Drugi krug prijemnog ispita u osnovnu muzičku školu

Obaveštavamo vas da 28. avgusta od 9-12 i 16-19 časova održava se drugi rok prijemnog ispita za upis učenika u osnovnu muzičku školu gde je ostalo slobodnog mesta.

Prvi pripremni razred je za decu od 6 i 7 godina koji će pohađati I razred osnovne škole od septembra.

Deca od 8 i 9 godina mogu da upišu harmoniku, violinu, violončelo ili tamburu.

Deca od 10 i 11 godina mogu da upišu trubu, klarinet ili hornu.

Deca stariji od 14 godina mogu da upišu tradicionalno pevanje.

Program prijemnog ispita – provere sposobnosti kandidata:

  • jedna dečja pesmica napamet,
  • provera ritma,
  • provera muzičke memorije.

Vreme: 28. avgust 2017. godine, od 9-12 i 16-19 časova.

Mesto: učionica br. 2

 

Potrebna dokumentacija za prijavu prijemnog ispita:

  1. Formular prijave – možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde:
  1. Original Izvoda iz matične knjige rođenih
  2. Dokaz o plaćenim troškovima prijemnog ispita u iznosu od 500,00 dinara

uplatnica

Rezultati i upis: 29. avgusta od 8-12 sati u Sekretarijatu

Comments are closed