Osnovna muzička škola

Osnovna muzička škola traje od dve do šest godina, u zavisnosti od odseka i instrumenta. U zavisnosti od uzrasta, deca imaju mogućnost izbora instrumenta pri polaganju prijemnog ispita u I razred osnovne muzičke škole.

ODSEK ZA KLASIČNU MUZIKU

 

ODSEK ZA TRADICIONALNO PEVANJE I SVIRANJE

♪♫♪

IZBOR INSTRUMENTA U ZAVISNOSTI OD UZRASTA DETETA

Deca uzrasta do 9 godina mogu     da uče da sviraju:

 • harmoniku,
 • gitaru,
 • tamburu E-prim,
 • tamburu A-bas prim,
 • flautu,
 • violinu,
 • violončelo ili
 • klavir

OMŠ za ove instrumente traje 6 godina – dakle dete treba da pohađa  II razred osnovne škole u vreme polaganja prijemnog ispita

Deca uzrasta do 11 godina mogu da se prijave za:

 • obou,
 • fagot,
 • klarinet,
 • saksofon,
 • hornu,
 • trubu,
 • trombon,
 • kontrabas, kao i za
 • udaraljke

OMŠ za ove instrumente traje 4 godine – dakle dete treba da pohađa najviše IV razred osnovne škole u vreme polaganja prijemnog ispita

Deca starija od 14 godina mogu da upišu:

 • solo pevanje ili
 • tradicionalno narodno pevanje

 

 

 

OMŠ za pevanje traje 2 godine.

♪♫♪

NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Pored nastave instrumenta, odnosno pevanja, na Odseku za klasičnu muziku izučavaju se:

solfeđo, teorija muzike, orkestar, hor, kamerna muzika i uporedni klavir.

 • Odsek za klasičnu muziku – šestogodišnje obrazovanje i vaspitanje:
Predmet Prvi ciklus (I-III) Drugi ciklus (IV-VI)
Instrument 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno u VI razredu
Orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa nedeljno (45 min)
 • Odsek za klasičnu muziku – četvorogodišnje obrazovanje i vaspitanje:
Predmet Prvi ciklus (I-II) Drugi ciklus (III-IV)
Instrument 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 2 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno u IV razredu
Orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa nedeljno (45 min)
 • Odsek za klasičnu muziku i tradicionalno pevanje – dvogodišnje obrazovanje i vaspitanje:
Predmet I razred II razred
Solo pevanje/Tradicionalno pevanje 2 časa nedeljno (30 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Solfeđo 3 časa nedeljno (45 min) 2 časa nedeljno (45 min)
Teorija muzike 1 čas nedeljno (45 min)
Uporedni klavir 1 čas nedeljno (45 min) 1 čas nedeljno (45 min)

♪♫♪

IZBORNI PREDMETI

Učenici izbornih odseka imaju dva časa nastave glavnog predmeta na Odseku za klasičnu

muziku i jedan čas nastave na izbornom odseku za koji se opredele.

 

Uz klasičan istrument postoji mogućnost za izborni predmet sa Odseka za džez muziku u drugom ciklusu osnovnog muzičkog obrazovanja, i to:

 • kontrabas – učenici III i IV razreda kontrabasa;
 • bas gitara – učenici III i IV razreda kontrabasa;
 • gitara – učenici V i VI razreda gitare;
 • klavir – učenici V i VI razreda klavira;
 • saksofon – učenici III i IV razreda saksofona, oboe, klarineta, fagota; i V i VI razreda flaute;
 • truba – učenici III i IV razreda trube;
 • trombon – učenici III i IV razreda trombona;
 • bubnjevi – učenici III i IV razreda udaraljki;
 • džez pevanje – učenici završnog razreda svih instrumenata i solo pevanja.

 

Uz klasičan istrument postoji mogućnost za izborni predmet sa Odseka za ranu muziku u drugom ciklusu osnovnog muzičkog obrazovanja, i to:

 • orgulje – učenici V i VI razreda klavira.

 

♪♫♪

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav 2 : Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

Comments are closed