Srednja muzička škola

Informacije u vezi prijemnog ispita:

Za učenike koji su završili OMŠ

Za učenike koji nisu završili OMŠ

***

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

10-13. maj 9-14h · za PRIJEMNI ISPIT

· za ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE (kandidatima koji konkurišu bez završene osnovne muzičke škole)

28. maj 14-16h Učenici koji su položili diferencijalni ispit, prijavljuju PRIJEMNI ISPIT

 

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE (DIFERENCIJALNI ISPIT)

27. maj 10h Glavni predmet (instrument, solo pevanje ili tradicionalno pevanje)
28. maj 10h Teorija muzike
11h Solfeđo
14h REZULTATI diferencijalnih ispita

 

PRIJEMNI ISPIT

Učenici koji polažu prijemni na dva obrazovna profila, polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

PrijemniKonkurs za školsku 2019/2020. godinu je raspisan za sledeće obrazovne profile na srpskom nastavnom jeziku:

Muzički izvođač – klasična muzika 8 učenika
Muzički saradnik – teoretičar 8 učenika
Muzički izvođač – tradicionalna muzika 8 učenika
Muzički izvođač – džez muzika 8 učenika

***

Informacije za učenike koji se prijavljuju na više odseka srednje muzičke škole:

Učenik može biti upisan na jedan obrazovni profil kao redovan učenik, a na ostale obrazovne profile kao vanredni učenik.

Prilikom predaje dokumenata za prijemni ispit potrebno je predati prijavu kao i dokaz o uplati ispita, za svaki obrazovni profil posebno.

Učenici koji polažu prijemni na dva obrazovna profila, polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

Prilikom upisa učenik se opredeljuje koji obrazovni profil će da pohađa u statusu redovnog, a koji u statusu vanrednog učenika.

Mentés

Comments are closed