Srednja muzička škola

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA ZA 2023/24. ŠKOLSKU GODINU- SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA će biti blagovremeno ažurirani

 

Datum – Dátum

Vreme-Idő Esemény: Aktivnost 
18-24. 04. 2023. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA PREKO E-UPRAVE

A FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE AZ EUPRAVA HONLAPON

21-24. 04.2023. PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT, NEPOSREDNO U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru znanja nivoa osnovne muzičke škole

 

A FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE A FELVÉTELI VIZSGÁRA  KÖZVETLENÜL A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBAN TÖRTÉNIK, AHOL A FELVÉTELI VIZSGÁT IS TESZIK – azoknak az űrlapoknak a kitöltésével és átadásával, melyekkel a felvételi vizsgára majd pedig a különbözeti vizsgára jelentkeztek, s amely okmányokkal bizonyították, hogy elsajátították az alapfokú zeneiskola tananyagát.

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

– glavni predmet

 

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– főtárgy

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

–  teorija muzike

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– zeneelmélet

ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

– solfeđo

FELVÉTELI VIZSGA AZ ALAPFOKÚ ZENEISKOLAI TUDÁSSZINTRŐL

– szolfézs

 

 

     – OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA

A FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAINAK KIHIRDETÉSE

 

 

GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

FŐTÁRGY (énekes és hangszeres szak)

DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)

DIKTANDÓ (elméleti szak, zenei produkció)

SOLFEĐO (Vokalno- instrumentalni odsek)

 

SZOLFÉZS (énekes és hangszeres szak)

TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka)

 

TUDÁSFELMÉRŐ ZENEELMÉLETBŐL

(zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak)

 

 

USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju I obradu zvuka)

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu solfeđo I teoriju po program odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

 

SZÓBELI VIZSGA SZOLFÉZSBÓL (zeneelméleti szak, zenei produkció és hangmérnöki szak

Megjegyzés: Azok a tanulók, akik két szakra felvételiznek, a szolfézs és a zeneelméleti vizsgát a zeneelméleti szak programja szerint teszik, és mindkét szakra külön pontszámot kapnak.

 

 

PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

 

A FELVÉTELI EREDMÉNYEINEK ELSŐDLEGES KIHIRDETÉSE

 

 

PODNOŠENJE I REŠAVANJE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

 

A FELVÉTELI VIZSGA ELSŐDLEGES EREDMÉNYEINEK KAPCSÁN ELŐÁLLT FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA

do 24. maja 2023. godine

 

KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA

 

A FELVÉTELI VIZSGA VÉGLEGES EREDMÉNYEINEK KIHIRDETÉSE

 

 

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

 

A HÁTRAMARADT OKMÁNYOK BEADÁSA

 

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 

A KÖZÉPISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA BEKERÜLŐ TANULÓK VÉGSŐ NÉVSORA

28. juna 2023. godine

 

08-15h UPIS UČENIKA MUZIČKE I BALETSKE ŠKOLE

 

BEIRATKOZÁS A ZENE-, ÉS A BALETTISKOLÁKBA

***

Informacije za učenike koji se prijavljuju na više odseka srednje muzičke škole:

Učenik može biti upisan na jedan obrazovni profil kao redovan učenik, a na ostale obrazovne profile kao vanredni učenik.

Prilikom predaje dokumenata za prijemni ispit potrebno je predati prijavu kao i dokaz o uplati ispita, za svaki obrazovni profil posebno.

Učenici koji polažu prijemni na dva obrazovna profila, polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

Prilikom upisa učenik se opredeljuje koji obrazovni profil će da pohađa u statusu redovnog, a koji u statusu vanrednog učenika.

Mentés

Comments are closed.