Gudački odsek

Školovanje u osnovnoj muzičkoj školi traje:

  • za violinu i violončelo 6 godina, od 9-e godine učenika (pre toga, sa 8 godina preporučljivo je pohađanje pripremnog razreda u muzičkoj školi)
  • za violu takođe 6 godina traje, pri čemu učenici prve tri godine pohađaju violinu, zatim u 4. razredu se opredeljuju za violu
  • za  kontrabas 4 godine, od 11-e godine učenika (pre toga preporučljivo je pohađanje drugog gudačkog instrumenta)

Za ovo vreme učenici se osposobljavaju za bavljenje muzikom na nivou osnovnoškolskog znanja i za mogući nastavak školovanja u srednjoj muzičkoj školi. Pohađaju glavni predmet – odabrani instrument dva časa nedeljno i solfeđo takođe dva časa nedeljno. U poslednjoj godini se uči i teorija muzike. U drugom ciklusu (od 4. razreda) deca se uključuju u gudački orkestar.

  • Zbog čega da upišemo dete u Muzičku školu?

Bavljenje muzikom utiče na formiranje ličnosti: na stvaranje radnih navika i samodiscipline, jača volju i hrabrost, bistri ukus, pospešuje inteligenciju, uzdiže emocije, oplemenjuje dušu.

  • Gde nastupaju učenici gudačkog odseka?

Učenici nastupaju kao solisti na javnim časovima klase, odseka i na učeničkim koncertima u Koncertnoj sali Škole. Oni učestvuju i u kulturnom životu grada Subotice (otvaranja izložbi, nastupi u Biblioteci, na festivalima itd). Takođe, nastupaju i kao članovi gudačkog orkestra prilikom novogodišnjeg koncerta osnovne muzičke škole.

  • Da li idu na takmičenja?

Da, vredniji učenici ovog odseka učestvuju na takmičenjima koja se organizuju u Vojvodini: Festival mladih gudača „Kada cvrčci cvrče“ (Bačka Topola), „Dani muzike“ (Bačka Topola), Međunarodno takmičenje „Fantast“ (Bečej), ali i na Republičkom takmičenju.

Pogledajte uspeh učenika ovog odseka – Rezultati takmičenja

12188220_1861251650767845_315725408701128078_o

Gudački orkestar

Comments are closed.