Odsek udaraljki

Školovanje u osnovnoj muzičkoj školi traje 6 godina, može da upiše učenik od 11 godina i mlađi (pre toga je preporučljivo pohađanje pripremnog razreda u muzičkoj školi)

Cilj osnovnog muzičkog obrazovanja je da učenici steknu osnove muzičkog znanja i prepreme se za mogući nastavak školovanja u srednjoj muzičkoj školi.

Učenici pohađaju glavni predmet –udaraljke (dva časa nedeljno) i solfeđo (dva časa nedeljno).U poslednjoj godini se uči i teorija muzike. Od IV razreda deca se uključuju u zajedničko muziciranje, u kamerne sastave ili od nekih orkestara škole.

Instrumeni na kojima se svira su sledeći: doboš – predstavlja osnovu svih udaračkih instrumenata. Znanja i veštine koje se stiču na ovom instrumentu prenose se kasnije na ostale udaraljke. U trećem razredu osnovne muzičke škole učenici se upoznaju sa timpanima a u četvrtom (od afiniteta zavisno i ranije) sa melodijskim udaraljkama a to su: ksilofon, marimba i vibrafon.

 

  • Zbog čega da upišemo dete u Muzičku školu?

Bavljenje muzikom utiče na formiranje ličnosti: na stvaranje radnih navika i samodiscipline. Na udaračkim instrumentima deca razvijaju osećaj za ritam i koordinaciju, a na melodijskim udaraljkama osećaj za fraziranje i melodiju. Zadaci u muzičkoj školi pospešuju razvijanje sposobnosti za pravilno postavljanje ciljeva, uočavanje problema, pravilno postavljanje zadataka i uspešno rešavanje problema.  Vežbaju i sviranje u ansamblu i orkestru što razvija sposobnost timskog rada i mogućnost da upoznaju vršnjake koji imaju slična interesovanja.

 

  • Gde nastupaju učenici udaračkog odseka?

Učenici nastupaju kao solisti i članovi ansambla na javnim časovima i na učeničkim koncertima. Nastupaju i kao članovi duvačkog orkestra a pomažu povremeno u radu gudačkog, tamburaškog orkestra i orkestra harmonika na koncertima osnovne muzičke škole.

 

  • Da li idu na takmičenja?

Istaknuti učenici ovog odseka redovno učestvuju na takmičenjima koja se organizuju: Međunarodno takmičenje udarača „Petar Konjović“ i na Republičkom takmičenju.

Pogledajte uspeh učenika ovog odseka – Rezultati takmičenja

Udarački instrumenti

Udarački instrumenti

Comments are closed.