Azok a diákok részére, akik befejezték az alapfokú zeneiskolát

A FELVÉTELI VIZSGA BEJELENTÉSE

Változtatás a szolfézs és zeneelmélet felvételi vizsgákra való felkészítők időpontjairól:
2021.04.16. péntek,

 

14-16h szolfézs – szerb nyelven
16-17h zeneelmélet –  szerb nyelven
15-17h szolfézs – magyar nyelven
17-18h zeneelmélet  – magyar nyelven

A felvételi vizsga bejelentéséhez szükséges okmányok:

I. Az általános iskolából:

 1. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VI. osztályból
 2. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VII. osztályból
 3.  Bizonylat, hogy az általános iskola VIII. osztályos tanulója
 4. Az általános iskolában kapott kód (amit az általános iskolában egy bizonylaton adnak ki)

II. A zeneiskolából:

 1. A második ciklus év végi bizonyítványai
 2. Bizonylat, hogy az alapfokú zeneiskola végzős tanulója

III. Születési anyakönyvi kivonat

IV. Kitöltött jelentkezési ív a felvételi vizsgára (átvehető a titkárságon, vagy letölthető: JELENTKEZÉSI LAPFELVÉTELI.

V. A felvételi vizsga költségeinek befizetéséről szóló postai utalvány 2000,00 dinárról

u_oms1MINDEN OKMÁNYT EREDETI VAGY HITELESÍTETT MÁSOLATKÉNT KELL ÁTADNI

AZ A JELENTKEZŐ, AKINEK NINCS MEG MINDEN OKMÁNYA, AMI A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ SZÜKSÉGES, NEM TEHET FELVÉTELI VIZSGÁT.

*

A HIÁNYZÓ OKMÁNYOK ÁTADÁSA 

I. Az általános iskolából:

 1. Az általános iskola év végi bizonyítványa a VIII. osztályból
 2. Bizonyítvány az általános iskolai oktatásban és nevelésben letett záróvizsgáról
 3. Bizonyítvány az általános iskolai oktatás és nevelés befejezéséről

II. A zeneiskolából:

 1. Az alapfokú zenei oktatás utolsó osztályában kapott bizonyítvány
 2. Bizonyítvány az alapfokú zenei oktatás és nevelés befejezéséről

***

A zenei munkatárs-elméleti oktatási területen a következő felvételi van:

 • zeneelmélet – teszt,
 • szolfézs – diktandó,
 • szolfézs – dallam- és ritmusgyakorlatok.

A zenei előadó-klasszikus zene és zenei előadó-népzene oktatási területeken pedig a következő felvételi van:

 • szolfézs szóbeli zeneelmélettel,
 • főtárgy (hangszer vagy ének).

* Azok a tanulók, akik két oktatási területre jelentkeztek be (átadtak két jelentkezési ívet és befizetési csekket).

***

BEIRATKOZÁS

Beiratkozás a középiskolába:

A beiratkozáshoz szükséges okiratok a rendes tanulók részére:

 1. Beiratkozási jelentkezési ív (Prijava za UPIS u skolsku godinu)
 2. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a tanuló egészségi állapota megfelel a kijelölt oktatási területen való tanuláshoz (a magánének szakosnak otorinolaringológus-fonológus szakvéleménye is szükséges)
 3. A beiratkozás költségeinek befizetéséről szóló postai utalvány 2000,00 dinárról

uplatnica_upisMINDEN OKMÁNYNAK EREDETINEK VAGY HITELESÍTETT MÁSOLATNAK KELL LENNIE

Datum Vreme Aktivnost 
12-15.04. 8:00-24:00 PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA PREKO E-UPRAVEA FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE AZ E-UPRAVE-N KERESZTÜL
15-16.04.u školi

az iskolában

09:00-14:00 PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT, NEPOSREDNO U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru znanja nivoa osnovne muzičke školeA FELVÉTELIZŐK AHHOZ, HOGY JELENTKEZNI TUDJANAK A FELVÉTELI VIZSGÁRA, AMI KÖZVETLENÜL A KÖZÉPISKOLÁBA LESZ MEGTARTVA,
csak is úgy tudják megtenni, hogy előzőleg kitöltötték a felvételi vizsgához szükséges pályázati űrlapot, majd elküldték a megfelelő címre. Ezt követően fog sorkerülni a képesség felmérő vizsgára, amely az Általános Zeneiskolában lesz megtartva.
12-16.04.U nadležnoj školskoj upravi

Az illetékes iskolaigazgatásban.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA VANREDNE UČENIKE STARIJE OD 17 GODINA I PODNOŠENJE DOKUMENATA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITAA RENDKÍVÜLI FELVÉTELIZŐ TANULÓKNAK A JELENTKEZÉSHEZ, 17 ÉVES KORTÓL IDŐSEBBEKNEK, KÖTELEZŐ AZ EHHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT BENYÚJTANIUK A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ.

 

SREDA28.04.

SZERDA

április 28.

10:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-glavni predmet

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Főtárgy

ČETVRTAK29.04.

CSÜTÖRTÖK április 29.

10:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-teorija muzike

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Zeneelmélet

 

11:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-solfeđo

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Szolfézs

 

ČETVRTAK29.04.

CSÜTÖRTÖK

április 29.

 

OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAINAK KIHIRDETÉSE
PETAK07.05

PÉNTEK

május 05.

10:00-12:00 GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)FŐTÁRGY (Ének-hangszeres tanszak)
SUBOTA08.05.

SZOMBAT

május 05.

10:00 DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)DIKTANDÓ (Elméleti tanszak, Zenei produkció)
10:00 SOLFEĐO (Vokalno- instrumentalni odsek)SZOLFÉZS (Ének-hangszeres tanszak)
11:00 TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka)FELMÉRŐ ELMÉLETBŐL (Elméleti tanszak, Zenei produkció)
NEDELJA09.05.

VASÁRNAP

május 09.

 

10:00-20:00 USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju I obradu zvuka)Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu solfeđo I teoriju po program odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

SZÓBELI VIZSGA SZOLFÉZSBÓL (Elméleti tanszak, Zenei produkció)

Megjegyzés: (Azok a diákok, akik két tanszakra felvételiznek,ők az elméleti tanszak programa szerint járnak el a felvételin szolfézsból és elméletből. A pontszámokat minden felvételiző egyénre szabottan kapja meg, mindegyik tanszakra.)

UTORAK11.05.

KEDD

május 05.

 

do 08:00 PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI EREDMÉNYEK ELSŐDLEGES RANGSORÁNAK KIHIRDETÉSE
UTORAK-ČETVRTAK 11-13.05.KEDD-CSÜTÖRTÖK

május 11.-13.

08:00-16:00 PODNOŠENJE I REŠAVANJE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITAA TANULÓK PANASZAINAK ÉS FELLEBBEZÉSÉNEK BENYÚJTÁSA AZ EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
SREDA19.05.

SZERDA

május 19.

 

do 08:00 KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAVÉGLEGES EREDMÉNYEK
ČETVRTAK17.06.

CSÜTÖRTÖK

június 17.

08:00-14:00 PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJEA FENNMARADT DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA
PETAK18.06.

PÉNTEK

június 18.

 

do 08:00 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLEA FELVÉTELIZŐK VÉGLEGES RANGSORA A BEÍRATKOZÁSHOZ A KÖZÉPISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA
PETAK02.07.

PÉNTEK

július 2.

 

 

08:00-14:00 UPIS UČENIKA MUZIČKE I BALETSKE ŠKOLEA TANULÓK BEÍRATKOZÁSA A ZENE ÉS BALETT ISKOLÁBA

 

 

 

Mentés

Mentés

Hozzászólások lezárva.