Osnovna muzička škola

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU portebno je položiti PRIJEMNI ISPIT – proveru muzičkih sposobnosti, koji će se održati 1. i 2. juna 2023. godine od 16-19h.

  • Nakon položenog ispita učenik bira instrument koji će svirati u narednoj školskoj godini.

Program prijemnog ispita:    

  1. pevanje jedne dečje pesmice po izboru,
  2. ponavljanje zadatog ritma tapšanjem
  3. ponavljanje/pevanje zadate melodije.

Potrebna dokumenta

Roditelji treba da donesu sledeća dokumenata na dan polaganja prijemnog ispita:

  1. Formular prijave – možete preuzeti ovde: Prijava-za-I-OMŠ-2022-2023
  2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima prijemnog ispita u iznosu od 500,00 dinara

*Konkurs za I razred osnovne muzičke škole je raspisan za instrumente svih odseka: gudački, duvački, trzački, klavirski, odsek harmonike, tradicionalnog i solo pevanja, i orgulje.uplatnica

Rang listu primljenih učenika možete videti na oglasnoj tabli škole od 31. avgusta 2022. godine.

Informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012.

Nakon položenog prijemnog ispita sledi upis. Više o upisu i potrebnoj dokumentaciji, pogledajte OVDE.

 

Comments are closed.