Muzičko zabavište i I pripremni razred

Upis u muzičko zabavište i I pripremni razred traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.

Deca rođena 2014. godine upisuju se u muzičko zabavište, a deca rođena 2013. godine u I pripremni razred.

Informacije o upisu

Vreme: 01. i 02. juna 2020. godine, od 9-12 i 16-19 časova.

Mesto: učionica br. 2 (iza porte) Muzička škola

 

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Prijava za upis učenika (možete preuzeti u školi ili ovde: Prijava za upis)
  2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih
  3. Dokaz o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 2000,00 dinara

uplatnica_upis*

MESEČNI TROŠKOVI:

DONATORSKI DINAR………………………………….1000,00 dinara

 

* Na osnovu cenovnika koji je doneo Školski odbor del. br. 810/14, treće i svako naredno dete ne plaća školarinu ni upis (prilikom upisa doneti na uvid Izvode iz matične knjige rođenih za prvo i drugo dete)

U slučaju slobodnih mesta u muzičkom zabavištu i I pripremnom razredu, organizovaće se drugi krug prijema dece u toku avgusta 2020. godine.

Comments are closed