Dizajner zvuka

♪ Kako upisati obrazovni profil dizajner zvuka?

Svaki učenik koji završi osnovnu muzičku školu, na bilo kom odseku, može da polaže prijemni ispit za ovaj obrazovni profil. Postoji mogućnost upisa i bez prethodno završene osnovne muzičke škole, ili sa nepotpunom osnovnom muzičkom školom. U tom slučaju se prvo polaže ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit), po programu za osnovnu muzičku školu.
Svake godine škola organizuje pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike. Informacije možete dobiti telefonskim putem od službe za učenička pitanja ili na web stranici škole.
Prijemni ispit se sastoji iz:
• teorije muzike – test,
• solfeđa – diktat i usmeni deo tj. melodijska i ritmička vežba.

 

♪ Koje su karakteristike obrazovnog profila dizajner zvuka?

Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine.
Glavni predmet je tehnologija zvučno-muzičkog procesa MIDI.
Ovaj profil može da bude interesantan za učenike koji su zainteresovani za muziku i kompjutersku tehniku, akustiku i fiziku i za učestvovanje u procesima stvaranja muzike uz pomoć savremene audiotehnike.
Oblasti koje se uče na ovom smeru su vezane podjednako za poznavanje muzike, kao i audiotehnike i akustike. U prvom i drugom razredu akcenat je na učenju teorijskih znanja iz akustike, elektroakustike, osnova elektrotehnike, odnosno audiotehnike, kao i korišćenja računara u vezi sa snimanjem i obradom zvuka. Pored toga, svaki učenik ima i sve ostale stručne muzičke predmete: solfeđo, teoriju muzike, poznavanje muzičkih instrumenata, harmoniju, muzičke oblike itd. U trećem i četvrtom razredu, osim proširivanja znanja iz oblasti audiotehnike, uče se i osnove dizajna zvuka u audiovizuelnim medijima. Poseban akcenat je na praktičnom radu, tako da učenici prolaze sve segmente muzičke produkcije.

 

♪ Koje su mogućnosti nakon završene srednje škole?

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje:
dizajner zvuka.
Nakon završetka ovog obrazovnog profila, mogućnosti za studiranje su različite: od fakultetskih smerova vezanih za muzičku produkciju ili dizajn zvuka (u dramskim umetnostima), do studiranja na različitim smerovima muzičkih akademija (kompozicija, muzička pedagogija, muzikologija) kao i ostali učenici sa završenom srednjom muzičkom školom.
Nakon završenih studija, poslovi muzičkog producenta i dizajnera zvuka vezuju se za širok spektar praktičnih delatnosti: od poslova u muzičkom studiju, dizajna scenskog zvuka u pozorištu, ozvučavanja, snimanja i obrade zvuka na radiju ili na televiziji, do mnogobrojnih poslova vezanih za dizajn zvuka i kreiranje muzike na filmu ili u video igrama.

Comments are closed.