Osnovna muzička škola

U osnovnoj muzičkoj školi, nakon polaganja provere sposobnosti, u zavisnosti od uzrasta deteta, učenici mogu da se opredele za željeni instrument ili pevanje.

OBAVEZNI ODSECI

1.ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: solo pevanje i kontrabas.

Detaljniji opis svakog odseka možete naći:

 

2. ODSEK ZA TRADICIONALNO PEVANJE I SVIRANJE

Tradicionalno pevanje izučava se u okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Detaljniji opis:

♪♫♪

IZBOR INSTRUMENTA U ZAVISNOSTI OD UZRASTA DETETA

od 9 godina i mlađi:

 • harmonika,
 • gitara,
 • tambura E-prim,
 • tambura A-bas prim,
 • flauta,
 • violina,
 • violončelo 
 • klavir

 

od 11 godina i mlađi:

 • oboa,
 • fagot,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • horna,
 • truba,
 • trombon,
 • kontrabas,
 • udaraljke

 

od 10 godina i stariji:

 • tradicionalno pevanje

učenik od 13 godina i stariji:

 • solo pevanje (ženski glas)

učenik od 16 godina i stariji:

 • solo pevanje (muški glas)

 

 

 

♪♫♪

NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

 • Odsek za klasičnu muziku – šestogodišnje obrazovanje i vaspitanje:
Predmet Prvi ciklus (I-III razred) Drugi ciklus (IV-VI razred)
Instrument 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno u VI razredu
Orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa nedeljno (45 min)
 • Odsek za klasičnu muziku – četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje KLASIČNOG INSTRUMENTA:
Predmet Prvi ciklus (I-II razred) Drugi ciklus (III-IV razred)
Instrument 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno (45 min) u IV razredu
Orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa nedeljno (45 min)
 • Odsek za klasičnu muziku – četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje SOLO PEVANJA:
Predmet Prvi ciklus (I-II razred) Drugi ciklus (III-IV razred)
Solo pevanje 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno (45 min) u IV razredu
Uporedni klavir 1 čas nedeljno (45 min) 1 čas nedeljno (45 min)
 • Odsek za tradicionalno pevanje – četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje:
Predmet Prvi ciklus (I-II razred) Drugi ciklus (III-IV razred)
Tradicionalno pevanje

Grupno pevanje

1 čas nedeljno (30 min)

1 čas nedeljno (30 min)

1 čas nedeljno (45 min)

1 čas nedeljno (30 min)

Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno (45 min) u IV razredu
Uporedni klavir 1 čas nedeljno (45 min) 1 čas nedeljno (45 min)

♪♫♪

IZBORNI ODSECI

Učenici odseka klasčne muzike imaju mogućnost da se opredele za jedan predmet sa Izbornih odseka, koji slušaju u okviru jednog časa nedeljeno (45 minuta).

1.ODSEK ZA DŽEZ MUZIKU

Uz klasičan istrument postoji mogućnost za izborni predmet sa Odseka za džez muziku u drugom ciklusu osnovnog muzičkog obrazovanja, i to:

 • kontrabas – učenici III i IV razreda kontrabasa;
 • bas gitara – učenici III i IV razreda kontrabasa;
 • gitara – učenici V i VI razreda gitare;
 • klavir – učenici V i VI razreda klavira;
 • saksofon – učenici V i VI razreda saksofona, oboe, klarineta, fagota i flaute;
 • truba – učenici V i VI razreda trube;
 • trombon – učenici V i VI razreda trombona;
 • bubnjevi – učenici V i VI razreda udaraljki;
 • džez pevanje – učenici završnog razreda svih instrumenata i solo pevanja.

2. ODSEK ZA RANU MUZIKU

Uz klasičan istrument postoji mogućnost za izborni predmet sa Odseka za ranu muziku u drugom ciklusu osnovnog muzičkog obrazovanja, i to:

 • orgulje – učenici V i VI razreda klasične muzike.

 ♪♫♪

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav 2 : Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

Comments are closed.