VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT

Obaveštavaju se učenici:

  1. Identifikacija učenika na prijemnom ispitu vrši se pomoću đačke knjižice iz osnovne škole, sa fotografijom učenika koja je overena pečatom škole. Učenici su dužni da pre početka ispita daju na uvid knjižicu dežurnom nastavniku. Ovo se odnosi na sve delove ispita kojima učenici pristupaju. Učenici ne mogu pristupiti ispitu ukoliko kod sebe nemaju đačku knjižicu sa fotografijom.
  2. Učenici koji polažu diktat (pismeni ispit iz solfeđa) dolaze obavezno, radi prozivanja i identifikacije, 15 minuta pre ispita iz diktata, odnosno u 09.45 časova u četvrtak 01. juna 2017, ispred učionice broj 27, gde će se obaviti ispit.
  3. Učenici diktat pišu običnom olovkom.
  4. Učenici na mestu polaganja ispita iz diktata pored đačke knjižice mogu imati samo običnu olovku, gumicu i flašicu sa vodom. Sve ostale stvari, uključujući mobilne telefone, treba da ostave u učionici broj 42, gde će njihove stvari biti obezbeđene i pod nadzorom, ili kod svojih roditelja.
  5. Učenici koji polažu test iz teorije muzike dolaze obavezno, radi prozivanja i identifikacije, upućivanja na mesto i popunjavanja identifikacionih kartica, 30 minuta pre ispita iz teorije muzike, odnosno u 10.30 časova u četvrtak 01. juna 2017, ispred učionice broj 27, gde će se obaviti ispit.
  6. Odgovori na testu iz Teorije muzike na kraju rada moraju biti napisani hemijskom olovkom plave boje. Odgovori napisani samo običnom olovkom smatraju se nevažećim.
  7. Učenici na mestu polaganja ispita iz testa iz teorije muzike pored đačke knjižice mogu imati samo običnu olovku, gumicu, hemijsku olovku plave boje i flašicu sa vodom. Sve ostale stvari, uključujući mobilne telefone, treba da ostave u učionici broj 42, gde će njihove stvari biti obezbeđene i pod nadzorom, ili kod svojih roditelja
  8. Na prijemnom ispitu može prisustvovati samo komisija, korepetitor koji prati učenika, kao i predsednik školske komisije (po pravilu direktor škole ili izuzetno lice koje direktor odredi).
  9. Prema Uputstvu Ministarstva provete, roditeljima, odnosno zakonskim zastupnicima učenika i predmetnim nastavnicima nije dozvoljeno prisustvo u školi za vreme polaganja prijemnog ispita bez posebne dozvole (kada je odrasla osoba u svojstvu ličnog pratioca ili asistenta učeniku sa smetnjama u razvoju i invaliditetom).

                                                                               Direktor škole

                                                                                                                                         Dragana Nikolić

 

Comments are closed.