Za učenike koji su završili OMŠ

 PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA
Izmena termina održavanja priprema za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike:
 
Petak, 16.04.2021.g.
14-16h solfeđo – srpski jezik
16-17h teorija muzike –  srpski jezik
15-17h solfeđo – mađarski jezik
17-18h teorija muzike – mađarski jezik
Változtatás a szolfézs és zeneelmélet felvételi vizsgákra való felkészítők időpontjairól:
2021.04.16. péntek,

 

14-16h szolfézs – szerb nyelven
16-17h zeneelmélet –  szerb nyelven
15-17h szolfézs – magyar nyelven
17-18h zeneelmélet  – magyar nyelven

Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 3. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 4. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstva drugog ciklusa
 2. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred osnovne muzičke škole

III   Izvod iz matične knjige rođenih

IV   Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti ovde prijava za polaganje prijemnog ispita )

V    Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

u_oms1

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstvo iz poslednjeg razreda osnovne muzičke škole
 2. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

***

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice).

***

UPIS

 

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (Prijava za UPIS u skolsku godinu)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOŠENJE PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA ZA 2021/22. ŠKOLSKU GODINU- SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Datum Vreme Aktivnost 
12-15.04. 8:00-24:00 PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA PREKO E-UPRAVEA FELVÉTELIZŐK JELENTKEZÉSE AZ E-UPRAVE-N KERESZTÜL
15-16.04.u školi

az iskolában

09:00-16:00 PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT, NEPOSREDNO U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT podnošenjem obrasca prijave za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru znanja nivoa osnovne muzičke školeA FELVÉTELIZŐK AHHOZ, HOGY JELENTKEZNI TUDJANAK A FELVÉTELI VIZSGÁRA, AMI KÖZVETLENÜL A KÖZÉPISKOLÁBA LESZ MEGTARTVA,
csak is úgy tudják megtenni, hogy előzőleg kitöltötték a felvételi vizsgához szükséges pályázati űrlapot, majd elküldték a megfelelő címre. Ezt követően fog sorkerülni a képesség felmérő vizsgára, amely az Általános Zeneiskolában lesz megtartva.
12-16.04.U nadležnoj školskoj upravi

Az illetékes iskolaigazgatásban.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA VANREDNE UČENIKE STARIJE OD 17 GODINA I PODNOŠENJE DOKUMENATA ZA POLAGANJE PRIJEMNIH ISPITAA RENDKÍVÜLI FELVÉTELIZŐ TANULÓKNAK A JELENTKEZÉSHEZ, 17 ÉVES KORTÓL IDŐSEBBEKNEK, KÖTELEZŐ AZ EHHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT BENYÚJTANIUK A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ.

 

SREDA28.04.

SZERDA

április 28.

10:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-glavni predmet

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Főtárgy

ČETVRTAK29.04.

CSÜTÖRTÖK április 29.

10:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-teorija muzike

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Zeneelmélet

 

11:00 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE-solfeđo

FELVÉTELI VIZSGA AZ ÁLTALÁNOS ZENEI SZINTŰ OKTATÁSRA

Szolfézs

 

ČETVRTAK29.04.

CSÜTÖRTÖK

április 29.

 

OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAINAK KIHIRDETÉSE
PETAK07.05

PÉNTEK

május 05.

10:00-12:00 GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)FŐTÁRGY (Ének-hangszeres tanszak)
SUBOTA08.05.

SZOMBAT

május 05.

10:00 DIKTAT (Teoretski odsek, Muzička produkcija)DIKTANDÓ (Elméleti tanszak, Zenei produkció)
10:00 SOLFEĐO (Vokalno- instrumentalni odsek)SZOLFÉZS (Ének-hangszeres tanszak)
11:00 TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka)FELMÉRŐ ELMÉLETBŐL (Elméleti tanszak, Zenei produkció)
NEDELJA09.05.

VASÁRNAP

május 09.

 

10:00-20:00 USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju I Odsek za muzičku produkciju I obradu zvuka)Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka polažu solfeđo I teoriju po program odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob)

SZÓBELI VIZSGA SZOLFÉZSBÓL (Elméleti tanszak, Zenei produkció)

Megjegyzés: (Azok a diákok, akik két tanszakra felvételiznek,ők az elméleti tanszak programa szerint járnak el a felvételin szolfézsból és elméletből. A pontszámokat minden felvételiző egyénre szabottan kapja meg, mindegyik tanszakra.)

UTORAK11.05.

KEDD

május 05.

 

do 08:00 PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAA FELVÉTELI EREDMÉNYEK ELSŐDLEGES RANGSORÁNAK KIHIRDETÉSE
UTORAK-ČETVRTAK 11-13.05.KEDD-CSÜTÖRTÖK

május 11.-13.

08:00-16:00 PODNOŠENJE I REŠAVANJE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITAA TANULÓK PANASZAINAK ÉS FELLEBBEZÉSÉNEK BENYÚJTÁSA AZ EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
SREDA19.05.

SZERDA

május 19.

 

do 08:00 KONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITAVÉGLEGES EREDMÉNYEK
ČETVRTAK17.06.

CSÜTÖRTÖK

június 17.

08:00-16:00 PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJEA FENNMARADT DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA
PETAK18.06.

PÉNTEK

június 18.

 

do 08:00 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLEA FELVÉTELIZŐK VÉGLEGES RANGSORA A BEÍRATKOZÁSHOZ A KÖZÉPISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA
PETAK02.07.

PÉNTEK

július 2.

 

 

08:00-16:00 UPIS UČENIKA MUZIČKE I BALETSKE ŠKOLEA TANULÓK BEÍRATKOZÁSA A ZENE ÉS BALETT ISKOLÁBA

Comments are closed.