Raspored časova solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi

Važeći raspored časova od 15. januara 2018. godine nalazi se pored imena nastavnika:

Takács Éva – raspored

Racić Nevena – raspored

Jakšić Melanija – raspored

Kostadinović Nataša – raspored

Romić Hiba Elizabeta – raspored

Raspored individualnih časova instrumenta i pevanja sa predmetnim nastavnikom se dogovara.

Comments are closed