Muzički izvođač klasične muzike

♪ Kako upisati obrazovni profil muzičkog izvođača – klasične muzike?

Svaki učenik koji završi osnovnu muzičku školu na odseku za klasičnu muziku, može da polaže prijemni ispit za ovaj obrazovni profil. Postoji mogućnost upisa i bez prethodno završene osnovne muzičke škole ili sa nepotpunom osnovnom muzičkom školom. U tom slučaju se prvo polaže ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit) po planu i programu za osnovnu muzičku školu.
Svake godine Škola organizuje pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike. Informacije možete dobiti telefonskim putem od službe za učenička pitanja ili na web stranici škole.
Prijemni ispit obuhvata dva predmeta:
• glavni predmet (instrument ili solo pevanje) i
• solfeđo.
Gradivo za polaganje prijemnog ispita obuhvata sledeće: za glavni istrument ili solo pevanje je ispitno gradivo završnog razreda osnovne muzičke škole, koje je propisano planom i programom, dok za solfeđo obuhvata gradivo cele osnovne muzičke škole.

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila muzički izvođač – klasična muzika?

Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine. Glavni predmet je jedan od klasičnih instrumenata ili solo pevanje, za koje je učenik položio prijemni ispit.

Postoje odseci po grupama klasičnih instrumenata:
• na klavirskom odseku učenici mogu da se opredele za:
– klavir,
– orgulje,

• odsek harmonike,

• odsek solo pevanja,

• na odseku za gudačke instrumente učenici mogu da se opredele za:
– violinu,
– violu,
– violončelo
– kontrabas;

• na odseku za duvačke instrumente učenici mogu da izučavaju jedan od

*drvenih duvačkih instrumenata:
– flautu
– obou
– klarinet
– fagot
– saksofon

*ili limenih duvačkih instrumenata
– trubu
– hornu
– trombon

• na odseku za trzačke instrumente učenici mogu da biraju:
– klasičnu gitaru,
– tamburu (E-prim i A-bas prim);

• na odseku udaraljki se izučavaju svi udarački instrumenti (perkusije): doboš, timpani, ksilofon, marimba i vibrafon;

Tokom školovanja učenici, sem glavnog predmeta, izučavaju i užestručne predmete, a to su: kamerna muzika, čitanje s lista, orkestar, klavir i stručne teoretske predmete kao što su solfeđo, harmonija, kontrapunkt, istorija muzike itd. Svojim umećem sviranja imaju prilike da se pokažu kao solisti, kamerni muzičari ili orkestarski muzičari. Učenici nastupaju na mnogobrojnim koncertima Škole, na gradskim manifestacijama, ili takmičenjima širom zemlje i inostranstva.
Nastavni kadar čine istaknuti pedagozi, koji su iznedrili mnogo muzičara poznatih u muzičkom svetu, u zemlji i van nje.

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje:
muzički izvođač – klasična muzika
U toku završnog razreda učenici se pripremaju za prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama: Akademija umetnosti u Novom Sadu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, ili akademijama u drugim gradovima Srbije, ili u inostranstvu.
Studenti klasičnog instrumenta nakon završenih master studija mogu da se opredele za pedagoški rad, i takođe, postoji mogućnost  da budu profesionalni izvođači – solisti ili članovi kamernih grupa, orkestara, a solo pevači imaju mogućnost da se zaposle kao solisti, horski ili koncertni pevači.

Comments are closed.