Takmičenja

REZULTATI TAKMIČENJA

„Davorin Jenko“ (Beograd)

Truba

  • Colić Mate, IV OMŠ – II nagrada
  • Pudelka Valentin, I SMŠ – II nagrada

Klasa: Gužvanj Lenard

Korepetitor: Aleksandrović Duško

Saksofon

  • Korać Draško, III razred SMŠ III nagrada
  • Vidicki Vlatko, I razred SMŠ III nagrada

Klasa: Macura Nikola

Korepetitor: Boca Milan

*

Republičko takmičenje (Beograd)

Solfeđo

  • Ivana Mačković, I razred – II nagrada
  • Kristina Matković, II razred – I nagrada

Klasa: Branko Ivanković Radaković

  • Anita Balint, III razred – III nagrada

Klasa: Dragana Nikolić

Teorija muzike

  • Ana Piuković, II razred – I nagrada
  • Kristina Matković, II razred – I nagrada

Klasa: Nina Milosavljević

 

Rezultati takmičenja tokom školske 2015/16 godine

Comments are closed