Takmičenja

TAKMIČENJA 2020/2021

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ  TEORIJE MUZIKE I HARMONIJE

TAKMIČENJA 2019/2020

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

7 I 8 DECEMBAR 2019. BEOGRAD

SOLFEĐO SMŠ

Zvekić  Danijela II A III NAGRADA

/87,67 bodova/

Branko Ivanković Radaković
Stokin Anastasija IVA POHVALA

/82 boda/

Branko Ivanković Radaković
Mačković  Ivana IVA I NAGRADA

/100 bodova/

Branko Ivanković Radaković

TEORIJA MUZIKE SMŠ

Ivanković Radaković Katarina

Zvekić Danijela

IA

IIA

I NAGRADA
/98 bodova/
II 
NAGRADA
/90 bodova/
Nina Milosavljević

Nina Milosavljević

Nyers Bakó Ramóna

Jerasz Kornél

IB

IIB

III NAGRADA
/85,5 bodova/
II 
NAGRADA
/94 boda/
Kristina Čikoš

Kristina Čikoš

                     

 

TEORIJA MUZIKE OMŠ

Juhász Leona V NIŽI I NAGRADA /99 bodova/ Nataša Kostadinović
Maja Milović

 

Jelena Kosić

 

Lucia Vukov

VI NIŽI

 

VI NIŽI

 

VI NIŽI

I NAGRADA

/99 bodova/

I NAGRADA

/95 bodova/

POHVALA
/63 boda/

 

Melanija Jakšić

 

Melanija Jakšić

 

Melanija Jakšić

 Ostala takmičenja 2019/2020

Ime i prezime ime takmičenja mesto razred profesor-mentor korepetitor
1. Ivan Ivanković Radak okružno takmičenje u atletici- 100m 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
2. Žarko Pribaković okružno takmičenje u atletici-400m 5 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
3. Marko Grmić okružno takmičenje u atletici-1000m 8 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
4. Zvekić Pavle skok u dalj 2 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
5. Aleksandar Nađ skok u dalj 4 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
6. Ištvan Sakač skok u vis 2 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
7. Miloš Jovanović bacanje kugle 4 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
8. Aleksandar Nađ,
Ivan Ivanković Radak,
Pavle Zvekić, Miloš Jovanović
štafeta 4x100m 3 Vladimir Katančić
Dejan Vuković
9. Anja Galešev okružno takmičenje u atletici – 100 m 7 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
10. Katarina Živanović okružno takmičenje u atletici-400m 6 III SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
11. Anastasija Stokin skok u dalj 3 IV SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
12. Dora Mako bacanje kugle 2 I SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
13. Anja Galešev Smotra muzičkih talenata Srbije 5 II SMŠ Tamara Marković Nemet Đerđ
14. Virag Reka Szarvas Gabor Nyelvmuvel Napok pohvala Atila Varga
15. Toth Zsuzsana posebna nagrada II SMŠ Atila Varga
16. Bagi Lea Kodaly Zoltan Muvelodesi Egyesulet posebna nagrada I SMŠ Atila Varga
17. Sara Jović Pokrajinski sekretarijat- najuspešniji daroviti učenici IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
18. Mirela Vereš Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac 1 I SMŠ Tamara Štricki Seg
19. Stefana Lazić Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac 1 II SMŠ Tamara Štricki Seg
20. Dora Mako Srpska tradicionalna pesma – Mladenovac laureat I SMŠ Tamara Štricki Seg
21. Sara Jović 6. međunarodno takmičenje pijanista Bela Bartok
u Gracu
7 IV OMŠ Tara Glončak Karapandžić
22. Lazić Stefana okružno takmičenje u plivanju – 100m slobodno 4 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
23. Kocsis Zsanet okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno 2 II SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
24. Željana Simić okružno takmičenje u plivanju – 100m prsno 3 I SMŠ Vladimir Katančić
Dejan Vuković
25. Anett Szabo Batancs Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli zlato IV SMŠ Anna Csizmadia
26. Anna Fogarassy Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli srebro I SMŠ Anna Csizmadia
27. Klima Doniz Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli bronza IV SMŠ Anna Csizmadia
28. Dalkötő leánykar Takmičenje u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli zlato Anna Csizmadia
29. Lazar Asković Pianissimo 1 (94) I OMŠ Biro Tirjung Ildiko
30. Katarina Golić Pianissimo 1 (93) I OMŠ Milodanović Der Andrea
31. Elena Đurđevski Pianissimo 1 (93) II Pripremni Bačlia T. Brigita
32. Marija Milanko Pianissimo 1 (93) I OMŠ Glončak K. Tara
33. Helena Vojnić Tunić Pianissimo 1 (93)
34. Uroš Babić Pianissimo 1 (96) I OMŠ Milodanović Der Andrea
35. Anđela Bogdanović Pianissimo 1 (95) I OMŠ Papilion Judit
36. Huber Zalan Pianissimo 1 (94) II OMŠ Biro Tirjung Ildiko
37. Lana Popov Pianissimo 1(92) I OMŠ Glončak K. Tara
38. Jovana Buha Pianissimo 1 (90) II OMŠ Milodanović Der Andrea
39. Jelena Popović Pianissimo 1 (95) III OMŠ Mate Kristina
40. Bozsity Noemi Pianissimo 3 (75) III OMŠ Biro Tirjung Ildiko
41. Bunford Nora Pianissimo 2(82) III OMŠ Biro Tirjung Ildiko
42. Nikolina Sedlak Pianissimo 3(72) III OMŠ Papilion Judit
43. Goli Zsuzsana Pianissimo 3(75) III OMŠ Bačlia T. Brigita
44. Mila Pavić Pianissimo 3(73) III OMŠ Glončak K. Tara
45. Teodora Popović Pianissimo 3(74) III OMŠ Mandarić Nataša
46. Kovač Kiti Pianissimo 3(74) III OMŠ Bačlia T. Brigita
47. Sara Jović Pianissimo 1 (98) IV OMŠ Glončak K. Tara
48. Juhas Leona Pianissimo 2 (82) V OMŠ Papilion Judit
49. Jovan Tomić Pianissimo 1 (92) V OMŠ Papilion Judit
50. Maja Milović Pianissimo 3(76) VI OMŠ Mirna Mirkov Stes
51. Virag Reka Pianissimo 3 (74) I SMŠ Biro Tirjung Ildiko
52. Danijela Zvekić Pianissimo 1 (92) II SMŠ Šoti Sobonja Emoke
53. Stanković Andrej Femus 2 III OMŠ Nikola Macura Nemet Đerđ
54. Vukov Lucija Femus 3 VI OMŠ Molnar Kristina
55. Tolić Aleksandra Femus 3 IV SMŠ Molnar Kristina
56. Janković Akacija 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac I/3( 97) II OMŠ Šoti Sobonja Emoke
57. Tomić Jovan 24. Međunarodno takmičenje mladih pijanista – Šabac II/1 (94,33) V OMŠ Papilion Judit
58. Anđela Horvacki 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/7 (90) II OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
59. Marija Cvijin 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/1 (95) III OMŠ Sonja Berta Saška Pankalujić
60. Božidar Cvijin 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (92,66) III OMŠ Sonja Berta Saška Pankalujić
61. Lea Molnar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (92) III OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
62. Matija ivković Ivandekić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (91,33) V OMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
63. Barbara Piuković 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/4 (91) V OMŠ Sonja Berta Emina Tikvicki
64. Iva Molnar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/5 (90,66) V OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
65. Lucija Horvacki 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda II/1 (87,66) V OMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
66. Iva Gabrić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda II/2 (85,66) V OMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
67. Ena Kujundžić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I /2 (91) VI OMŠ Sonja Berta Emina Tikvicki
68. Marko Kujundžić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/1 (95,33) I SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
69. Strahinja Segedinski 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (92,66) II SMŠ Milan Pridraški Saška Pankalujić
70. Magdalena Temunović 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/3 (91,33) III SMŠ Mira Temunović Saška Pankalujić
71. Marko Grmić 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I/2 (93,66) IV SMŠ Vojislav Temunović Saška Pankalujić
72. Kamerna grupa
triola
17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I (96,66) Milan Pridraški
73. Dečiji tamburaški orkestar 17. festival vojvođanske tambure – Kikinda I (97,66) Mira Temunović

74. klavirski duo – Zene Varázslat 2020, Kapošvar, Mađarska, najviša nagradu – NIVO, Popović Jelena (III OMŠ) Jović Sara (IV OMŠ) Klasa: Mate Kristina i Tara Glončak Karapandžić.

75. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 1. mesto – Luka Ivazović (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.

76. solfeđo – Festival solfeđa “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 3. mesto – Marija Milanko (I OMŠ). Klasa: Lejla Rustemović.

77.  mađarsko tradicionalno pevanje, polufinale Republičkog takmičenja Mađarske, Anna Fogarassy (I SMŠ), zlatna kvalifikacija, klasa: Anna Csizmadia.

78. mađarsko tradicionalno pevanje, Dalkötő leánykar (SMŠ), izvanredna zlatna kvalifikacija. Klasa: Anna Csizmadia.

79. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (100 bodova) Anja Galešev, korepetitor: Nemet Đerđ, klasa: Tamara Marković.

80. solo pevanje – Međunarodno takmičenje Vera Kovač Vitkai, Novi Sad, I nagrada (95 bodova) Mate Colić, korepetitor: Sonja Mušikić, klasa: Tamara Markovć.

TAKMIČENJA 2018/2019

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA 

SREDNJA ŠKOLA

Red. Br. Ime i prezime nagrada bodovi instrument kategorija klasa
1. Jacint Borbelj I-1 100 solo pevanje Druga – A Eva Herodek
2. Klaudia Šipoš I-1 98.33 horna četvrta Bela Anišić
3. Nikola Domanj I-2 98.33 trombon četvrta Karolj Tokodi
4. Mate Colić I-5 97 truba treća Lenard Gužvanj
5. Milan Jovanović I-2 95.33 trombon treća Karolj Tokodi
6. Anja Galešev I-3 95 solo pevanje pretkategorija B Tamara Marković
7. Trio Gaijin II-2 92.67 neklasični ansambli četvrta Timea Nađ
8. Jacint Borbelj- festival I 92.28 solo pevanje prva Eva Herodek
9. Valentin Pudelka III-1 83.67 truba četvrta Lenard Gužvanj
10. Katarina Živanović III-1 80.75 oboa treća Mihalj Sič
11. Oliver Đurković III-1 80 klarinet treća Lazar Kondić
12. Željana Petrović III-8 76 solo pevanje prva – B Tamara Marković
13. Kristina Matković III-16 75.3 klavir peta Kristina Mate
14. Aleksandra Tolić III-2 75 flauta četvrta Kristina Molnar Vincer
15. Ana Štula III-5 75 solo pevanje Durga – B Eva Herodek

OSNOVNA ŠKOLA

1. Jelena Popović I-3 99.83 klavir prva Kristina Mate
2. Sara Jović I-3 99.67 klavir druga Tara Glončak Karapandžić
3. Dečiji tamburaški orkestar- festival I 98.33 orkestar trzačkih instrumenata treća Mira Temunović
4. Nikola File I-2 97.75 fagot pretkategorija Mihalj Sič
5. Sara Jović – festival I 97.71 klavir prva
6. Matija Evetović I-3 96 trombon prva Karolj Tokodi
7. Petar Jovičić II-1 93.67 truba prva Lenard Gužvanj
8. Hana Milosavljević II-5 93.33 klavir prva Mirna Mirkov Stes
9. Jovana Buha II-9 92.83 klavir prva Andrea Der Milovanović
10. Jovan Tomić II-6 92 klavir druga Judit Papilion
11. Matija Ivković Ivandekić – festival I 91.71 tambura prva Vojislav Temunović
12. Akacija Janković II-19 90 klavir prva Emoke Šoti Sobonja
13. Stevan Čegar II-10 89.33 Saksofon Prva Nikola Macura
14. Bogdan Petrović- festival II 89 harmonika prva Miroslav Idić
15. Dečiji tamburaški orkestar II-1 87 orkestar trzačkih instrumenata prva -B Mira Temunović
16. Dorina Nađ II-24 86.33 flauta pretkategorija Jelena Trebaticki
17. Vivien Domanić II-3 85.67 klarinet pretkategorija Lazar Kondić
18. Emilija Tubić II-29 85.33 flauta pretkategorija Jelena Trebaticki
19. Barbara Urban III-3 83.33 klarinet pretkategorija Timea Nađ
20. Miloš Matković III-5 79.67 klarinet prva Lazar Kondić
21. Hana Rac Sabo III-9 76.33 klarinet prva Timea Nađ
22. Lucija Vukov III-4 75 flauta druga Kristina Molnar Vincer

REZULTATI SA REPUBLIČKOG TAKMIČENJA IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE

8 I 9 DECEMBAR 2018. BEOGRAD

 

SOLFEĐO SMŠ

MAČKOVIĆ IVANA III A I NAGRADA /97,32/ BRANKO IVANKOVIĆ R.
MATKOVIĆ KRISTINA IVA I NAGRADA /95,66/ BRANKO IVANKOVIĆ R.
PIUKOVIĆ ANA IVA II NAGRADA

/93/

BRANKO IVANKOVIĆ R.
KATARINA ŽIVANOVIĆ IIA UČESTVOVANJE EMINA TIKVICKI
LÁSZLÓ ÁRPÁD IIIB III NAGRADA /85,16/ KRISTINA ČIKOŠ
LÉVAY BOGLÁRKA IIIB UČESTVOVANJE KRISTINA ČIKOŠ

 

TEORIJA MUZIKE SMŠ

JOVANOVIĆ MILAN IIA II NAGRADA /91/

 

NINA MILOSAVLJEVIĆ
LEPÁR EMESE IIB II NAGRADA /93/

 

KRISTINA ČIKOŠ
TÓTH NOÉMI IIB I NAGRADA /95/

 

KRISTINA ČIKOŠ

 

TEORIJA MUZIKE OMŠ

JELENA KOJIĆ V NIŽI I NAGRADA /100/

 

MELANIJA JAKŠIĆ
NYERS BAKÓ RAMONA VI NIŽI II NAGRADA /92/

 

NATAŠA KOSTADINOVIĆ
SANDRA PEJATOVIĆ VI NIŽI UČESTVOVANJE /74/

 

NATAŠA KOSTADINOVIĆ

Druga takmičenja i festivali na kojima su nastupili naši učenici u toku školske 2018/2019

• A Szabadkai Zeneiskola népi ének szakos középiskolás diákjai szombaton oktober 6-an (2018.) a VI. Magyar nemzeti népdalkórus fesztiválon, a KÓTA Aranypáva népzenei minősítőn vettek részt, ami Csókán került megrendezésre.
Az iskola tanulói a következő díjakban részesültek:
Szabó Anett – országos aranypáva
Klima Döníz – országos arany
Ledenyák Lea – térségi kiváló
Felkészítő tanár: Csizmadia Anna

• Učenice srednje Muzičke škole Subotica na takmičenju iz plivanja ostvarile su sledeći plasman:
U kategoriji I-II razred SŠ , disciplona 100 m leđno, Katarina Živanović je osvojila I mesto i
u disciplini 100 m prsno, Anja Gabrić je osvojila II mesto!
• 3-4. novembra 2018. godine, Sara Joviá, učenica III nizeg razreda, u klasi nastavnice Glončak Karapandžić Tare, je učestvovala na međunarodnom takmičenju u Laupersdorfu, Svajcarska I osvojila III nagradu..

• Na petom međunarodnom takmičenju solo pevača „Vera Kovács Vitkay“ održanom u Novom Sadu 10.11.2018. godine, naše učenice SMŠ su osvojile sledeće nagrade:
Kategorija kamerni duo: Mecserik Anita, Željana Petrović i Bogyó Blanka, prva nagrada
klasa: Herodek Éva ;
Druga kategorija – solisti : Csuzdi Eszter, sopran – druga nagrada Klasa:Tamara Marković Korepetitor: Saška Pankalujić; Ana Štula, sopran treća nagrada
Klasa:Herodek Éva

• Na 51.-om takmičenju „Virtuosi per musica di pianoforte“ u českom gradu Usti nad Labem od 21-23 novembra 2018. godine, Jović Sara, ucenica III nizeg razreda, u klasi Gloncak Karapandzic Tare, ucestvovala je kao jedini predstavnik iz Srbije. SARA JOVIĆ JE OSTVARILA NEVEROVATAN USPEH OSVOJIVŠI II NAGRADU!

• Na međunarodnom takmičenju mladih talenata Mita Topalovic u Pančevu, učenica III razreda SMŠ sa oseka solo pevanja, Željana Petrović osvojila je treću nagradu,
klasa: Tamara Markovic, korepeticija: Saška Pankalujić.

• Na konkursu Talenti 2018. Nagradu je dobila učenica IIIb razreda SMŠ Lévay Boglárka i njena mentorka prof. Čikoš Kristina za postignute rezultate na rt. 2017/18.

• Od 29. novembra do 02. decembra 2018. je održan festival mladih pijanista “Pianissimo” 2018. Rezultati:
I kategorija:
Jovana Šustran I nagrada, klasa Marija Stefanović Krecul
Miona Marić I nagrada, klasa Der Milovanović Andrea
Jovana Buha I nagrada, klasa Der Milovanović Andrea
II Kategorija:
Bozsits Noémi, I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
Kovács Kitti I nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Góli Zsuzsanna I nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Pavić Mila I nagrada, klasa Tara Glončak Karapandžić
Apró Orsolya II nagrada, klasa Bacslia Tompa Brigitta
Bunford Nora I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
III kategorija:
Jović Sara I nagrada, klasa Tara Glončak Karapandžić
Lenka Todosijević I nagrada, klasa Tijana Stojičić
Andreas Damjanoski I nagrada, klasa Marija Stefanović Krecul
IV kategorija:
Jovan Tomić I nagrada, klasa Papilion Judith
Juhász Leona I nagrada, klasa Papilion Judith
Višnja Stojković II nagrada, Tijana Stojičić
VII kategotrija:
Anastasija Stokin II nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó
Kristina Matković III nagrada, klasa Maté Krisztina
Ekstra kategorija:
Lévay Boglárka I nagrada, klasa Máté Krisztina
Toth Zsuzsanna I nagrada, klasa Biró Tirjung Ildikó

• Učenici Muzičke škole Subotica su u subotu 15. decembra bili na takmičenju u narodnom pevanju u Bačkoj Topoli. Takmičenje je bilo posvećeno kompozitoru Zoltanu Kodalju.
Osvojili su sledeće nagrade:
Dalkötő leánykar: istaknuta zlatna nagrada
Szabó Anett : zlato
Klima Döniz: bronza
Ledenyak Lea : srebro
Felkészítő tanár: Csizmadia Anna

• Učenici Srednje muzičke škole, Bacslia Albert (III.B) i Tóth Zsuzsanna (I.B) su u finalu takmičenja Mreža predmeta osvojili I mesto i nagradu publike.
Učenike pripremila profesorica Tseliosz Tünde

DRUGO POLUGODIŠTE 2018/2019

• Na takmičenju solo pevača „Lazar Jovanović“ održanom 25.01.2019. godine na Kolarcu Beogradu sledeće učenice SMŠ su osvojile nagrade:
Anja Galešev I razred pretkategorija – prva nagrada sa 90,6 bodova i
Željana Petrović III razred I kategorija – treća nagrada sa 72,6 bodova.
Klasa: Tamara Marković

• Nagrade sa „Femus“ festivala:
Čegar Stevan, saksofon I kategorija – II nagrada, klasa Nikola Macura
Vukov Lucija, flauta II kategorija – II nagrada, klasa Molnár Vincer Krisztina
Tolić Aleksandra, flauta IV kategorija – II nagrada, klasa Molnár Vincer Krisztina

• XVI. FESTIVAL VOJVODJANSKE TAMBURE –SOMBOR 20.03.2019.
Rezultati
II OMŠ
1. LEA MOLNAR 95,33 I/1 nagrada klasa: Mira Temunović
2. BOŽIDAR CVIJIN 94,00 I/2 nagrada klasa: Sonja Berta
3. MARIJA CVIJIN 92,66 I/4 nagrada klasa: Sonja Berta
4. MARIO KUJUNDŽIĆ 86,33 II/3nagrada klasa: Mira Temunović III OMŠ
5. FRANJO RUDINSKI 94,33 I/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović IV OMŠ
6. MATIJA IVKOVIĆ IVANDEKIĆ 95,66 I/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
7. LUCIJA HORVACKI 93,66 I/3 nagrada klasa: Vojislav Temunović
8. IVA GABRIĆ 93,33 I/4 nagrada klasa: Mira Temunović
9. IVA MOLNAR 92,66 I/5 nagrada klasa: Mira Temunović
10. ANDRIJA MANDIĆ 86,33 II/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović VI OMŠ
11. MILICA BAŠIĆ 83,33 II/4 nagrada klasa: Mira Temunović I SMŠ
12. STRAHINJA SEGEDINSKI 92 I/2 nagrada klasa: Milan Pridraški
13. STEFANA LAZIĆ 81,66 II/2 nagrada klasa: Mira Temunović I SMŠ
14. MAGDALENA TEMUNOVIĆ 98 I/1 nagrada klasa: Mira Temunović
15. ALEKSANDAR KRSTIĆ 95,66 I/3 nagrada klasa: Mira Temunović III SMŠ
16. MARKO GRMIĆ 92 I/2 nagrada klasa: Vojislav Temunović

KAMERNA GRUPA *TRIOLA* 96,66 I/2 nagrada klasa Milan Pridraški
– Ivana Mačković
– Magdalena Temunović
– Ivan Ivanković Radak
– Marko Grmić
– Bođo Blanka

DEČIJI TAMBURAŠKI ORKESTAR 98 1/1 nagrada klasa Mira Temunović
Klavirski saradnici
1. Emina Tikvicki učenici pod red.brojem 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2. Tijana Stojičić učenici pod red.brojem 2, 3.
3. Saška Pankalujić učenici pod red.brojem 12, 13, 14, 15, 16.

• Na međunarodnom takmičenju Sirmium music fest, održanom od 14. do 17. marta u Sremskoj Mitrovici, Sara Jović, učenica III nižeg razreda, u klasi Glončak Karapandžic Tare, je osvojila I nagradu u konkurenciji iz 8 zemalja.

• Na XIX takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu, održanom 23. i 24. marta, Sara Jović, učenica III nižeg razreda, u klasi Glončak Karapandžic Tare, je osvojila I specijalnu nagradu, sa maksimalnih 100 poena, kao najbolje plasirani takmičar u svim kategorijama nize muzičke skole, i jedan od svega dvoje nagrađenih I specijalnom nagradom.

• Na 3. međunarodnom takmičenju u Bačkoj Topoli 27.03.2019. godine pod nazivom “Dani muzike” u kategoriji džez gitare, džez klavira, džez pevanja i malog ansambla naši učenici osvojili su pet prvih nagrada u individualnim kategorijama od toga 3 lauerata i jednu prvu nagradu u kategoriji ansambla.
Nagrađeni učenici su: Pavle Zvekić džez klavir klasa: Ivan Varga, Luka Malko džez gitara klasa Miodrag Marjanov, Aliz Molnar džez pevanje (lauerati 100 poena) i Žarko Pribaković 97 poena, Lilien Ožvar 96,5 poena u kategoriji džez pevanja iz klase Dore Boršoš. Mali ansambl “Protiv principa” osvojio je prvu nagradu sa 96 osvojenih poena klasa David Sič.

• Rezultati Srednje muzičke škole na okružnom prvenstvu za osnovne i srednje škole u atletici u Subotici 26.03.2019.
Muškarci:
Trčanje:
100m – 7. mesto Mate Colić 2a
400m – 3. mesto Kočiš Tamaš 2.b
1000m – 5. mesto Aleksandar Nađ 1.a
Štafeta 4×100 – 2. mesto Mate Colić 2.a, Ištvan Sakač 1.a, Pavle Zvekić 3.a, Tamaš Kočiš 2.b
Skok u vis: 1. mesto Sakač Ištvan
Skok u dalj: 2. mesto Pavle Zvekić 3.a
Bacanje kugle: 3. mesto Miloš Jovanović 2.a

Ekipno osvojeno 2. mesto. Na međuokružno takmičenje u Novom Sadu 11.04.2019. plasirali su se Sakač Ištvan i Pavle Zvekić.
Devojke:
Trčanje: 100m – 5. mesto Katarina Živanović 2.a
Skok u dalj: 2. mesto Anastasija Stokin 3.a
Klasa: prof. Vladimir Katančić i Vladimir Vukovic

• VI.TAMBURA INSTRUMENTAL FESTIVAL
MEDJUNARODNO TAKMIČENJE TAMBURAŠA
SUBOTICA 25.-26.03 2019. MUZIČKA ŠKOLA SUBOTICA
REZULTATI OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE
1. Matija Ivković Ivandekić I/1 nagrada i zlatna medalja klasa: Vojislav Temunović
2. Iva Molnar I/3 nagrada i bronzana medalja Klasa: Mira Temunović
3. Lucija Horvacki I/4 nagrada klasa: Vojislav Temunović
4. Iva Gabrić I/6 nagrada klasa Mira Temunović
5. Franjo Rudinski II/3 nagrada klasa: Vojislav Temunović

REZULTATI SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE
1. Magdalena Temunović I/1 nagrada +zlatna medalja Klasa: Mira Temunović
2. Magdalena Temunović I/1 nagrada +zlatna medalja Klasa: Mira Temunović
3. Ivana Mačković I/1 nagrada +zlatna medalja klasa: Sonja Berta
4. Aleksandar Krstić I/5 nagrada Klasa: Mira Temunović
5. Segedinski Strahinja I/6 nagrada klasa: Milan Pridraški
6. Marko Grmić I/5 NAGRADA klasa: Vojislav Temunović
7. Ivan Ivanković Radak II/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
8. Ivan Ivanković Radak III/1 nagrada klasa: Vojislav Temunović
9. Stefana Lazić III/2 nagrada Klasa: Mira Temunović
10. Tamburaški kvintet *TRIOLA* I/1 nagrada klasa: Milan Pridraški
*Ivan Ivanković Radak*Marko Grmić*Magdalena Temunović*Ivana Mačković*Bođo Blanka
Klavirski saradnici
Emina Tikvicki 1,2,3,4,5. omš
Tara Glončak Karapandžić 3,8,9. smš
Saška Pankalujić 1,2,4,5,6,9.

• Na takmičenju „Dani muzike“ održanom 28.03.2019. godine u Bačkoj Topoli, naši učenici u I kategoriji gitara osvojili su sledeće nagrade:
– Filip Nađ drugi pripremni razred I nagrada 94 boda klasa Ljiljana Ostojić
– Bogdan drugi pripremni razred I nagrada 91 bod klasa Petar Milović

• Na srednjoškolskom takmičenju narodnih pesama u Temerinu 29. marta osvojene su sledeće nagrade: Szabó Batancs Anett prva nagrada i Dalkötő leánykar ženska grupa je takođe osvojila prvo mesto
Klasa: Csizamdia Anna

• Na međunarodnom takmičenju „Muzički trenutci“ u Bačkoj Topoli, 31.03.2019. godine, učenici naše škole osvojili su sledeće nagrade: 
Faćol Aleksa, II kategorija – I nagrada
Klasa: Aleksandrović Duško 
Akacija Janković, II kategorija – I nagrada
Klasa: Sóti Szobonya Emőke 
Tomić Jovan, III kategorija – I nagrada
Klasa: Papilion Judith
Zvekić Danijela, V kategorija – II nagrada
Klasa: Sóti Szobonya Emőke

• Na međunarodnom takmičenju gudača „Kada cvrčci cvrče“ održanog u Bačkoj Topoli 30.03.2019. učenici naše škole su osvojili sledeće nagrade:
Körmőci Nòra, violina, II nagrada
Lászlò Árpád, violina, II nagrada
Klasa: Bicskei Zita
Tumbas Majda, violončelo, III nagrada
Klasa: Kucsera V. Györgyi
Korepetitori: Vizin Kornelije, Aleksandrović Duško

• Međunarodno takmičenje „Vojvodina Guitar Fest“ u Novom Sadu
pretkategorija
– Šefčić Simona, klasa Srđević Marko, I nagrada (95.75)
– Jurčak Katarina, klasa Srđević Marko, II nagrada (91.75)

• Na Internacionalnom susretu violinista u Sremskim Karlovcima naša učenica prvog nižeg razreda Aleksandra Kovač Striko dobila je prvu nagradu sa 95,2 poena!
Klasa: Nadežda Stanojević

• Sa zadovoljstvom javljamo da je Sara Jović, učenica III razreda OMŠ, u klasi Glončak Karapandžic Tare, na Festivalu slovenske muzike koji se održava u Beogradu i Moskvi, osvojila I-1 nagradu i time pobedila u svojoj kategoriji.

• Na 52. Umetničkom takmičenju srenjoškolaca (KMV) održanog u Bečeju 12-14. aprila ove godine učenici iz Muzičke škole Subotica osvojili su sledeće nagrade:
Tóth Zsuzsanna, učenica I. B razreda, II mesto u kategoriji pisanja muzike za stihove kod zvaničnog žirija i II mesto kod žirija učenika;
Jerasz Kornél (I.B), Jerasz Viktória (IV.B) i László Árpád (III.B) su osvojili kod zvaničnog žirija I mesto, a kod žirija učenika III.mesto u kategoriji pisanja muzike za stihove.
U kategoriji pisanja novela Lukács Ramóna (IV.B) osvojila II mesto

• Na Međunarodnom takmičenju u Požarevcu, Ela Sabo učenica III SMŠ je osvojila III nagradu sa osvojenih 88,33 bodova.
Klasa: Jelena Trebaticki
Klavirska saradnja: György Nèmeth

• Klavirski duo „Inlutris“ kojeg čine Tara Stes i Ana Kerleta, učenice VI razreda omš, osvojio je prvu nagradu i 100 bodova na Međunarodnom takmičenju „Slavenski“ u Novom Sadu. Klasa: prof. Mirna Mirkov Stes

• Na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Slavenski“ u Novom Sadu, učenica Marija Lukić, učenica II razreda OMŠ, osvojila je II nagradu. Klasa Saška Pankalujić.

• Na Međunarodnom takmičenju „Fantast“ u Bečeju, učenica I razreda omš Akacija Janković – klavir, osvojila je I nagradu i 100 poena! Klasa: Sóti Szobonya Emőke

• Međunarodno muzičko takmičenje“Fantast 2019″.
Đorđe Marković 2. niži. Učenik se takmičio u drugoj kategoriji i osvojio je
I nagradu (98.33 boda)klasa: Miroslav Idić

• Anju Mišković koja je osvojila I nagradu na međunarodnom takmičenju „Artisti dell arco“ u Novom Sadu. Klasa: Miloš Nikolić

• Na VI međunarodnom takmičenju „Vera Kovač Vitkai“ održanom 19. juna 2019 u Novom Sadu, učenik Borbelj Jacint je u osvojio I mesto i 100 bodova. Klasa: Eva Herodek, korepeticija: Sóti Szobonya Emőke

Comments are closed.