Zenei középiskola

Amennyiben a ZENEI KÖZÉPISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA IRATKOZOL, kövesd az Oktatási Minisztérium értesítéseit vagy közösségi oldalainkat a beiratkozási időpontokkal kapcsolatban.

 

A 2023/24-ES TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI VIZSGA ÉS BEIRATKOZÁS IDŐRENDJE  A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBA – folyamatos frissítés alatt

 

Datum – Dátum

Vreme-Idő Esemény: Aktivnost 
18-24.04.2023.

2023.04.18-24.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA PREKO E-UPRAVE

A FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE AZ EUPRAVA HONLAPON

21-24.04.2023.

 

 

2023.04.21.-24.

 

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT, NEPOSREDNO U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru znanja nivoa osnovne muzičke škole

 

A FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE A FELVÉTELI VIZSGÁRA  KÖZVETLENÜL A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBAN TÖRTÉNIK, AHOL A FELVÉTELI VIZSGÁT IS TESZIK – azoknak az űrlapoknak a kitöltésével és átadásával, melyekkel a felvételi vizsgára majd pedig a különbözeti vizsgára jelentkeztek, s amely okmányokkal bizonyították, hogy elsajátították az alapfokú zeneiskola tananyagát.

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

– glavni predmet

 

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– főtárgy

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

–  teorija muzike

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– zeneelmélet

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

– solfeđo

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– szolfézs

 

 

OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA

A FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAINAK KIHIRDETÉSE

 

 

GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

FŐTÁRGY (énekes és hangszeres szak)

DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

DIKTANDÓ (elméleti szak, zenei produkció)

SOLFEĐO (Vokalno- instrumentalni odsek)

 

SZOLFÉZS (énekes és hangszeres szak)

TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka)

 

TUDÁSFELMÉRŐ ZENEELMÉLETBŐL

(zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak)

USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju I obradu zvuka)

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu solfeđo I teoriju po program odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

 

SZÓBELI VIZSGA SZOLFÉZSBÓL (zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak

Megjegyzés: Azok a tanulók, akik két szakra felvételiznek, a szolfézs és a zeneelméleti vizsgát a zeneelméleti szak programja szerint teszik, és mindkét szakra külön pontszámot kapnak.

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

 

A FELVÉTELI EREDMÉNYEINEK ELSŐDLEGES KIHIRDETÉSE

PODNOŠENJE I REŠAVANJE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

 

A FELVÉTELI VIZSGA ELSŐDLEGES EREDMÉNYEINEK KAPCSÁN ELŐÁLLT FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA

do 24. maja 2023. godine

2023. május 24-ig

 

KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

 

A FELVÉTELI VIZSGA VÉGLEGES EREDMÉNYEINEK KIHIRDETÉSE

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

 

A HÁTRAMARADT OKMÁNYOK BEADÁSA

 

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 

A KÖZÉPISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA BEKERÜLŐ TANULÓK VÉGSŐ NÉVSORA

 

28. juna 2023. god.

2023. június 28-án

 

UPIS UČENIKA MUZIČKE I BALETSKE ŠKOLE

BEIRATKOZÁS A ZENE-, ÉS A BALETTISKOLÁKBA

***

Értesítés azok a diákok számára, akik két oktatási területre jelentkeznek a zenei középiskolában:

A tanuló egy oktatási területre tud beíratkozni mint rendes tanuló, és egy másik oktatási területre mint távhallgató.

A felvételi vizsga bejelentésekor minden oktatási területre külön bejelentő ívet és a befizetésről szóló bizonyatot szükséges átadni.

Azok a jelentkezők, akik két oktatási területre felvételiznek, és az elméleti szak szolfézs és zeneelméleti felvételi vizsgáját teszik le,  mindkét bejelentett szakra megkapják az elért pontszámokat.

Amennyiben mindkét oktatási területre felvételt nyert, a beíratkozás alkalmával dönti el a tanuló, hogy melyik oktatási területet hallgatja rendes státuszban, és melyiket távhallgatóként.

 

 

Hozzászólások lezárva.