Za učenike koji nisu završili OMŠ

 

ISPIT ZA NIVO OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA (DIFERENCIJALNI ISPIT)

Tačan datum diferencijalnog ispita će biti blagovremeno objavljen.

Ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit) polažu svi učenici koji žele da upišu srednju muzičku školu, a nisu prethodno završili osnovnu muzičku školu. Položen diferencijalni ispit je preduslov za izlazak na prijemni ispit.

 

Za prijavu ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja obavezna dokumentacija je:

1.Prijava za polaganje ispita za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: prijava za diferencijalni ispit );

2. Dokaz o uplati troškova diferencijalnog ispita u iznosu od 3.000 dinara

un_oms1

POLAGANJE ISPITA za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja

Polažu se sledeći predmeti:

 • glavni predmet (instrument, solo ili tradicionalno pevanje)
 • solfeđo
 • teorija muzike

***

PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA

Za prijavu prijemnog ispita obavezna dokumentacija je:

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VI razredu osnovne škole
 2. Svedočanstvo o završenom VII razredu osnovne škole
 3. Potvrda da pohađa VIII razred osnovne škole
 4. Šifra učenika (izdaje se potvrdom u osnovnoj školi)


II   Izvod iz matične knjige rođenih

III Prijava za polaganje prijemnog ispita (možete preuzeti u sekretarijatu škole ili ga možete preuzeti ovde: prijava za polaganje prijemnog ispita)

IV Dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 2.000,00 dinara.

un_oms2

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

KANDIDAT KOJI NE PODNESE NAVEDENU DOKUMENTACIJU NE MOŽE PRISTUPITI PRIJEMNOM ISPITU

*

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

I   Iz osnovne škole:

 1. Svedočanstvo o završenom VIII razredu osnovne škole
 2. Uverenje o obavljenom položenom završnom ispitu
 3. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

***

Na obrazovnom profilu muzički saradnik-teoretičar polažu se sledeći predmeti:

 • diktat iz solfeđa,
 • usmeni ispit iz solfeđa,
 • test iz teorije muzike.

Na obrazovnim profilima muzički izvođač-klasična muzika, muzički izvođač-džez muzika i muzički izvođač-tradicionalna muzika polažu se sledeći predmeti:

 • usmeni ispit iz solfeđa sa teorijom muzike,
 • glavni predmet (instrument ili pevanje).

* Učenici koji polažu prijemni ispit na dva obrazovna profila, prijavljuju dva ispita (dva prijavna lista i uplatnice).

***

 UPIS

Dokumentacija za upis za redovne učenike:

 1. Prijava za upis (Prijava za UPIS u skolsku godinu)
 2. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (solo pevači dodatno lekarsko uverenje otorinolaringologa-fonijatra)
 3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVERENA KOPIJA

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Comments are closed.