Obeležavanje Dana škole

Dana 18. oktobra 2017. godine naša Škola svečano je obeležila svoje postojanje od 1868. godine. Radost smo delili sa okolnim muzičkim školama kroz jedan zajednički koncert. Koncert je učinio bogatijom izvedba Mise G-dur od F. Schuberta od strane Simfonijskog orkestra i Hora Muzičke škole – Subotica.

Zahvaljujemo se našim dragim gostima:

  • Muzička škola „Davorin Jenko“, Beograd
  • Muzička škola „Isidor Bajić“, Novi Sad
  • Muzička škola „Franjo Kuhač“, Osijek​
  • Muzička škola „Király König-Péter”, Segedin
  • Muzička škola „Petar Konjović“ Sombor
  • Muzička škola „Josip Slavenski“, Novi Sad
  • Garden Quartet, Subotica

Snimke sa koncerta možete pogledati: Dan škole 2017

Sponzori koncerta: Pionir

SUBOTICAcom_18Okt2017_GradskakucaVelikavecnica_1205563Foto: subotica.com

Comments are closed