Za nastavnike

Raspored za drugo polugodište školske 2020/21.godine, i izmenjen školski kalendar možete preuzeti ovde

Raspored SMS 20 21 II polugodiste1.0

IZMENJEN ŠKOLSKI KALENDAR

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada škola za školsku 2020/21.godinu. Izmene su dodate u dokumentu iznad.

       osnovna škola                                   srednja škola

Obaveštenje nastavnicima

Poštovani nastavnici,
Prošlo je tri nedelje rada u vanrednim okolnostima. Jednu smo stepenicu uspešno preskočili, slede nam naredne koje ćemo isto tako uspešno prebroditi. Uspešno ste postavili nov način nastave, upoznali ste se sa novim platformama i mogućnostima rada sa učenicima na daljinu, savladali ste rad sa nekom od ponuđenih, napravili presek reagovanja učenika na promenjene okolnosti, odlično ste savladali izradu Operativnih planova za svaku nedelju i Izveštaja o realizovanim aktivnostima…. Idemo dalje!

Nastavnici za čije predmete idu časovi na RTS kanalima, kojih nije mnogo (maternji jezik-srpski i madjarski, engleski jezik, biologija..) nije mnogo takvih predmeta , ali predlažem da iskoristite to što je već pripremljeno i da i vi to pratite i da te domaće zadatke i tražite od učenika, ne više. To predlažem da se ne bi duplirale nastavne jedinice i da se ne bi nepotrebno rasipala energija i vas nastavnika i učenika .

Raspored časova na RTS u se postavlja svake nedelje tako da na osnovu tog rasporeda možete praviti svoje
Operativne planove(odnosi se na opšte obrazovne predmete). Raspored pratite na sledećim adresma:
https://www.rasporednastave.gov.rs
https://www.rasporednastave.gov.rs u odeljku Obrazovanje na daljinu na jezicima nacionalnih manjina

Iz analize dosadašnjeg rada došlo se do zaključka da su učenici opterećeni VIŠE nego u redovnoj nastavi, tako da su preporuke da individualizovano zadajete zadatke za domaći rad, tj. da imate dobru meru (različita složenost i različit broj zadataka za pojedine učenike). Ovo se odnosi na grupnu nastavu, pošto je individualna već svakako individualizovana.

Što se tiče upozorenja na opasnost od digitalnog nasilja pošto smo sad potpuno virtuelni i mi i naši učenici, preporuka je sledeća. Individualna nastava učenja instrumenta, a da ona nešto i postiže u kvalitativnom smislu nije moguća bez snimaka koje vi šaljete učenicima i koje oni šalju vama. Da bi izbegli eventualne nepredviđene i neprijatne situacije, što se tiče OMŠ, budite u kontaktu sa roditeljima i radite sve uz njihovu podršku i dogovor. Neka budu obavešteni o svim dogovorima i aktivnostima koje imate sa učenicima. Učenici i roditelji SMŠ, na početku školske godine potpisali su svoju saglasnost za snimanje svoje dece na javnim nastupima, tako da nas to u izvesnom smislu pokriva. Naravno svako neprimereno ponašanje učenika prema vama nastavnicima ili u međusobnoj komunikaciji učenika, molim vas da evidentirate i prijavite odeljenjskim starešinama. Odeljenske starešine molim, da u takvim situacijama kontaktirate roditelje i da ih o tome obavestite u najkraćem roku. Takođe vas molim da istu stvar prijavite i stručnoj službi. Nadam se i skoro sam sigurna da takvih situacija nećete imati, ali nikad se ne zna.

Profesori fizičkog vaspitanja u SMŠ molim vas šaljite učenicima linkove sa vežbama koje ste prethodno proverili , a proveru znanja učinite preko snimaka koje će učenici praviti sami.
Podsećamo sve nastavnike da SVE SNIMKE KOJE DOBIJETE OD UČENIKA KORISTITE ISKLJUČIVO U SVRHU PROVERE ZNANJA I NAPREDOVANJA UČENIKA. NEPRIMERENO JE I ZABRANJENO NEOVLAŠTENO PROSLEĐIVATI UČENIČKE SNIMKE I RADOVE. Sigurna sam da ste razumeli i da tako i radite.

Period boravka učenika u školi na nastavi ograničen je rasporedom časova. Važno je da i učenici i nastavnici imaju određeno vreme za rad.Potrebno je da se rad planira u okviru određenog radnog vremena i vremena za učenje. Ostavite učenicima i deo dana za slobodne aktivnosti. Molim odeljenjske starešine da se o dinamici rada i opterećenosti učenika raspitaju od učenika i roditelja. U pripremi je i anketa koju stručna služba koliko još danas prosleđuje učenicima kako bismo imali povratnu informaciju iz „prve ruke“.
Podsećamo da kontinuirano koristite različite tehnike za praćenje i vrednovanje napredovanja učenika, i da to uredno upisujete u svoje rokovnike. To će nam pomoći u zaključivanju ocena tj u formiranju sumativne ocene na kraju II polugodišta.
Redovno u svoje rokovnike upisujte realizovane časove kako bi po završetku vanrednog stanja i povratka u „zbornicu“ , mogli bez problema da to evidentirate u zvanične dnevnike rada.
Poštovane kolege, idemo dalje….
Vaša stručna služba

Ovde možete pregledati dokument koji smo dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

Podrska nastavnicima, direktorima i strucnim saradnicima_pocetna iskustva (1)

Obavestenje za nastavnike

 

PREPORUKA ZA POJAČANE HIGIJENSKE MERE

Notni list

***

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

 

Uputstvo za planiranje rada nastavnika:

  • Uputstvo (pedagog Škole)

 

Nastavni planovi i programi

Za Osnovnu muzičku školu:

Za Srednju školu:

Pravilnik o programu opšte i umetničke mature – važi od školske 2020/21 godine

 

Planovi rada nastavnika

Grupna nastava:

Individualna nastava:

 

Obrazac za rasporede časova

Obrazac za individualni raspored časova nastavnika

 

Udžbenici

Udžbenici za Osnovnu muzičku školu:

Udžbenici za Srednju muzičku školu:

*

OCENJIVANJE I PRAĆENJE NAPREDOVANJA UČENIKA

Dopis Ministarstva o opisnom ocenjivanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 52/11 i 55/13)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 82/2015)

*

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika podrazumeva stalno razvijanje kompetencija radi kvalitetnijeg obavljanja posla, unapređivanja razvoja dece/učenika i nivoa postignuća učenika.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – KATALOG programa stručnog usavršavanja

Dokument o vrednovanju internog stručnog usaršavanja

 

Seminari

Plan usavršavanja i izrada portfolia

*

ZA PRIPRAVNIKE

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 22/05, 51/08 i 88/15)

Program rada mentora sa pripravnikom

Stručni ispit za licencu:

***

Comments are closed.