Vanredno školovanje

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

Prijemni ispit

Program prijemnog ispita – provere sposobnosti kandidata:
1. jedna dečja pesmica napamet,
2. provera ritma,
3. provera muzičke memorije.
Detalje o prijavi i polaganju prijemnog ispita možete pronaći ovde:
Prijemni ispit i upis – Osnovna muzička škola

Status vanrednog učenika stiče se upisom, a upis je obavezan za svaki razred. Učenici se upisuju pre početka školske godine, odnosno, nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.

Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.

 

Dokumentacija za upis za vanredne učenike:

  1. Prijava za upis ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.
  2. Fotokopija bilo kog službenog dokumenta koji sadrži JMBG jednog od roditelja/staratelja i učenika (samo za učenike koji se prvi put upisuju u našu školu)
  3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 4000,00 dinara

 

NAPOMENA: lekarsko uverenje specijaliste fonijatra – biće potrebno samo kandidatima koji se upisuju na odsek za solo i tradicionalno pevanje.

Cena ispita je 2000,00 dinara.

 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Prijemni ispit
Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici.

Detalje o polaganju prijemnog ispita možete pronaći ovde:
Prijemni ispit i upis – Srednja muzička škola

Upis obavezan za svaki sledeći razred.
Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.

 

Dokumentacija za upis za vanredne učenike:

1. Prijava za upis ПРИЈАВА-ЗА-УПИС 24-25.
2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova
3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 4000,00 dinara

 

 

TROŠKOVI – VANREDNO ŠKOLOVANJE:

DIFERENCIJALNI ISPIT ……………………………………..3.000,00 dinara
PRIJEMNI ISPIT ………………………………………………… 2.000,00 dinara
UPIS …………………………………………………………………..4.000,00 dinara
ISPIT-USMENI…………………………………………………….5.000,00 dinara
ISPIT SA PISMENIM……………………………………………7.000,00 dinara
MATURSKI ISPIT………………………………………………..5.000,00 (maternji jezik 2.000,00 + ostalo 3.000,00 dinara)
NAKNADA ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVEDOČANSTVA I DIPLOME (OMŠ i SMŠ) – 1.500,00 dinara po dokumentu.

Comments are closed.