Nove knjige za odsek tradicionalne muzike

Zahvaljujući Fondaciji „Čori Šandor“ odsek tradicionalne muzike na mađarskom jeziku obogatio svoju biblioteku stručnom literaturom i zvučnim materijalom.

Az új könyvek

Az új könyvek

A szaktanáriank

A szaktanáriank

Comments are closed.