Muzički izvođač jazz muzike

 

♪ Kako upisati obrazovni profil muzičkog izvođača – džez muzika?

Svaki učenik koji završi osnovnu muzičku školu može da polaže prijemni ispit za ovaj obrazovni profil. Postoji mogućnost upisa i bez prethodno završene osnovne muzičke škole ili sa nepotpunom osnovnom muzičkom školom. U tom slučaju se prvo polaže ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit), po programu za osnovnu muzičku školu.
Škola svake godine organizuje pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike. Informacije možete dobiti telefonskim putem od službe za učenička pitanja ili na web stranici škole.
Prijemni ispit obuhvata dva predmeta, a to su:
• glavni predmet (instrument ili džez pevanje) i
• solfeđo.

 

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila muzički izvođač – džez muzika?

Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine.

Glavni predmet je jedan od džez instrumenata ili džez pevanje, za koji je učenik položio prijemni ispit.
Na ovom obrazovnom profilu mogu se izučavati sledeći instrumenti:
• klavir
• gitara
• bas gitara
• kontrabas
• saksofon i klarinet
• truba
• trombon
• pevanje
• bubnjevi

Tokom školovanja učenici, sem glavnog predmeta, izučavaju i užestručne predmete, a to su: mali ansambli, džez teorija sa solfeđom (razvijanje sluha), aranžiranje, big bend, udarački instrumenti, istorija džez muzike i stručne teoretske predmete, kao što su: solfeđo, harmonija, kontrapunkt, istorija muzike, itd. Svojim umećem sviranja imaju prilike da se pokažu kao solisti, kamerni muzičari ili orkestarski muzičari. Učenici nastupaju na mnogobrojnim koncertima Škole, na gradskim manifestacijama ili takmičenjima širom zemlje i u inostranstvu.

 

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje:
muzički izvođač – džez muzika.
U toku završnog razreda pripremaju se za prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama: Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, ili u inostranstvu.
Studenti džez instrumenta nakon završenih master studija, mogu da budu profesionalni izvođači – solisti ili članovi kamernih grupa, džez orkestara, big bendova. Takođe, postoji mogućnost i da se opredele za pedagoški rad.

Comments are closed.