača I 96 V OMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Móra Luca Prvo školsko takmičenje duvača II 80 II OMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Gajdos Dávid Prvo školsko takmičenje duvača II 83 IV SMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Kopunović Oleg Prvo školsko takmičenje duvača I 94 III OMŠ Kondić Lazar Zvekić Danijela
Tompa Teodora Prvo školsko takmičenje duvača I 97 IV OMŠ Kondić Lazar Zvekić Danijela
Domanić Vivien Prvo školsko takmičenje duvača I 100 VI OMŠ Kondić Lazar Zvekić Danijela
Matković Miloš Prvo školsko takmičenje duvača I 90 II SMŠ Kondić Lazar Aleksandrović Duško
Lenđel Laslo Školsko takmičenje solo pevača I laureat I OMŠ Herodek Eva Sóti Szobonya Emőke
Majda Tumbas Školsko takmičenje solo pevača II IV SMŠ Herodek Eva Sóti Szobonya Emőke
Rebeka Jurić Školsko takmičenje solo pevača II II SMŠ Herodek Eva Sóti Szobonya Emőke
Kamerna grupa BOMBON Školsko takmičenje solo pevača I laureat II SMŠ Herodek Eva Sóti Szobonya Emőke
Iva Gabrić Školsko takmičenje solo pevača I I SMŠ Aleksandra Ušumović Sóti Szobonya Emőke
Anastasija Subašić Školsko takmičenje solo pevača I laureat II SMŠ Aleksandra Ušumović Sóti Szobonya Emőke
Alisa Šitikova Školsko takmičenje solo pevača I I OMŠ Aleksandra Ušumović Duško Aleksandrović
Arijana Milodanović Školsko takmičenje solo pevača II II OMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
Angelika Nyomtató Školsko takmičenje solo pevača II II OMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
Iva Molnar Školsko takmičenje solo pevača I III OMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
Kamerna grupa “Il fiore” Školsko takmičenje solo pevača I I SMŠ Aleksandra Ušumović
Momir Jovanović Školsko takmičenje harmonikaša I 93 II pripremni Idić Miroslav
Milena Marić Školsko takmičenje harmonikaša I 97,5 II pripremni Aleksandar Lukić
Pavle Jaramazović Školsko takmičenje harmonikaša I 93 II pripremni Idić Miroslav
David Kovačić Školsko takmičenje harmonikaša I 94 II pripremni Idić Miroslav
Uglješa Vučić Školsko takmičenje harmonikaša I 92,5 II pripremni Idić Miroslav
David Kovačević Školsko takmičenje harmonikaša I 98 I OMŠ Ilijana Lošić
Vojin Đuran Školsko takmičenje harmonikaša I 95,5 I OMŠ Aleksandar Lukić
Mihajlo Nikutović Školsko takmičenje harmonikaša I 96 I OMŠ Ilijana Lošić
Luka Orčić Školsko takmičenje harmonikaša I 93,5 I OMŠ Miroslav Idić
Saša Srđenović Školsko takmičenje harmonikaša I 91,5 I OMŠ Aleksandar Lukić
Sofija Savić Školsko takmičenje harmonikaša I 92 I OMŠ Ilijana Lošić
Ognjen Buha Školsko takmičenje harmonikaša II 85 II OMŠ Aleksandar Lukić
Dejan Kojić Školsko takmičenje harmonikaša I 95 II OMŠ Miroslav Idić
David Kujundžić Školsko takmičenje harmonikaša I 97 II OMŠ Ilijana Lošić
Miloš Kanalaš Školsko takmičenje harmonikaša III 73 II OMŠ Aleksandar Lukić
Srđan Švraka Školsko takmičenje harmonikaša II 80 III OMŠ Miroslav Idić
Filip Kovčin Školsko takmičenje harmonikaša II 83 III OMŠ Aleksandar Lukić
Marijan Ivanković Radaković Školsko takmičenje harmonikaša I 100 III OMŠ Miroslav Idić
Uroš Rudić Vranić Školsko takmičenje harmonikaša II 84 IV OMŠ Aleksandar Lukić
Filip Muharemović Školsko takmičenje harmonikaša I 90 IV OMŠ Aleksandar Lukić
Mila Rašović Školsko takmičenje harmonikaša II 88 IV OMŠ Aleksandar Lukić
Dušan Mraović Školsko takmičenje harmonikaša II 82 V OMŠ Ilijana Lošić
Dmitrije Ostojić Školsko takmičenje harmonikaša pohvala V OMŠ Aleksandar Lukić
Matija Crnković Školsko takmičenje harmonikaša pohvala V OMŠ Ilijana Lošić
Filip Marko Školsko takmičenje harmonikaša III 78 V OMŠ Aleksandar Lukić
Marija Bajović Školsko takmičenje harmonikaša III 76 VI OMŠ Ilijana Lošić
Petra Gabrić Školsko takmičenje harmonikaša II 80 VI OMŠ Ilijana Lošić
Đorđe Marković Školsko takmičenje harmonikaša I 94 I SMŠ Miroslav Idić
Uroš Savić Školsko takmičenje harmonikaša I 94 I SMŠ Miroslav Idić
Slavoljub Marić Školsko takmičenje harmonikaša I 95 II SMŠ Aleksandar Lukić
Mešoviti ansambl Školsko takmičenje harmonikaša I 94

2022/2023

REPUBLIČKA TAKMIČENJA

 

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Marko Čović Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 92 V OMŠ Lejla Rustemović
Vivien Domanić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija II 87 V OMŠ Lejla Rustemović
Doris Berta Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija III 73 V OMŠ Lejla Rustemović
Vuk Džamić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija učestvovanje V OMŠ Lejla Rustemović
Anđela Horvacki Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija II 87 IV OMŠ Lejla Rustemović
Melanija Pašagić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija III 71 IV OMŠ Lejla Rustemović
Marija Milanko Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 91 IV OMŠ Jovana Nedeljković
Luka Ivazović Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija II 89 IV OMŠ Jovana Nedeljković
Nikodije Anđelković Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija II 88 IV OMŠ Jovana Nedeljković
Mia Pavić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 II OMŠ Nataša Kostadinović
Petra Romić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 II OMŠ Nataša Kostadinović
Danica Ivković Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 II OMŠ Nataša Kostadinović
Mladen Djurdjevski Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 98 II OMŠ Nataša Kostadinović
Jana Čuljković Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 93,50 II OMŠ Nataša Kostadinović
Oleg Kopunović Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 92 II OMŠ Nataša Kostadinović
Pavla Omčikus Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija III 73 II OMŠ Nataša Kostadinović
Ognjen Orelj Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija II 89 III OMŠ Nataša Kostadinović
Bakota Aron Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – solfeđo I 99,33 IV OMŠ Nataša Kostadinović
Bakota Aron Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 IV OMŠ Nataša Kostadinović
 Marija Bajović Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 V OMŠ Nataša Kostadinović
Jovana Buha Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 V OMŠ Nataša Kostadinović
Una Vukmirica Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 96 V OMŠ Nataša Kostadinović
Ema Trifković Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 97 III SMŠ Nina Milosavljević
Dunja Jegdić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 III SMŠ Nina Milosavljević
Lucija Vukov Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 III SMŠ Nina Milosavljević
Kristina Stankov Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 98 II SMŠ Nina Milosavljević
Iva Gabrić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 II SMŠ Nina Milosavljević
Evelin Silagyi Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 97 I SMŠ Nina Milosavljević
Reka Kavai Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 99 I SMŠ Nina Milosavljević
Katalin Nadi Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 I SMŠ Nina Milosavljević
Sara Jović
Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 I SMŠ Nina Milosavljević
Hana Racz Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 96 I SMŠ Kristina Čikoš
Leona Juhasz Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – teorija I 100 II SMŠ Kristina Čikoš
Reka Kavai Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – solfeđo učestvovanje 76,33 I SMŠ Kristina Čikoš
Iva Gabrić Republičko takmičenje iz teorije muzike i solfeđa – solfeđo II 92,33 II SMŠ Branko Ivanković Radaković
 Kristina Stankov Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija I 98.50 II SMŠ Nina Milosavljević
 Majda Marković Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija I 95.50 II SMŠ Nina Milosavljević
 Iva Gabrić Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija I 95 II SMŠ Nina Milosavljević
 Ema Trifković Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija I 95 II SMŠ Nina Milosavljević
 Nyers Bakó Ramóna Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija II 83.50 III SMŠ Silvija Milinov
 Katarina Ivanković Radaković Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- harmonija II 83 IV SMŠ Branko Ivanković Radaković
 Ema Trifković Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- oblici II 88 III SMŠ Lejla Rustemović
 Milica Žigmanović Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- oblici II 87 IV SMŠ Lejla Rustemović
 Lucija Vukov Republičko takmičenje iz harmonije i oblika- oblici II 85 III SMŠ Lejla Rustemović
Klavirski duo “Ad libitum„

Juhász Leona / Kávai Réka – klavir

 

Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola II 86.67 II SMŠ

I SMŠ

Papilion Judit
 Klavirski duo “Muzičke iskrice”

Sara Jović / Jelena Popović – klavir

Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I

 

98.67 I SMŠ

VI OMŠ

Tara Glončak Karapandžić

Mate Kristina

 Luca Tilinko – violina Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola pohvala I SMŠ Pal Zsiga Németh György
Klavirski duo

“UR MA”

Marija Milanko / Uroš Babić

 

Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola II 92 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić

Mate Kristina

 Bakota Aron – violina Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola III 76.33 IV OMŠ Bicskei Zita
 Dušan Kecman – gitara Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola III 83 IV OMŠ Marko Srđević
 Simona Šefčić – gitara Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola III 81.67 VI OMŠ Marko Srđević
Katalin Nadi – teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 97 I SMŠ Nina Milosavljević
Reka Kavai teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 I SMŠ Nina Milosavljević
Evelin Silađi – teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 I SMŠ Nina Milosavljević
Iva Gabrićteorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 II SMŠ Nina Milosavljević
Kristina Stankov – teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 II SMŠ Nina Milosavljević
Ema Trifković teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 III SMŠ Nina Milosavljević
Lucija Vukov – teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 III SMŠ Nina Milosavljević
Dunja Jegdić – teorija muzike Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola I 100 III SMŠ Nina Milosavljević
Ženski kamerni hor Muzičke škole Subotica Republičko takmičenje horova I/1 SMŠ Kristina Čikoš
Kamerni mešoviti hor Muzičke škole Subotica
Republičko takmičenje horova II/1 SMŠ Kristina Čikoš
Vukašin Stojaković – violončelo Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola II 93.67 I OMŠ Viktor Molnar
Nevena Slavić – violina Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola II 86 I OMŠ Marija Međeri
Ferenc Kurina – kontrabas Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola III 78.33 I OMŠ David Sič Tijana Stojičić
Elena Samardžić – violina Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola III 77.67 II OMŠ Zita Bičkei Kornelije Vizin
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola

MEĐUNARODNA TAKMIČENJA

 

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Klavirski duo

Sara Jović

i

Jelena Popović

I International Online Music Festival “RHAPSODY” I 100 Glončak Karapandžić Tara

Mate Kristina

Sara Jović

 

Međunarodno takmičenje klavirista, takmičenje “Barokne muzike” I LAUREAT I SMŠ Glončak Karapandžić Tara
Sara Jović

 

Međunarodno takmičenje klavirista, takmičenje “Barokne muzike” Specijalna nagrada fondacije “Zenevilág Művészeti Alapítvány” I SMŠ Glončak Karapandžić Tara
Jelena Popović

 

Međunarodno takmičenje klavirista, takmičenje “Barokne muzike” I VI OMŠ Mate Kristina
Anastasija Subašić Međunarodno takmičenje solo pevača “Vera Kovač Vitkai” I I SMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
Kávai Réka

 

Međunarodno takmičenje solo pevača “Vera Kovač Vitkai” I I SMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
Martina Der (sopran), Rebeka Jurić (mecosopran) i Mark Brezovski (klavir) Međunarodno takmičenje solo pevača “Vera Kovač Vitkai” – kamerne muzike I IV SMŠ Herodek Éva
Bakota Medárd Međunarodno takmičenje-DANUBIA TALENTS III 87 II OMŠ Gyorgy Nemeth
Marija Cvijin Međunarodno takmičenje Maksa Popov I 99 VI OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Marko Crnkovic Međunarodno takmičenje Maksa Popov I 97,6 VI OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Sara Jović
Međunarodno takmičenje mladih pijanista II 94 I SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Novak Marković Međunarodno takmičenje mladih pijanista I 97 II pripremni Tijana Stojičić
Sara Jović Međunarodno takmičenje   “Davorin Jenko” I 96.75 I SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Trio “Tre Farfalle” Međunarodno takmičenje kamernih sastava “Olivera Đurđević” II4 92 SMŠ Teodora Mrkajić
“Trio BOM”
Martina Der- sopran, Jurić Rebeka-mezo, Brezovski Mark -klavir
Međunarodno takmičenje kamernih sastava “Olivera Đurđević” III1 82.67 I SMŠ Herodek Eva
Teodora Burnać – flauta

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” II 88 III OMŠ Jelena Trebaticki Tijana Stojičić
Nevena Džamić – flauta

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” II 88 IV OMŠ Jelena Trebaticki Tijana Stojičić
Emil Hardi – fagot

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 96 III OMŠ Sič Mihalj Duško Aleksandrović
Kristina Stankov – flauta

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 92 II SMŠ Molnar Kristina Vizin Kornelije
Lucija Vukov – flauta

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 93 III SMŠ Molnar Kristina Vizin Kornelije
Eva Hardi – horna

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 96 II OMŠ Anišić Bela Viola Biró
Luka Pašagić – horna

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 95 IV OMŠ Anišić Bela Viola Biró
Nikola Pavić – horna

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 95.33 IV OMŠ Anišić Bela Viola Biró
Karlo Matija Bešlić – trombon

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 94 I OMŠ Nikola Domanj Nikola Domanj
Gergő Tímár – trombon

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 95.33 I OMŠ Nikola Domanj Nikola Domanj
Dušan Vujić – trombon

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 97.33 I OMŠ Nikola Domanj Nikola Domanj
Petar Tomović – truba

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I

i zlatna medalja

97 I OMŠ Gužvanj Lenard Duško Aleksandrović
Surján Csongor – truba

Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 94 IV SMŠ Gužvanj Lenard Duško Aleksandrović
Novak Marković – klavir

12. Međunarodno takmičenje klavira I 98 2. pripremni Tijana Stojičić
Petra Zarić

Medunarodni Festival gudaca I 100 I OMŠ Zsuzsanna Szebenyi Viola Biró
Čenaj Leorenta

Medunarodni Festival gudaca II 80 II SMŠ Zsuzsanna Szebenyi Viola Biró
Kávai Réka – klavir
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” II 88 I SMŠ Biro Tirjung Ildiko
Lazar Asković – klavir
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I

i zlatna medalja

95 IV OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Una Horvacki Krkljuš – klavir
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” II 88 II OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Miljana Bajčetić – klavir Međunarodno takmičenje “Dani muzike” II 89 I OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Helena Vojnić Tunić – klavir Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I

i zlatna medalja

100 II OMŠ Biro Tirjung Ildiko
Jelić Petar – klavir Međunarodno takmičenje “Franc List” II 86  2. pripremni Németh György
Bakota Medárd – klavir Međunarodno takmičenje II 78  II OMŠ Németh György
Milica Žigmanović – džez pevanje
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I laureat 100 III SMŠ Beata Dudaš Prof. Ivan Varga
Koncz Antónió – džez pevanje 
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 99 II SMŠ Beata Dudaš Prof. Ivan Varga
Andjela Vasiljević  – džez pevanje
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 98 III SMŠ Beata Dudaš Prof. Ivan Varga
Papp Miklós – džez pevanje
Međunarodno takmičenje “Dani muzike” I 94 I SMŠ Beata Dudaš Prof. Ivan Varga
Emilia Tonković – klavir
Međunarodno takmičenje “Klavirske bajke” I zlato I OMŠ Mate Kristina
Emilia Tonković – klavir Međunarodno takmičenje “Muzički momenti” I 99 I OMŠ Mate Kristina
Iva Molnar
9. Međunarodno takmičenje tamburaša I/2 96.75

srebrna medalja

II SMŠ Mira Temunović Szarvas Bernadett
Marko Kujundžić
9. Međunarodno takmičenje tamburaša I/3 96.25
bronzana medalja
IV SMŠ Mira Temunović Mate Kristina
Ana Perčić 9. Međunarodno takmičenje tamburaša II/1 96.75 III OMŠ Vojislav Temunović Szarvas Bernadett
Palfi Peter 9. Međunarodno takmičenje tamburaša I/3 96.50
bronzana medalja
II SMŠ Vojislav Temunović Szarvas Bernadett
Anđela Horvacki 9. Međunarodno takmičenje tamburaša I/3 97.25
bronzana medalja
Mira Temunović Szarvas Bernadett
Marija Milanko – klavir  Međunarodno takmičenje “Zongoramesek laureat mlađih kategorija IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Luca Tilinko – violina 15. međunarodno takmičenje gudača “Kada cvrčci cvrče” II 82 I SMŠ Pal Zsiga Németh György
Kurina Emanuel – violina 15. međunarodno takmičenje gudača “Kada cvrčci cvrče” I II OMŠ Slobodan Stefanović
Jelić Petar – klavir 3. međunarodno takmičenje gudača “Zongoramesèk” zlatna nagrada “Arany díj” II pripremni Németh György
Godincs Dominik – klavir 3. međunarodno takmičenje gudača “Zongoramesèk” premium zlatna nagrada ” Kiemelt arany díj” I OMŠ Németh György
Lana Vlaović Međunarodno takmičenje-teorija muzike I 100 I OMŠ Nataša Kostadinović
Anastazija Kovač Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 93 I OMŠ Nataša Kostadinović
Romić Petra Međunarodno takmičenje-teorija muzike I 100 II OMŠ Nataša Kostadinović
Nikolija Milanko Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 95 II OMŠ Nataša Kostadinović
Mia Pavić Međunarodno takmičenje-teorija muzike I 91 II OMŠ Nataša Kostadinović
Pavla Omčikus Međunarodno takmičenje- teorija muzike II 82 II OMŠ Nataša Kostadinović
Mladen Đurđevski Međunarodno takmičenje- teorija muzike III 72 II OMŠ Nataša Kostadinović
Roko Piuković Međunarodno takmičenje- teorija muzike pohvala 66 II OMŠ Nataša Kostadinović
Danica Ivković Međunarodno takmičenje- teorija muzike pohvala 62 II OMŠ Nataša Kostadinović
Ognjen Orelj Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 100 III OMŠ Nataša Kostadinović
Bakota Áron Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 97 IV OMŠ Nataša Kostadinović
Jovana Buha Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 100 V OMŠ Nataša Kostadinović
Una Vukmirica Međunarodno takmičenje- teorija muzike I 100 V OMŠ Nataša Kostadinović
Bakota Áron Međunarodno takmičenje- solfeđo I 100 IV OMŠ Nataša Kostadinović
Višnja Prćić – klavir Međunarodno takmičenje “Dani uzike” I 97  I OMŠ Andrea Der Milovanović
Višnja Prćić – klavir III Međunarodno takmičenje “Zongoramesék” zlatna nagrada “Arany dij” I OMŠ Andrea Der Milovanović
Filip Reh Međunarodno takmičenje “Klavirske bajke” zlatna nagrada III OMŠ mr Maja Repić
Aleksa Faćol Međunarodno takmičenje “Klavirske bajke” zlatna nagrada V OMŠ mr Maja Repić
Anastasija Subašić Međunarodno takmičenje “S.E. Aphrodite Voice” I laureat I SMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin

OSTALA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Ekipa
Anđela Vasiljević, Tamara Binić, Mila Bal Maravić, Dunja Jegdić
Okružno prvenstvo u streljaštvu II 568 III SMŠ Vladimir Katančić
Andjela Vasiljević Okružno prvenstvo u streljaštvu III 214 III SMŠ Vladimir Katančić
Martina Der Srpska solo pesma I IV SMŠ Herodek Eva Šoti Sobonja Emeke
Drakulić Anđela Srpska tradicionalna pesma II II OMŠ Tamara Štricki Seg
Jana Kuljić Srpska tradicionalna pesma I I OMŠ Tamara Štricki Seg
Mirna Šešum Srpska tradicionalna pesma I II OMŠ Tamara Štricki Seg
Anastasija Simunović Srpska tradicionalna pesma II III OMŠ Tamara Štricki Seg
Jovana Stojković Srpska tradicionalna pesma III IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Anđela Maksimović Srpska tradicionalna pesma III III OMŠ Tamara Štricki Seg
Dejana Kovačević Srpska tradicionalna pesma III IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Dragiša Saulić Srpska tradicionalna pesma III IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Nevena Jovanović Srpska tradicionalna pesma III IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Dora Mako Srpska tradicionalna pesma II IV SMŠ Tamara Štricki Seg
Biser Srpska tradicionalna pesma I I i II OMŠ Tamara Štricki Seg
Zlatnik Srpska tradicionalna pesma I III i IV OMŠ Tamara Štricki Seg
Gogolák Ida Pianissimo – baby kategorija I 99 I OMŠ Bacslia Tompa Brigitta
Petar Jelić Pianissimo – baby kategorija I 95 I OMŠ Német György
Dominik Godnić Pianissimo – I kategorija I 95 I OMŠ Német György
Emilia Tonković Pianissimo – I kategorija I 97 I OMŠ Mate Kristina
Bakota Medard Pianissimo – I kategorija I 99 II OMŠ Német György
Una Matoš Pianissimo – I kategorija I 93 I OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Višnja Prčić Pianissimo – I kategorija I 99 I OMŠ Saška Pankalujić
Mia Krivokuća Pianissimo – III kategorija I 98 III OMŠ Bacslia Tompa Brigitta
Marija Milanko Pianissimo – III kategorija I 93 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Lucija Berta Pianissimo – III kategorija I 97 III OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Uroš Babić Pianissimo – IV kategorija I 95 IV OMŠ Mate Kristina
Jovana Buha Pianissimo – V kategorija I 97 V OMŠ Andrea Der Milovanović
Aro Oršolja Pianissimo – VI kategorija II 88 VI OMŠ Bačlija Tompa Brigita
Sara Jović Pianissimo – VII kategorija I 100 I SMŠ Tara Glončak Karapandžić
Danica Ivković 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 94 II OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Ana Perčić 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 92,33 III OMŠ Vojislav Temunović Szarvas Bernadet
Andjela Horvacki 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 95 IV OMŠ Mira Temunović Szarvas Bernadet
Marta Sudarević 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 94,66 IV OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Marta Vukmanov Šimokov 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 92,33 IV OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Marija Cvijin 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 97 VI OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Marko Crnković 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 90,33 VI OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Božidar Cvijin 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE II 87,66 VI OMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Peter Palfi 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 97,66 II SMŠ Vojislav Temunović Szarvas Bernadet
Iva Molnar 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 96,33 II SMŠ Mira Temunović Szarvas Bernadet
Marko Kujundžić 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 97,33 IV SMŠ Mira Temunović Mate Kristina
Kamerni sastav *Triola*

Članovi sastava – Marko Kujundžić, Peter Palfi, Lea Bagi, Iva Molnar, Iva Gabrić, Kornel Vizin

19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 96,33 Milan Pridraški
Dečiji tamburaški orkestar Muzičke škole Subotica 19. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE I 96,66 Mira Temunović
 Bakota Aron – violina FESTIVAL DEČIJEG MUZIČKOG STVARALAŠTVA II 89 IV OMŠ Bicskei Zita
Buha Jovana FESTIVAL MLADIH PIJANISTA I 97 V OMŠ Andrea Der Milovanović
 Petar Jelić KLAVIRSKO TAKMIČENJE – Malta Piano Academy I 93.42 II pripremni Németh Görgy
Anastasija Subašić

 

SVETSKO TAKMIČENJE tradicionalnog pevanja I 91.5 I SMŠ Aleksandra Ušumović Kornelije Vizin
ZLATOVEZ

Mirela Vereš, Dora Mako, Tamara Banić

 

SVETSKO TAKMIČENJE tradicionalnog pevanja I 94.66 Tamara Štricki Seg
BISER

Jana Kuljić, Nikolina Ćalić, Anđela Bogdanović, Staša Mitrić, Emanuela Vukmanov Šimokov, Milica Stjepanović, Anđela Drakulić, Mirna Šešum

 

SVETSKO TAKMIČENJE tradicionalnog pevanja I 92.33 Tamara Štricki Seg
ZLATNIK

Jovana Stojković, Anđela Maksimović, Anastasija Simunović, Nevena Jovanović, Dejana Kovačević

 

SVETSKO TAKMIČENJE tradicionalnog pevanja I 90.66 Tamara Štricki Seg
Buha Jovana Festival mladih pijanista PIANISSIMO I 97 V OMŠ Andrea Der Milovanović
Hajvert Zalán “XII. Dunán innen, Tiszán túl” u Horgošu zlatna nagrada II OMŠ Török Noémi
Sofija Đurić Okružno takmičenje u atletici – skok u vis II III OMŠ Vladimir Katančić
Majda Tumbas Okružno takmičenje u atletici – skok u dalj II III OMŠ Vladimir Katančić
Anđela Vasiljević Okružno takmičenje u atletici – 100m III III OMŠ Vladimir Katančić
Tamara Banić Okružno takmičenje u atletici – 400m III III OMŠ Vladimir Katančić
Dora Mako Okružno takmičenje u atletici – bacanje kugle III IV OMŠ Dejan Vuković

PRIZNANJA

Ime i prezime institucija mesto priznanje profesor-mentor korepetitor
Odseku za tradicionalno pevanje Muzičke škole Subotica u kategoriji narodne muzike Udruženje mađarskih horova i ansambala narodne muzike – KÓTA Budimpešta za posvećen i visokokvalitetan rad kao i za značajan doprinos u očuvanju i prenošenju vojvođanske tradicionalne narodne muzike Dragani Nikolić – direktorici škole,

Tamari Štricki Seg – šefu odseka i

Noemi Terek – nastavniku tradicionalnog pevanja

 2020/2021

REPUBLIČKA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Ema Trifković Republičko takmičenje
iz teorije muzike
II 92 1 SMŠ Nina Milosavljević
Katarina Ivanković Radaković Republičko takmičenje
iz teorije muzike
I 98 2 SMŠ Nina Milosavljević
Danijela Zvekić Republičko takmičenje
iz teorije muzike
I 97 3 SMŠ Nina Milosavljević
Kornel Jeras Republičko takmičenje
iz teorije muzike
I 96 3 SMŠ Nina Milosavljević
Nyers Bako Ramona Republičko takmičenje
iz teorije muzike
I 99 2 SMŠ Kristina Čikoš
Juhasz Leona Republičko takmičenje
iz teorije muzike
I 100 VI OMŠ Nataša Kostadinović
Katarina Ivanković Radaković Republičko takmičenje
iz harmonije
I 95 2 SMŠ Nina Milosavljević
Danijela Zvekić Republičko takmičenje
iz harmonije
I 94 3 SMŠ Nina Milosavljević
Strahinja Segedinski Republičko takmičenje
iz harmonije
II 88 3 SMŠ Nina Milosavljević
Mate Colić Republičko takmičenje
iz harmonije
III 78 4 SMŠ Nina Milosavljević
Katarina Živanović Republičko takmičenje
iz harmonije
II 84 4 SMŠ Nina Milosavljević
Milan Jovanović Republičko takmičenje
iz harmonije
II 86 4 SMŠ Nina Milosavljević
Filip Nađ Republičko takmičenje III 84  2 OMŠ Ljiljana Ostojić
Dušan Kecman Republičko takmičenje II 90  2 OMŠ Marko Srđević
Klavirski duo – Jovana Buha i Akacija Arele Janković Republičko takmičenje I-1 99  III OMŠ Emeke Šoti Sobonja
Muzičke iskrice- Jelena Popović
Sara Jović
Republičko takmičenje I-4 95 IV i V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Kristina Mate
Iva Molnar Republičko takmičenje I-2 95.3 VI OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
Matija Ivković Ivandekić Republičko takmičenje I-4 95 VI OMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
Marko Kujundžić Republičko takmičenje I-3 97 II SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
Ištvan Sakač Republičko takmičenje I-2 96 III SMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Strahinja Segedinski Republičko takmičenje II-4 90 III SMŠ Milan Pridraški Saška Pankalujić
Magdalena Temunović Republičko takmičenje I-1 100 III SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
Stefana Lazić Republičko takmičenje II-3 88 III SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
Ivan Ivanković Radak Republičko takmičenje I-4 96.3 IV SMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Nikola File Festival muzičkih i baletskih škola Srbije II 80 III OMŠ Mihalj Sič Kornelije Vizin
Mate Colić Festival muzičkih i baletskih škola Srbije I 96.4 IV OMŠ Tamara Marković Kornelije Vizin
Slavoljub Marić Festival muzičkih i baletskih škola Srbije I 97.7 VI OMŠ Miroslav Idić
Jovana Buha Festival muzičkih i baletskih škola Srbije I 97 III OMŠ Emeke Šoti Sobonja

MEĐUNARODNA TAKMIČENJA

Ime i prezime ime takmičenja mesto bodovi razred profesor-mentor korepetitor
Matija Evetović Međunarodno 8. brass takmičenje
Pančevo
I 90 IV OMŠ Vonić Tunić Žolt Biro Viola
Milan Jovanović Međunarodno 8. brass takmičenje
Pančevo
I 90 IV SMŠ Vonić Tunić Žolt Biro Viola
Lucija Berta Međunarodno takmičenje pijanista
Memorijal “Sanja Pavlović”
I-7 95 I OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Marija Milanko Međunarodno takmičenje pijanista
Memorijal “Sanja Pavlović”
I-10 94.33 II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Sara Jović Međunarodno takmičenje pijanista
Memorijal “Sanja Pavlović”
I-1 100 V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Berta Lucija Međunarodno pijanističko
takmičenje “Kosta Manojlović”
I-2 I OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Milanko Marija Međunarodno pijanističko
takmičenje “Kosta Manojlović”
I-3 II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Jović Sara Međunarodno pijanističko
takmičenje “Kosta Manojlović”
I-1 V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Ana Perčić VII tambura Instrumental Festival III 88.33 I OMŠ Vojislav Temunović Saška Pnakalujić
Matija Ivković Ivandekić VII tambura Instrumental Festival I-2 97.17 VI OMŠ Vojislav Temunović Saška Pnakalujić
Iva Molnar VII tambura Instrumental Festival II-1 92.65 VI OMŠ Mira Temunović Saška Pnakalujić
Marko Kujundžić VII tambura Instrumental Festival II-1 94.7 II SMŠ Mira Temunović Saška Pnakalujić
Stefana Lazić VII tambura Instrumental Festival II-4 92.6 III SMŠ Mira Temunović Saška Pnakalujić
Magdalena Temunović VII tambura Instrumental Festival I-1 97.5 IV SMŠ Mira Temunović Saška Pnakalujić
Kamerni sastav KOCKICE VII tambura Instrumental Festival I-1 Grand prix 97.47 Mira Temunović
Strahinja Segedinski VII tambura Instrumental Festival I-4 95 III SMŠ Milan Pridraški Saška Pnakalujić
Kamerni sastav TRIOLA VII tambura Instrumental Festival II 94.83 Milan Pridraški
Ištvan Sakač 2.međunarodno takmičenje za tamburu i mandolinu
Maksa Popov – Pančevo
I-2 98 III SMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Ivan Ivanković Radak 2.međunarodno takmičenje za tamburu i mandolinu
Maksa Popov – Pančevo
I 99 IV SMŠ Sonja Berta Tara Glončak Karapandžić
Katarina Ivanković Radaković Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 98 II SMŠ Nina Milosavljević
Ema Trifković Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike II 93 I SMŠ Nina Milosavljević
Zvekić Danijela Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike II 91 III SMŠ Nina Milosavljević
Bajović Marija Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 100 III OMŠ Nataša Kostadinović
Bakota Aron Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 99 III OMŠ Nataša Kostadinović
Anđelković Nikodije Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 98 II OMŠ Nataša Mandarić
Nađ Filip Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 96 II OMŠ Nataša Mandarić
Milanko Marija Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 94 II OMŠ Nataša Mandarić
Ivazović Luka Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike II 88.5 II OMŠ Nataša Mandarić
Juhas Leona Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teorije muzike I 100 VI OMŠ Nataša Kostadinović
Sara Jović Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” specijalna nagrada V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Marija Milanko Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” srebrna II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Berta Lucija Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” srebrna I OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Kiš Virag Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” zlatna nagrada I OMŠ Kristina Mate
Filip Reh Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” srebrna I OMŠ Maja Repić
Darko Jovanović Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” bronzana nagrada II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Martina Cvijin Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” srebrna IV OMŠ Maja Repić
Uroš Babić Prvo Međunarodno takmičenje “Zongoramesek” Specijalna zlatna II OMŠ Kristina Mate
Sara Jović International piano competition “Hungarian rhapsody” grant prix-laureat V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Muzičke iskrice
Jelena Popović i Sara Jović
International piano competition “Hungarian rhapsody” grant prix-laureat IV i V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Kristina Mate
Jelena Popović 25.međunarodno takmičenje mladih pijanista II IV OMŠ Kristina Mate
Sara Jović 25.međunarodno takmičenje mladih pijanista I-2 V OMŠ Tara Glončak Karapandžić

OSTALA TAKMIČENJA

 

Ime i prezime ime takmičenja mesto razred profesor-mentor korepetitor
Anđela Budimir Internacionalni susreti violinista u Novom Sadu
Kulturna stanica Eđšeg
1 V OMŠ Nadežda Stanojević Kristina Mate
Miloš Jovanović, Oliver Đurković, Strahinja Segedinski Okružno takmičenje u streljaštvu 2 III, IV SMŠ Vladimir Katančić
Miloš Jovanović, Oliver Đurković, Strahinja Segedinski Gradsko takmičenje u stono tenisu 4 III, IV SMŠ Vladimir Katančić
Antonije Vukosavljević Okružno prvenstvo – 100m 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Ivan Ivanković Radak Okružno prvenstvo- 400 m 3 IV SMŠ Vladimir Katančić
Relja Plavšić Okružno prvenstvo – 1000m 3 III SMŠ Vladimir Katančić
Ištvan Sakač Okružno prvenstvo – skok u vis 1 III SMŠ Vladimir Katančić
Miloš Jovanović Okružno prvenstvo – bacanje kugle 3 IV SMŠ Vladimir Katančić
Aleksandar Nađ Okružno prvenstvo – skok u dalj 2 II SMŠ Dejan Vuković
Marko Kujundžić Okružno prvenstvo- skok u dalj 3 II SMŠ Dejan Vuković
Štafeta(Vukosavljević, Nađ, Sakač, Jovanović) Okružno prvenstvo- štafeta 4*100m 2 II,III, IV SMŠ Dejan Vuković, Vladimir Katančić
Ekipno – muški Okružno prvenstvo 1 II,III, IV SMŠ Dejan Vuković, Vladimir Katančić
Katarina Živanović Okružno prvenstvo – 100m 9 IV SMŠ Vladimir Katančić
Anja Galešev Okružno prvenstvo – 400 m 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Tamara Banić Okružno prvenstvo – 800m 4 I SMŠ Vladimir Katančić
Sofija Đurić Okružno prvenstvo – skok u vis 1 I SMŠ Vladimir Katančić
Dora Mako Okružno prvenstvo- bacanje kugle 5 II SMŠ Dejan Vuković
Majda Tumbas Okružno prvenstvo – skok u dalj 3 I SMŠ Vladimir Katančić
Ekipno- ženski Okružno prvenstvo 3 I,II,III,IV SMŠ Dejan Vuković, Vladimir Katančić
Papp Lea Szólj síp szólj istaknuta zlatna
nagrada
IV OMŠ Sibila Mora Meznerić
Marton Lilla Zsofia Szólj síp szólj zlatna nagrada III OMŠ Sibila Mora Meznerić
Nina Šereš Mini Paganini 1 I OMŠ Nadežda Stanojević Kristina Mate
Aleksandra Kovač Striko Mini Paganini 2 III OMŠ Nadežda Stanojević Kristina Mate
Ištvan Sakač Međuokružno školsko prvenstvo u atletici-
skok u vis
3 III SMŠ Vladimir Katančić
Aleksandar Nađ Međuokružno školsko prvenstvo u atletici-
skok u dalj
3 II SMŠ Vladimir Katančić
Antonije Vukosavljević, Aleksandar Nađ,
Marko Kujundžić, Miloš Jovanović
Međuokružno školsko prvenstvo u atletici-
štafeta 4x100m
3 II,III, IV SMŠ Vladimir Katančić
Emese Lepar, Ilija Cvetkovic, Kornel Jeras Dani umetnosti ucenika Panonske nizije istaknuta zlatna
nagrada
I,III,IV SMŠ Kristina Čikoš, Robert Cindel,
Goran Evetović
Aliz Molnar Dani umetnosti ucenika Panonske nizije istaknuta zlatna
nagrada
IV SMŠ Beata Dudaš
Milutin Simić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I -95 muz. Zab. Miroslav idić
Filip Kovčin školsko takmičenje “Zvuci harmonike” II-80 II pripremni Aleksandar Lukić
Mihajlo Gregorčić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-97 II pripremni Miroslav idić
Nikola Dinić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” II-88 II pripremni Aleksandar Lukić
Filip Muharemović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-97 I OMŠ Ilijana Lošić
Mila Rašović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-98 I OMŠ Aleksandar Lukić
Uroš Rudić Vranić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-99 I OMŠ Aleksandar Lukić
Matija Crnković školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-99 II OMŠ Ilijana Lošić
Miloš Marić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” III-75 II OMŠ Aleksandar Lukić
Filip Marko školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-93 II OMŠ Aleksandar Lukić
Dušan Mraović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-97 II OMŠ Ilijana Lošić
Dimitrije Ostojić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-91 II OMŠ Aleksandar Lukić
Marija Bajović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” III-72 III OMŠ Ilijana Lošić
Petra Gabrić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” III-78 III OMŠ Ilijana Lošić
Marko Zelić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-91 IV OMŠ Miroslav idić
Nikola Babić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” III-70 IV OMŠ Miroslav idić
Uroš Jovanović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” III-71 IV OMŠ Aleksandar Lukić
Strahinja Milošević školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-90 IV OMŠ Miroslav idić
Đorđe Marković školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-95 IV OMŠ Miroslav idić
Danilo Milanko školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-90 IV OMŠ Aleksandar Lukić
Višnja Vilov školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-96 IV OMŠ Ilijana Lošić
Luka Lakić Bojanić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-90 V OMŠ Aleksandar Lukić
Martin Vukov školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-92 V OMŠ Ilijana Lošić
Marko Vujović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-95 VI OMŠ Miroslav idić
Sedat Krasnići školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-96 VI OMŠ Miroslav idić
Slavoljub Marić školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-98 VI OMŠ Aleksandar Lukić
Sandra Pejatović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-95 II SMŠ Ilijana Lošić
Bogdan Petrović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-97 II SMŠ Miroslav idić
Annamaria Vastag školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-95 III SMŠ Aleksandar Lukić
Olivera Vujnović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-98 IV SMŠ Miroslav idić
Miloš Jovanović školsko takmičenje “Zvuci harmonike” I-94 IV SMŠ Miroslav idić
Sara Jović festival pijanizma laureat V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
DUO- Sara Jović i Jelena Popović festival pijanizma laureat IV i V OMŠ Tara Glončak Karapandžić i Mate Kristina
Jovan Tomić festival pijanizma I -96 VI OMŠ Judit Papilion
Marija Milanko Piano art 2021 I-1, 99 II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Dubicsanac lara Piano art 2021 I-3, 97 II OMŠ Judit Papilion
Darko Jovanović Piano art 2021 I-3, 97 II OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Anđela Bogdanović Piano art 2021 I-3, 97 II OMŠ Judit Papilion
Lazar Asković Piano art 2021 I-1, 99 II OMŠ Ildiko Biro Tirjung
Luka Ivazović Piano art 2021 I-2, 98 II OMŠ Duško Aleksandrović
Uroš Babić Piano art 2021 I-3, 97 II OMŠ Kristina Mate
Jovana Buha Piano art 2021 I-1, 100 III OMŠ Emoke Šoti Sobonja
Sofija Rašković Piano art 2021 I-5, 94 III OMŠ Mirna Mirkov Stes
Miona Marić Piano art 2021 I-5, 94 III OMŠ Emoke Šoti Sobonja
Elena Dulić Piano art 2021 I-5, 94 III OMŠ Mirna Mirkov Stes
Hana Jovanović Piano art 2021 I-5, 94 III OMŠ Nataša Mandarić
Teodora Đurasović Piano art 2021 I-3, 98 III OMŠ Saška Pankalujić
Akacija Janković Piano art 2021 I-2, 99 III OMŠ Emoke Šoti Sobonja
Aleksa Faćol Piano art 2021 I-4, 97 III OMŠ Duško Aleksandrović
Apro Orsolya Piano art 2021 I-8, 93,75 IV OMŠ Brigita Bačlia Tompa
Kosta Pisarov Piano art 2021 I-10, 90 IV OMŠ Nataša Mandarić
Hana Šmidt Piano art 2021 I-6, 94.25 IV OMŠ Maja Repić
Žužana Goli Piano art 2021 I-4, 95,50 IV OMŠ Brigita Bačlia Tompa
Teodora Popović Piano art 2021 I-4, 93,50 IV OMŠ Nataša Mandarić
Iva Francišković Piano art 2021 I-3, 97 IV OMŠ Kristina Mate
Petar Batas Piano art 2021 I-11, 91,25 IV OMŠ Nataša Mandarić
Kitti Kovacs Piano art 2021 I-5, 95 IV OMŠ Brigita Bačlia Tompa
Andrija Matković Piano art 2021 I-12, 85 IV OMŠ Kristina Mate
Marija Lukić Piano art 2021 I-9, 93,50 IV OMŠ Brigita Bačlia Tompa
Eszter Hajdu Piano art 2021 I-2, 97,75 IV OMŠ Ildiko Biro Tirjung
Martina Cvijin Piano art 2021 I-7, 94 IV OMŠ Maja Repić
Lenka Kovačević Piano art 2021 I-13, 70 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Mila Pavić Piano art 2021 I-9, 92,75 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Jelena Popović Piano art 2021 I-1, 99 IV OMŠ Kristina Mate
Anđela Stevanović Piano art 2021 I-7, 94,25 I OMŠ Marija Krecul Stefanović
Herold Hauk Piano art 2021 I-10, 92,75 I OMŠ Đerđ Nemet
Anđela Mihajlović Piano art 2021 I-4, 95,25 I OMŠ Edit Barlai
Filip Reh Piano art 2021 I-1, 100 I OMŠ Maja Repić
Minja Nikoletić Piano art 2021 I-11, 92 I OMŠ Mirna Mirkov Stes
Dorotea Popović Piano art 2021 I-8, 94 I OMŠ Nataša Mandarić
Mihaela Ifković Piano art 2021 I-5, 95 I OMŠ Mirna Mirkov Stes
Petra Ristić Piano art 2021 I-9, 93,50 I OMŠ Mirna Mirkov Stes
Elena Đurđevski Piano art 2021 I-3, 97 I OMŠ Brigita Bačlia Tompa
Ljubinka Simić Piano art 2021 I-6, 94,75 I OMŠ Mirna Mirkov Stes
Lucija Berta Piano art 2021 I-2, 98 I OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Ognjen Ristić Piano art 2021 I-3, 95 V OMŠ Mirna Mirkov Stes
Iva Ponjavić Piano art 2021 I-2, 96 V OMŠ Maja Repić
Iva Miljački Piano art 2021 I-3, 95 V OMŠ Edit Barlai
Lenka Todosijević Piano art 2021 I-4, 91,25 V OMŠ Tijana Stojičić
Sara Jović Piano art 2021 I-1, 100 V OMŠ Tara Glončak Karapandžić
Bakota Medard Piano art 2021 I-4, 94,75 II pripremni Đerđ Nemet
Helena Vojnić Tunić Piano art 2021 I-1, 100 II pripremni Ildiko Biro Tirjung
Petra Romić Piano art 2021 I-1, 100 II pripremni Marija Krecul Stefanović
Katarina Vukadinović Piano art 2021 I-3, 95,75 II pripremni Mirna Mirkov Stes
Ivana Nikolić Piano art 2021 I-8, 93,25 II pripremni Saška Pankalujić
Viktor Laslo Piano art 2021 I-5, 94,25 II pripremni Mirna Mirkov Stes
Dunja Andrašić Piano art 2021 I-5, 94,25 II pripremni Tara Glončak Karapandžić
Farkas Zoltan Piano art 2021 I-10, 90 II pripremni Agneš Tot
Dominik Sarić Lukendić Piano art 2021 I-7, 94 II pripremni Kristina Mate
Pavla Omčikus Piano art 2021 I-9, 93 II pripremni Tijana Stojičić

 

TAKMIČENJA 2019/2020

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

7 I 8 DECEMBAR 2019. BEOGRAD

SOLFEĐO SMŠ

Zvekić  Danijela II A III NAGRADA

/87,67 bodova/

Branko Ivanković Radaković
Stokin Anastasija IVA POHVALA

/82 boda/

Branko Ivanković Radaković
Mačković  Ivana IVA I NAGRADA

/100 bodova/

Branko Ivanković Radaković

TEORIJA MUZIKE SMŠ

Ivanković Radaković Katarina

Zvekić Danijela

IA

IIA

I NAGRADA
/98 bodova/
II 
NAGRADA
/90 bodova/
Nina Milosavljević

Nina Milosavljević

Nyers Bakó Ramóna

Jerasz Kornél

IB

IIB

III NAGRADA
/85,5 bodova/
II 
NAGRADA
/94 boda/
Kristina Čikoš

Kristina Čikoš

                     

 

TEORIJA MUZIKE OMŠ

Juhász Leona V NIŽI I NAGRADA /99 bodova/ Nataša Kostadinović
Maja Milović

 

Jelena Kosić

 

Lucia Vukov

VI NIŽI

 

VI NIŽI

 

VI NIŽI

I NAGRADA

/99 bodova/

I NAGRADA

/95 bodova/

POHVALA
/63 boda/

 

Melanija Jakšić

 

Melanija Jakšić

 

Melanija Jakšić

 Ostala takmičenja 2019/2020

Ime i prezime ime takmičenja mesto razred profesor-mentor korepetitor
1. Ivan Ivanković Radak okružno takmičenje u atletici- 100m 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
2. Žarko Pribaković okružno takmičenje u atletici-400m 5 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
3. Marko Grmić okružno takmičenje u atletici-1000m 8 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
4. Zvekić Pavle skok u dalj 2 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
5. Aleksandar Nađ skok u dalj 4 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
6. Ištvan Sakač skok u vis 2 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
7. Miloš Jovanović bacanje kugle 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
8. Aleksandar Nađ,
Ivan Ivanković Radak,
Pavle Zvekić, Miloš Jovanović
štafeta 4x100m 3 Vladimir Katančić
Dejan Vuković
9. Anja Galešev okružno takmičenje u atletici – 100 m 7 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
10. Katarina Živanović okružno takmičenje u atletici-400m 6 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
11. Anastasija Stokin skok u dalj 3 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
12. Dora Mako bacanje kugle 2 I SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
13. Anja Galešev Smotra muzičkih talenata Srbije 5 II SMŠ Tamara Marković Nemet Đerđ
14. Virag Reka Szarvas Gabor Nyelvmuvel Napok pohvala Atila Varga
15. Toth Zsuzsana posebna nagrada II SMŠ Atila Varga
16. Bagi Lea Kodaly Zoltan Muvelodesi Egyesulet posebna nagrada I SMŠ Atila Varga
17. Sara Jović Pokrajinski sekretarijat- najuspešniji daroviti učenici IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
18. Mirela Vereš Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac 1 I SMŠ Tamara Štricki Seg
19. Stefana Lazić Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac 1 II SMŠ Tamara Štricki Seg
20. Dora Mako Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac laureat I SMŠ Tamara Štricki Seg
21. Sara Jović 6. međunarodno takmičenje pijanista Bela Bartok
u Gracu
7 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
22. Lazić Stefana okružno takmičenje u plivanju – 100m slobodno 4 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
23. Kocsis Zsanet okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno 2 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
24. Željana Simić okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno 3 I SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
25. Anett Szabo Batancs Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli zlato IV SMŠ Anna Csizmadia
26. Anna Fogarassy Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli srebro I SMŠ Anna Csizmadia
27. Klima Doniz Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli bronza IV SMŠ Anna Csizmadia
28. Dalkötő leánykar Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli zlato Anna Csizmadia
29. Lazar Asković Pianissimo 1 (94) I OMŠ Biro Tirjung Ildiko
30. Katarina Golić Pianissimo 1 (93) I OMŠ Milodanović Der Andrea
31. Elena Đurđevski Pianissimo 1 (93) II Pripremni Bačlia T. Brigita
32. Marija Milanko Pianissimo 1 (93) I OMŠ Glončak K. Tara
33. Helena Vojnić Tunić Pianissimo 1 (93)
34. Uroš Babić Pianissimo 1 (96) I OMŠ Milodanović Der Andrea
35. Anđela Bogdanović Pianissimo 1 (95) I OMŠ Papilion Judit
36. Huber Zalan Pianissimo 1 (94) II OMŠ Biro Tirjung Ildiko
37. Lana Popov Pianissimo 1(92) I OMŠ Glončak K. Tara
38. Jovana Buha Pianissimo 1 (90) II OMŠ Milodanović Der Andrea
39. Jelena Popović Pianissimo 1 (95) III OMŠ Mate Kristina
40. Bozsity Noemi Pianissimo 3 (75) III OMŠ Biro Tirjung Ildiko
41. Bunford Nora Pianissimo 2(82) III OMŠ Biro Tirjung Ildiko
42. Nikolina Sedlak Pianissimo 3(72) III OMŠ Papilion Judit
43. Goli Zsuzsana Pianissimo 3(75) III OMŠ Bačlia T. Brigita
44. Mila Pavić Pianissimo 3(73) III OMŠ Glončak K. Tara
45. Teodora Popović Pianissimo 3(74) III OMŠ Mandarić Nataša
46. Kovač Kiti Pianissimo 3(74) III OMŠ Bačlia T. Brigita
47. Sara Jović Pianissimo 1 (98) IV OMŠ Glončak K. Tara
48. Juhas Leona Pianissimo 2 (82) V OMŠ Papilion Judit
49. Jovan Tomić Pianissimo 1 (92) V OMŠ Papilion Judit
50. Maja Milović Pianissimo 3(76) VI OMŠ Mirna Mirkov Stes
51. Virag Reka Pianissimo 3 (74) I SMŠ Biro Tirjung Ildiko
52. Danijela Zvekić Pianissimo 1 (92) II SMŠ Šoti Sobonja Emoke
53. Stanković Andrej Femus 2 III OMŠ Nikola Macura Nemet Đerđ
54. Vukov Lucija Femus 3 VI OMŠ Molnar Kristina
55. Tolić Aleksandra Femus 3 IV SMŠ Molnar Kristina
56. Janković Akacija 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac I/3( 97) II OMŠ Šoti Sobonja Emoke
57. Tomić Jovan 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac II/1 (94,33) V OMŠ Papilion Judit
58. Anđela Horvacki 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/7 (90) II OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
59. Marija Cvijin 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/1 (95) III OMŠ Sonja Berta Saška Pankalujić
60. Božidar Cvijin 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (92,66) III OMŠ Sonja Berta Saška Pankalujić
61. Lea Molnar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (92) III OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
62. Matija ivković Ivandekić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (91,33) V OMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
63. Barbara Piuković 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/4 (91) V OMŠ Sonja Berta Emina Tikvicki
64. Iva Molnar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/5 (90,66) V OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
65. Lucija Horvacki 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda II/1 (87,66) V OMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
66. Iva Gabrić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda II/2 (85,66) V OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
67. Ena Kujundžić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I /2 (91) VI OMŠ Sonja Berta Emina Tikvicki
68. Marko Kujundžić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/1 (95,33) I SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
69. Strahinja Segedinski 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (92,66) II SMŠ Milan Pridraški Saška Pankalujić
70. Magdalena Temunović 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (91,33) III SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
71. Marko Grmić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (93,66) IV SMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
72. Kamerna grupa
triola
17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I (96,66) Milan Pridraški
73. Dečiji tamburaški orkestar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I (97,66) Mira Temunović

74. klavirski duo – Zene Varázslat 2020, Kapošvar, Mađarska, najviša nagradu – NIVO, Popović Jelena (III OMŠ) Jović Sara (IV OMŠ) Klasa: Mate Kristina i Tara Glončak Karapandžić.

75. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 1. mesto – Luka Ivazović (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.

76. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 3. mesto – Marija Milanko (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.

77.  mađarsko tradicionalno pevanje, polufinale Republičkog takmičenja Mađarske, Anna Fogarassy (I SMŠ), zlatna kvalifikacija, klasa: Anna Csizmadia.

78. mađarsko tradicionalno pevanje, Dalkötő leánykar (SMŠ), izvanredna zlatna kvalifikacija. Klasa: Anna Csizmadia.

79. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (100 bodova) Anja Galešev, korepetitor: Nemet Đerđ, klasa: Tamara Marković.

80. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (95 bodova) Mate Colić, korepetitor: Sonja Mušikić, klasa: Tamara Markovć.

TAKMIČENJA 2018/2019

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA 

SREDNJA ŠKOLA

Red. Br. Ime i prezime nagrada bodovi instrument kategorija klasa
1. Jacint Borbelj I-1 100 solo pevanje Druga – A Eva Herodek
2. Klaudia Šipoš I-1 98.33 horna četvrta Bela Anišić
3. Nikola Domanj I-2 98.33 trombon četvrta Karolj Tokodi
4. Mate Colić I-5 97 truba treća Lenard Gužvanj
5. Milan Jovanović I-2 95.33 trombon treća Karolj Tokodi
6. Anja Galešev I-3 95 solo pevanje pretkategorija B Tamara Marković
7. Trio Gaijin II-2 92.67 neklasični ansambli četvrta Timea Nađ
8. Jacint Borbelj- festival I 92.28 solo pevanje prva Eva Herodek
9. Valentin Pudelka III-1 83.67 truba četvrta Lenard Gužvanj
10. Katarina Živanović III-1 80.75 oboa treća Mihalj Sič
11. Oliver Đurković III-1 80 klarinet treća Lazar Kondić
12. Željana Petrović III-8 76 solo pevanje prva – B Tamara Marković
13. Kristina Matković III-16 75.3 klavir peta Kristina Mate
14. Aleksandra Tolić III-2 75 flauta četvrta Kristina Molnar Vincer
15. Ana Štula III-5 75 solo pevanje Durga – B Eva Herodek

OSNOVNA ŠKOLA

1. Jelena Popović I-3 99.83 klavir prva Kristina Mate
2. Sara Jović I-3 99.67 klavir druga Tara Glončak Karapandžić
3. Dečiji tamburaški orkestar- festival I 98.33 orkestar trzačkih instrumenata treća Mira Temunović
4. Nikola File I-2 97.75 fagot pretkategorija Mihalj Sič
5. Sara Jović – festival I 97.71 klavir prva
6. Matija Evetović I-3 96 trombon prva Karolj Tokodi
7. Petar Jovičić II-1 93.67 truba prva Lenard Gužvanj
8. Hana Milosavljević II-5 93.33 klavir prva Mirna Mirkov Stes
9. Jovana Buha II-9 92.83 klavir prva Andrea Der Milovanović
10. Jovan Tomić II-6 92 klavir druga Judit Papilion
11. Matija Ivković Ivandekić – festival I 91.71 tambura prva Vojislav Temunović
12. Akacija Janković II-19 90 klavir prva Emoke Šoti Sobonja
13. Stevan Čegar II-10 89.33 Saksofon Prva Nikola Macura
14. Bogdan Petrović- festival II 89 harmonika prva Miroslav Idić
15. Dečiji tamburaški orkestar II-1 87 orkestar trzačkih instrumenata prva -B Mira Temunović
16. Dorina Nađ II-24 86.33 flauta pretkategorija Jelena Trebaticki
17. Vivien Domanić II-3 85.67 klarinet pretkategorija Lazar Kondić
18. Emilija Tubić II-29 85.33 flauta pretkategorija Jelena Trebaticki
19. Barbara Urban III-3 83.33 klarinet pretkategorija Timea Nađ
20. Miloš Matković III-5 79.67 klarinet prva Lazar Kondić
21. Hana Rac Sabo III-9 76.33 klarinet prva Timea Nađ
22. Lucija Vukov III-4 75 flauta druga Kristina Molnar Vincer

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

8 I 9 DECEMBAR 2018. BEOGRAD

 

SOLFEĐO SMŠ

MAČKOVIĆ IVANA III A I NAGRADA /97,32/ BRANKO IVANKOVIĆ R.
MATKOVIĆ KRISTINA IVA I NAGRADA /95,66/ BRANKO IVANKOVIĆ R.
PIUKOVIĆ ANA IVA II NAGRADA

/93/

BRANKO IVANKOVIĆ R.
KATARINA ŽIVANOVIĆ IIA UČESTVOVANJE EMINA TIKVICKI
LÁSZLÓ ÁRPÁD IIIB III NAGRADA /85,16/ KRISTINA ČIKOŠ
LÉVAY BOGLÁRKA IIIB UČESTVOVANJE KRISTINA ČIKOŠ

 

TEORIJA MUZIKE SMŠ

JOVANOVIĆ MILAN IIA II NAGRADA /91/

 

NINA MILOSAVLJEVIĆ
LEPÁR EMESE IIB II NAGRADA /93/

 

KRISTINA ČIKOŠ
TÓTH NOÉMI IIB I NAGRADA /95/

 

KRISTINA ČIKOŠ

 

TEORIJA MUZIKE OMŠ

JELENA KOJIĆ V NIŽI I NAGRADA /100/

 

MELANIJA JAKŠIĆ
NYERS BAKÓ RAMONA VI NIŽI II NAGRADA /92/

 

NATAŠA KOSTADINOVIĆ
SANDRA PEJATOVIĆ VI NIŽI UČESTVOVANJE /74/

 

NATAŠA KOSTADINOVIĆ

Druga takmičenja i festivali na kojima su nastupili naši učenici u toku školske 2018/2019

• A Szabadkai Zeneiskola népi ének szakos középiskolás diákjai szombaton oktober 6-an (2018.) a VI. Magyar nemzeti népdalkórus fesztiválon, a KÓTA Aranypáva népzenei minősítőn vettek részt, ami Csókán került megrendezésre.
Az iskola tanulói a következő díjakban részesültek:
Szabó Anett – országos aranypáva
Klima Döníz – országos arany
Ledenyák Lea – térségi kiváló
Felkészítő tanár: Csizmadia Anna

• Učenice srednje Muzičke škole Subotica na takmičenju iz plivanja ostvarile su sledeći plasman:
U kategoriji I-II razred SŠ , disciplona 100 m leđno, Katarina Živanović je osvojila I mesto i
u disciplini 100 m prsno, Anja Gabrić je osvojila II mesto!
• 3-4. novembra 2018. godine, Sara Joviá, učenica III nizeg razreda, u klasi nastavnice Glončak Karapandžić Tare, je učestvovala na međunarodnom takmičenju u Laupersdorfu, Svajcarska I osvojila III nagradu..

• Na petom međunarodnom takmičenju solo pevača “Vera Kovács Vitkay” održanom u Novom Sadu 10.11.2018. godine, naše učenice SMŠ su osvojile sledeće nagrade:
Kategorija kamerni duo: Mecserik Anita, Željana Petrović i Bogyó Blanka, prva nagrada
klasa: Herodek Éva ;
Druga kategorija – solisti : Csuzdi Eszter, sopran – druga nagrada Klasa:Tamara Marković Korepetitor: Saška Pankalujić; Ana Štula, sopran treća nagrada
Klasa:Herodek Éva

• Na 51.-om takmičenju “Virtuosi per musica di pianoforte” u českom gradu Usti nad Labem od 21-23 novembra 2018. godine, Jović Sara, ucenica III nizeg razreda, u klasi Gloncak Karapandzic Tare, ucestvovala je kao jedini predstavnik iz Srbije. SARA JOVIĆ JE OSTVARILA NEVEROVATAN USPEH OSVOJIVŠI II NAGRADU!

• Na međunarodnom takmičenju mladih talenata Mita Topalovic u Pančevu, učenica III razreda SMŠ sa oseka solo pevanja, Željana Petrović osvojila je treću nagradu,
klasa: Tamara Markovic, korepeticija: Saška Pankalujić.

• Na konkursu Talenti 2018. Nagradu je dobila učenica IIIb razreda SMŠ Lévay Boglárka i njena mentorka prof. Čikoš Kristina za postignute rezultate na rt. 2017/18.

• Od 29. novembra do 02. decembra 2018. je održan festival mladih pijanista “Pianissimo” 2018. Rezultati:
I kategorija:
Jovana Šustran I nagrada, klasa Marija Stefanović Krecul
Miona Marić I nagrada, klasa Der Milovanović Andrea
Jovana Buha I nagrada, klasa Der Milovanović Andrea
II Kategorija:
Bozsits Noémi, I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
Kovács Kitti I nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Góli Zsuzsanna I nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Pavić Mila I nagrada, klasa Tara Glončak Karapandžić
Apró Orsolya II nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Bunford Nora I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
III kategorija:
Jović Sara I nagrada, klasa Tara Glončak Karapandžić
Lenka Todosijević I nagrada, klasa Tijana Stojičić
Andreas Damjanoski I nagrada, klasa Marija Stefanović Krecul
IV kategorija:
Jovan Tomić I nagrada, klasa Papilion Judith
Juhász Leona I nagrada, klasa Papilion Judith
Višnja Stojković II nagrada, Tijana Stojičić
VII kategotrija:
Anastasija Stokin II nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
Kristina Matković III nagrada, klasa Maté Krisztina
Ekstra kategorija:
Lévay Boglárka I nagrada, klasa Máté Krisztina
Toth Zsuzsanna I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó

• Učenici Muzičke škole Subotica su u subotu 15. decembra bili na takmičenju u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli. Takmičenje je bilo posvećeno kompozitoru Zoltanu Kodalju.
Osvojili su sledeće nagrade:
Dalkötő leánykar: istaknuta zlatna nagrada
Szabó Anett : zlato
Klima Döniz: bronza
Ledenyak Lea : srebro
Felkészítő tanár: Csizmadia Anna

• Učenici Srednje muzičke škole, Bacslia Albert (III.B) i Tóth Zsuzsanna (I.B) su u finalu takmičenja Mreža predmeta osvojili I mesto i nagradu publike.
Učenike pripremila profesorica Tseliosz Tünde

DRUGO POLUGODIŠTE 2018/2019

• Na takmičenju solo pevača “Lazar Jovanović” održanom 25.01.2019. godine na Kolarcu Beogradu sledeće učenice SMŠ su osvojile nagrade:
Anja Galešev I razred pretkategorija – prva nagrada sa 90,6 bodova i
Željana Petrović III razred I kategorija – treća nagrada sa 72,6 bodova.
Klasa: Tamara Marković

• Nagrade sa “Femus” festivala:
Čegar Stevan, saksofon I kategorija – II nagrada, klasa Nikola Macura
Vukov Lucija, flauta II kategorija – II nagrada, klasa Molnár Vincer Krisztina
Tolić Aleksandra, flauta IV kategorija – II nagrada, klasa Molnár Vincer Krisztina

• XVI. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE –SOMBOR 20.03.2019.
Rezultati
II OMŠ
1. LEA MOLNAR 95,33 I/1 nagrada klasa: Mira Temunović
2. BOŽIDAR CVIJIN 94,00 I/2 nagrada klasa: Sonja Berta
3. MARIJA CVIJIN 92,66 I/4 nagrada klasa: Sonja Berta
4. MARIO KUJUNDŽIĆ 86,33 II/3nagrada klasa: Mira Temunović III OMŠ
5. FRANJO RUDINSKI 94,33 I/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović IV OMŠ
6. MATIJA IVKOVIĆ IVANDEKIĆ 95,66 I/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
7. LUCIJA HORVACKI 93,66 I/3 nagrada klasa: Vojislav Temunović
8. IVA GABRIĆ 93,33 I/4 nagrada klasa: Mira Temunović
9. IVA MOLNAR 92,66 I/5 nagrada klasa: Mira Temunović
10. ANDRIJA MANDIĆ 86,33 II/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović VI OMŠ
11. MILICA BAŠIĆ 83,33 II/4 nagrada klasa: Mira Temunović I SMŠ
12. STRAHINJA SEGEDINSKI 92 I/2 nagrada klasa: Milan Pridraški
13. STEFANA LAZIĆ 81,66 II/2 nagrada klasa: Mira Temunović I SMŠ
14. MAGDALENA TEMUNOVIĆ 98 I/1 nagrada klasa: Mira Temunović
15. ALEKSANDAR KRSTIĆ 95,66 I/3 nagrada klasa: Mira Temunović III SMŠ
16. MARKO GRMIĆ 92 I/2 nagrada klasa: Vojislav Temunović

KAMERNA GRUPA *TRIOLA* 96,66 I/2 nagrada klasa Milan Pridraški
– Ivana Mačković
– Magdalena Temunović
– Ivan Ivanković Radak
– Marko Grmić
– Bođo Blanka

DEČIJI TAMBURAŠKI ORKESTAR 98 1/1 nagrada klasa Mira Temunović
Klavirski saradnici
1. Emina Tikvicki učenici pod red.brojem 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2. Tijana Stojičić učenici pod red.brojem 2, 3.
3. Saška Pankalujić učenici pod red.brojem 12, 13, 14, 15, 16.

• Na međunarodnom takmičenju Sirmium music fest, održanom od 14. do 17. marta u Sremskoj Mitrovici, Sara Jović, učenica III nižeg razreda, u klasi Glončak Karapandžic Tare, je osvojila I nagradu u konkurenciji iz 8 zemalja.

• Na XIX takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu, održanom 23. i 24. marta, Sara Jović, učenica III nižeg razreda, u klasi Glončak Karapandžic Tare, je osvojila I specijalnu nagradu, sa maksimalnih 100 poena, kao najbolje plasirani takmičar u svim kategorijama nize muzičke skole, i jedan od svega dvoje nagrađenih I specijalnom nagradom.

• Na 3. međunarodnom takmičenju u Bačkoj Topoli 27.03.2019. godine pod nazivom “Dani muzike” u kategoriji džez gitare, džez klavira, džez pevanja i malog ansambla naši učenici osvojili su pet prvih nagrada u individualnim kategorijama od toga 3 lauerata i jednu prvu nagradu u kategoriji ansambla.
Nagrađeni učenici su: Pavle Zvekić džez klavir klasa: Ivan Varga, Luka Malko džez gitara klasa Miodrag Marjanov, Aliz Molnar džez pevanje (lauerati 100 poena) i Žarko Pribaković 97 poena, Lilien Ožvar 96,5 poena u kategoriji džez pevanja iz klase Dore Boršoš. Mali ansambl “Protiv principa” osvojio je prvu nagradu sa 96 osvojenih poena klasa David Sič.

• Rezultati Srednje muzičke škole na okružnom prvenstvu za osnovne i srednje škole u atletici u Subotici 26.03.2019.
Muškarci:
Trčanje:
100m – 7. mesto Mate Colić 2a
400m – 3. mesto Kočiš Tamaš 2.b
1000m – 5. mesto Aleksandar Nađ 1.a
Štafeta 4×100 – 2. mesto Mate Colić 2.a, Ištvan Sakač 1.a, Pavle Zvekić 3.a, Tamaš Kočiš 2.b
Skok u vis: 1. mesto Sakač Ištvan
Skok u dalj: 2. mesto Pavle Zvekić 3.a
Bacanje kugle: 3. mesto Miloš Jovanović 2.a

Ekipno osvojeno 2. mesto. Na međuokružno takmičenje u Novom Sadu 11.04.2019. plasirali su se Sakač Ištvan i Pavle Zvekić.
Devojke:
Trčanje: 100m – 5. mesto Katarina Živanović 2.a
Skok u dalj: 2. mesto Anastasija Stokin 3.a
Klasa: prof. Vladimir Katančić i Vladimir Vukovic

• VI.TAMBURA INSTRUMENTAL FESTIVAL
MEDJUNARODNO TAKMIČENJE TAMBURAŠA
SUBOTICA 25.-26.03 2019. MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA
REZULTATI OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
1. Matija Ivković Ivandekić I/1 nagrada i zlatna medalja klasa: Vojislav Temunović
2. Iva Molnar I/3 nagrada i bronzana medalja Klasa: Mira Temunović
3. Lucija Horvacki I/4 nagrada klasa: Vojislav Temunović
4. Iva Gabrić I/6 nagrada klasa Mira Temunović
5. Franjo Rudinski II/3 nagrada klasa: Vojislav Temunović

REZULTATI SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE
1. Magdalena Temunović I/1 nagrada +zlatna medalja Klasa: Mira Temunović
2. Magdalena Temunović I/1 nagrada +zlatna medalja Klasa: Mira Temunović
3. Ivana Mačković I/1 nagrada +zlatna medalja klasa: Sonja Berta
4. Aleksandar Krstić I/5 nagrada Klasa: Mira Temunović
5. Segedinski Strahinja I/6 nagrada klasa: Milan Pridraški
6. Marko Grmić I/5 NAGRADA klasa: Vojislav Temunović
7. Ivan Ivanković Radak II/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
8. Ivan Ivanković Radak III/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
9. Stefana Lazić III/2 nagrada Klasa: Mira Temunović
10. Tamburaški kvintet *TRIOLA* I/1 nagrada klasa: Milan Pridraški
*Ivan Ivanković Radak*Marko Grmić*Magdalena Temunović*Ivana Mačković*Bođo Blanka
Klavirski saradnici
Emina Tikvicki 1,2,3,4,5. omš
Tara Glončak Karapandžić 3,8,9. smš
Saška Pankalujić 1,2,4,5,6,9.

• Na takmičenju “Dani muzike” održanom 28.03.2019. godine u Bačkoj Topoli, naši učenici u I kategoriji gitara osvojili su sledeće nagrade:
– Filip Nađ drugi pripremni razred I nagrada 94 boda klasa Ljiljana Ostojić
– Bogdan drugi pripremni razred I nagrada 91 bod klasa Petar Milović

• Na srednjoškolskom takmičenju narodnih pesama u Temerinu 29. marta osvojene su sledeće nagrade: Szabó Batancs Anett prva nagrada i Dalkötő leánykar ženska grupa je takođe osvojila prvo mesto
Klasa: Csizamdia Anna

• Na međunarodnom takmičenju „Muzički trenutci“ u Bačkoj Topoli, 31.03.2019. godine, učenici naše škole osvojili su sledeće nagrade:
Faćol Aleksa, II kategorija – I nagrada
Klasa: Aleksandrović Duško
Akacija Janković, II kategorija – I nagrada
Klasa: Sóti Szobonya Emőke
Tomić Jovan, III kategorija – I nagrada
Klasa: Papilion Judith
Zvekić Danijela, V kategorija – II nagrada
Klasa: Sóti Szobonya Emőke

• Na međunarodnom takmičenju gudača “Kada cvrčci cvrče” održanog u Bačkoj Topoli 30.03.2019. učenici naše škole su osvojili sledeće nagrade:
Körmőci Nòra, violina, II nagrada
Lászlò Árpád, violina, II nagrada
Klasa: Bicskei Zita
Tumbas Majda, violončelo, III nagrada
Klasa: Kucsera V. Györgyi
Korepetitori: Vizin Kornelije, Aleksandrović Duško

• Međunarodno takmičenje “Vojvodina Guitar Fest” u Novom Sadu
pretkategorija
– Šefčić Simona, klasa Srđević Marko, I nagrada (95.75)
– Jurčak Katarina, klasa Srđević Marko, II nagrada (91.75)

• Na Internacionalnom susretu violinista u Sremskim Karlovcima naša učenica prvog nižeg razreda Aleksandra Kovač Striko dobila je prvu nagradu sa 95,2 poena!
Klasa: Nadežda Stanojević

• Sa zadovoljstvom javljamo da je Sara Jović, učenica III razreda OMŠ, u klasi Glončak Karapandžic Tare, na Festivalu slovenske muzike koji se održava u Beogradu i Moskvi, osvojila I-1 nagradu i time pobedila u svojoj kategoriji.

• Na 52. Umetničkom takmičenju srenjoškolaca (KMV) održanog u Bečeju 12-14. aprila ove godine učenici iz Muzičke škole Subotica osvojili su sledeće nagrade:
Tóth Zsuzsanna, učenica I. B razreda, II mesto u kategoriji pisanja muzike za stihove kod zvaničnog žirija i II mesto kod žirija učenika;
Jerasz Kornél (I.B), Jerasz Viktória (IV.B) i László Árpád (III.B) su osvojili kod zvaničnog žirija I mesto, a kod žirija učenika III.mesto u kategoriji pisanja muzike za stihove.
U kategoriji pisanja novela Lukács Ramóna (IV.B) osvojila II mesto

• Na Međunarodnom takmičenju u Požarevcu, Ela Sabo učenica III SMŠ je osvojila III nagradu sa osvojenih 88,33 bodova.
Klasa: Jelena Trebaticki
Klavirska saradnja: György Nèmeth

• Klavirski duo “Inlutris” kojeg čine Tara Stes i Ana Kerleta, učenice VI razreda omš, osvojio je prvu nagradu i 100 bodova na Međunarodnom takmičenju “Slavenski” u Novom Sadu. Klasa: prof. Mirna Mirkov Stes

• Na Međunarodnom pijanističkom takmičenju “Slavenski” u Novom Sadu, učenica Marija Lukić, učenica II razreda OMŠ, osvojila je II nagradu. Klasa Saška Pankalujić.

• Na Međunarodnom takmičenju “Fantast” u Bečeju, učenica I razreda omš Akacija Janković – klavir, osvojila je I nagradu i 100 poena! Klasa: Sóti Szobonya Emőke

• Međunarodno muzičko takmičenje”Fantast 2019″.
Đorđe Marković 2. niži. Učenik se takmičio u drugoj kategoriji i osvojio je
I nagradu (98.33 boda)klasa: Miroslav Idić

• Anju Mišković koja je osvojila I nagradu na međunarodnom takmičenju “Artisti dell arco” u Novom Sadu. Klasa: Miloš Nikolić

• Na VI međunarodnom takmičenju “Vera Kovač Vitkai” održanom 19. juna 2019 u Novom Sadu, učenik Borbelj Jacint je u osvojio I mesto i 100 bodova. Klasa: Eva Herodek, korepeticija: Sóti Szobonya Emőke

Hozzászólások lezárva.