Učenik generacije

Učenik generacije u školskoj 2020/21. godini u srednjoj muzičkoj školi:
Mate Colić, klasa Gužvanj Lenard

Učenik generacije u školskoj 2020/21. godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Jovan Tomić, klasa Papilion Judita

Učenica generacije u školskoj 2019/20 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Mačković Ivana, klasa Sonja Berta

Učenica generacije u školskoj 2019/20 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Vukov Lucija, klasa Kristina Molnar

Učenica generacije u školskoj 2018/19 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Matković Kristina, klasa Mate Kristina

Učenica generacije u školskoj 2018/19 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Ana Kerleta, klasa Mirna Mirkov Stes

Učenica generacije u školskoj 2017/18 godini u srednjoj muzičkoj školi:
Balint Anita

Učenica generacije u školskoj 2017/18 godini u osnovnoj muzičkoj školi:
Zvekić Danijela

Comments are closed.