Za učenike koji su završili OMŠ

AKO SE UPISUJETE U I razred SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE potrebno je da pratite obaveštenja ministarstva prosvete ili naše društvene mreže u vezi sa terminima upisa. Prvi korak je prijava kandidata za prijemni ispit ONLINE, od 18. do 24. aprila 2023. godine, do 16h na adresi –  http://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna 
dok se u prostorijama škole možete prijaviti od 21. do 24. aprila 2023.godine, 09-16h

Prijemni ispiti u muzičkim školama obaviće se 19., 20. i 21. maj 2023. godine.

Konačni rezultati prijemnih ispita će biti objavljeni na oglasnim tablama škole do 24. maja 2023.godine.

Upis u muzičke i baletske škole obaviće se 28. i 29. juna 2023.godine, od 8 do 10h i od 16-19h
PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA
Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 3. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 4. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstva drugog ciklusa
 2. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred osnovne muzičke škole

III   Fotokopija lične karte jednog od roditelja (za učenike koji do sada nisu bili učenici muzičke škole u Subotici)

IV   Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti ovde )

V    Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

 

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstvo iz poslednjeg razreda osnovne muzičke škole
 2. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

***

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice).

***

Posle položenog prijemnog ispita sledi upis.

UPIS 

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (ПРИЈАВА-ЗА-УПИС)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2500,00 dinara

 

***

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….800,00 dinara

IZDAVANJE INSTRUMENTA………………………………………1000,00 dinara

*OBAVEŠTENJE- UPIS UČENIKA

Donacije za treće i svako naredno dete ne naplaćuju se ni u osnovnoj, ni u srednjoj muzičkoj školi.

Samohrani roditelji i roditelji dece iz osetljivih društvenih grupa i socijalno ugroženih porodica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja roditeljskog dinara odlukom direktora škole, na svoj zahtev, uz koji podnose odgovarajuće dokaze.

Roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara plaćaju upis, а ne plaćaju mesečnu donaciju.

Iznajmljivanje instrumenta se uvek naplaćuje.

Iznajmljivanje instrumenta plaćaju i oni roditelji koji su oslobođeni plaćanja roditeljskog dinara.

 

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA ZA 2023/24. ŠKOLSKU GODINU- SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

A 2023/24-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI VIZSGA ÉS BEIRATKOZÁS IDŐRENDJE  A KÖZÉPFOKÚ ZENEISKOLÁBA

Pogledaj OVDE

 

Comments are closed.