Muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i sviranja

♪ Kako upisati obrazovni profil muzički izvođač – tradicionalna muzika?

Svaki učenik koji završi osnovnu muzičku školu na odseku tradicionalne muzike, može da polaže prijemni ispit za ovaj obrazovni profil. Postoji mogućnost upisa i bez prethodno završene osnovne muzičke škole ili sa nepotpunom osnovnom muzičkom školom. U tom slučaju se prvo polaže ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit) po planu i programu za osnovnu muzičku školu.
Svake godine škola organizuje pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike. Informacije možete dobiti telefonskim putem od službe za učenička pitanja ili na web stranici škole.
Prijemni ispit obuhvata dva predmeta:
• glavni predmet (instrument ili pevanje) i
• solfeđo.
Gradivo za polaganje prijemnog ispita obuhvata sledeće: za glavni predmet – ispitno gradivo završnog razreda osnovne muzičke škole, koje je propisano planom i programom, dok za solfeđo obuhvata gradivo cele osnovne muzičke škole.

 

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila muzički izvođač – tradicionalna muzika?

Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine.
Glavni predmet je tradicionalno pevanje ili sviranje.
Užestručni predmeti su još i etnomuzikologija, etnologija, narodne igre i narodni ansambli. Učenici odseka tradicionalne muzike uče o tradicionalnoj muzici i plesu Srbije i drugih naroda Balkana i sveta. Osim teoretskog izučavanja ovih tema, praktična izvođenja su prisutna u okviru svih stručnih predmeta ovog obrazovnog profila. U okviru predmeta tradicionalno pevanje, učenik se upoznaje sa vokalnom tradicijom svih folklornih zona Srbije, ali takođe i susednih zemalja i sličnih govornih područja. Učenici savladavaju zapisivanje vokalnih muzičkih primera – melografiju, uče o principima sakupljanja muzičke tradicije, slušaju terenske snimke, te na osnovu svega ovoga, savladavaju stilske karakteristike različitih oblasti.
U toku školovanja imaju priliku da učestvuju na različitim manifestacijama, festivalima, smotrama i takmičenjima iz oblasti negovanja tradicionalne muzike.

 

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje:
muzički izvođač – tradicionalna muzika.
Nakon završetka srednje škole, učenici se najčešće opredeljuju za polaganje prijemnog ispita na muzičkim akademijama za studijski program etnomuzikologija (Beograd, Novi Sad).
Dalje školovanje je moguće nastaviti i na drugim fakultetima uz polaganje prijemnih ispita.

Po završetku studija, učenici se mogu da se zaposle kao muzički saradnici u kulturnim udruženjima, u kulturnim programima u medijima, takođe mogu da budu saradnici u institucijama koje se bave očuvanjem tradicionalne muzičke baštine, ili da se bave pedagoškim radom.

Comments are closed.