Za nastavnike

AKTUELNO

Godišnji plan rada Muzičke škole 2019/20 – u izradi

Izveštaj rada Muzičke škole tokom školske 2018/19. godine – u izradi

Promene smena u osnovnim školama

Promene_smena_u_osnovnim_skolama_Subotica

Notni list

***

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

 

Uputstvo za planiranje rada nastavnika:

  • Uputstvo (pedagog Škole)

 

Nastavni planovi i programi

Za Osnovnu muzičku školu:

Za Srednju školu:

Pravilnik o programu opšte i umetničke mature – važi od školske 2020/21 godine

 

Planovi rada nastavnika

Grupna nastava:

Individualna nastava:

 

Obrazac za rasporede časova

Obrazac za individualni raspored časova nastavnika

 

Udžbenici

Udžbenici za Osnovnu muzičku školu:

Udžbenici za Srednju muzičku školu:

*

OCENJIVANJE I PRAĆENJE NAPREDOVANJA UČENIKA

Dopis Ministarstva o opisnom ocenjivanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 52/11 i 55/13)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 82/2015)

*

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika podrazumeva stalno razvijanje kompetencija radi kvalitetnijeg obavljanja posla, unapređivanja razvoja dece/učenika i nivoa postignuća učenika.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – KATALOG programa stručnog usavršavanja

Dokument o vrednovanju internog stručnog usaršavanja

 

Seminari

Plan usavršavanja i izrada portfolia

*

ZA PRIPRAVNIKE

Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 22/05, 51/08 i 88/15)

Program rada mentora sa pripravnikom

Stručni ispit za licencu:

***

Kalendar rada za 2019/2020. školsku godinu

OSNOVNA ŠKOLA

Kalendar_2019-20_OS

SREDNJA ŠKOLA

Kalendar_2019-20_SS

 

Comments are closed