Za učenike koji nisu završili OMŠ

ISPIT ZA NIVO OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA (DIFERENCIJALNI ISPIT)

Ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit) polažu svi učenici koji žele da upišu srednju muzičku školu, a nisu prethodno završili osnovnu muzičku školu. Položen diferencijalni ispit je preduslov za izlazak na prijemni ispit.

Predaja dokumenata

Predaja dokumenata za ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja je od 10. do 13. maja 2019. godine, od 9 do 14 časova, u sekretarijatu Škole.

Za prijavu ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja obavezna dokumentacija je:

1.Prijava za polaganje ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava za ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja);

2. Dokaz o uplati troškova diferencijalnog ispita u iznosu od 3.000 dinara

un_oms1

POLAGANJE ISPITA za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja

Polažu se sledeći predmeti:

 • glavni predmet (instrument, solo ili tradicionalno pevanje)
 • solfeđo
 • teorija muzike

Vreme polaganja:

27. maj 10h Glavni predmet (instrument, solo pevanje ili tradicionalno pevanje)
28 maj 10h Teorija muzike
11h Solfeđo
14h REZULTATI diferencijalnih ispita

 

***

PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA

Prijava prijemnog ispita, nakon položenog diferencijalnog ispita: 28. maja 2019. godine, od 14 do 16 časova

Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom V razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 3. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 4. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 5. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstva drugog ciklusa
 2. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je upisan u završni razred osnovne muzičke škole

III   Izvod iz matične knjige rođenih

IV   Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: Prijava za I razred srednje muzičke škole)

V    Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

un_oms2

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE – 06. JUNA od 8 do 16h:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

II   Iz muzičke škole:

 1. Svedočanstvo iz poslednjeg razreda osnovne muzičke škole
 2. Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

***

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni

*

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice), ali polažu solfeđo i teoriju po programu teoretskog odseka a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

***

 UPIS

Upis u srednju školu je 28. juna 2019 do 16h

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (preuzeti u sekretarijatu Škole)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Comments are closed